ฮิโระชิมะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ฮิโระชิมะ หรือ ฮิโรชิม่า (広島) อาจหมายถึง