ฮับกีโด (เกาหลี합기도, Hanja: 合氣道) ศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวของชนชาติเกาหลี โดยได้รับอิทธิพลมาจากไอกิโด ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่น กำเนิดและเผยแผ่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากการลื่นไหลของวัฒนธรรม ของชนชาติจีน และ ญี่ปุ่น มีความเด่นชัดในแนวทางเฉพาะตัว เนื่องจากได้ปรับแก้ไขข้อบกพร่องของไอกิโด ใช้ต่อสู้ได้ทั้งระยะไกลถึงระยะประชิด ผสมผสานการต่อสู้ของ ไอกิโด เทควันโด ยูโด ยูยิตสู

ฮับกีโด