มิโนะรุ ฮะระดะ

(เปลี่ยนทางจาก มิโนรุ ฮาราดะ)

มิโนรุ ฮาราดะ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2484 ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมโซคา งัคไก คนที่ 6

ประวัติแก้ไข

มิโนรุจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโตกิกาว่า และจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า มิโนะรุ ฮะระดะ ถัดไป
เออิโนะสุเขะ อาคีย่า   นายกสมาคมโซคา งัคไก
(พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง