สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เคโอ (แก้ความกำกวม)

เคโอ (ญี่ปุ่น: 慶応 โรมาจิKeiō) ปีสุดท้ายแห่งการปกครองของ โชกุนโทะกุงะวะ โดยเริ่มต้นปีเคโอเมื่อปี ค.ศ. 1865 หลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า กบฏที่ประตูฮะมะกุริ และสิ้นสุดปีเคโอในปี ค.ศ. 1868 หลังจากการถวายคืนพระราชอำนาจโดยปีเคโอนั้นตรงกับสมัยของ โทะกุงะวะ อิเอะโมะชิ โชกุนคนที่ 14 และ โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ โชกุนคนสุดท้ายส่วนทางฝั่งราชสำนักตรงกับรัชสมัยของ จักรพรรดิโคะเมะ และ จักรพรรดิเมะจิ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

MeijiJoukyou.jpg

เหตุการณ์สำคัญในปีเคโอแก้ไข

ตารางเทียบศักราชแก้ไข

เคโอ 1 2 3 4
ค.ศ. 1865 1866 1867 1868
พ.ศ. 2408 2409 2410 2411


ก่อนหน้า เคโอ ถัดไป
เก็นจิ   ศักราชของญี่ปุ่น
(ค.ศ. 1865 – 1868)
  เมจิ