สมเด็จพระมหิสสรานโรดม จักรพงศ์

สมเด็จพระมหิสสรานโรดม จักรพงศ์ (เขมร: នរោត្តម ចក្រពង្ស ; ประสูติ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1945) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ[1] กับพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี จึงถือว่าพระองค์เป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบัน

สมเด็จพระมหิสสรา
นโรดม จักรพงศ์
รองนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
มกราคม พ.ศ. 2535 – มิถุนายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
ก่อนหน้าBou Thang
ถัดไป
สมาชิกพฤฒสภากัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
มกราคม พ.ศ. 2549 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประธานาธิบดีสมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม
รองประธานพรรคนโรดม รณฤทธิ์
ดำรงตำแหน่ง
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประธานาธิบดีสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
ถัดไปChhim Siek Leng
สมาชิกสภารัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชา
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2013
ประธานาธิบดีEk Som Ol, Im Chhun Lim
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด (1945-10-21) 21 ตุลาคม ค.ศ. 1945 (77 ปี)
พนมเปญ กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
พรรคการเมือง พรรคฟุนซินเปก (พ.ศ. 2524–34; พ.ศ. 2542–2544; พ.ศ. 2547–2549)
การเข้าร่วม
พรรคการเมืองอื่น
บุตร13 พระองค์
บุพการี
ราชวงศ์ราชวงศ์กัมพูชา
(สายราชสกุลนโรดม)
เว็บไซต์Norodom Racvivong Foundation
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ กัมพูชา
สังกัด กองทัพกัมพูชา
ประจำการ1963–1970; 1981-1991 (Armée Nationale Sihanoukiste); 1993–1994
ยศMajor-General

สมเด็จพระมหิสสรานโรดม จักรพงศ์ยังเป็นนักการเมืองพรรคฟุนซินเปกที่มีแนวความคิดกษัตริย์นิยมและเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีของคณะองคมนตรีสูงสุดแล้ว โดยที่พระองค์ได้ทำงานอุทิศพระองค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนกิจกรรมของราชวงศ์ ในปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระมหิสสรานโรดม จักรพงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภารัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาโดยองค์พระมหากษัตริย์กัมพูชา

พระประวัติ แก้ไข

สมเด็จพระมหิสสรานโรดม จักรพงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ณ พระราชวังเขมรินทร์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี โดยมีพระพี่น้องร่วมพระมารดาด้วยกัน 7 พระองค์ โดยแรกเริ่มพระองค์ดำรงตำแหน่งนักบินในกองทัพกัมพูชา แต่ภายหลังการยึดอำนาจของลอน นอล พระองค์พร้อมด้วยพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์มุนีวงศ์ กุสุมะนารีรัตน์สิริวัฒนา พระอัยยิกาเสด็จลี้ภัยในยังประเทศจีนในปี ค.ศ. 1973 และลี้ภัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973-1975 หลัง ค.ศ. 1975 พระองค์ได้เสด็จไปยังประเทศฝรั่งเศส โดยร่วมกับพระราชบิดาในการต่อต้านเวียดนามที่ยึดครองกัมพูชา แต่ภายในพรรคฟุนซินเปกของพระบิดานั้นมีความยุ่งยาก โดยพระองค์นั้นอยู่ในตำแหน่งรักษาการณ์เสนาธิการทหารกลุ่มสีหนุ

ต่อมาได้มีสนธิสัญญาปารีสขึ้นมา ทำให้พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชบิดาเสด็จนิวัตกลับประเทศกัมพูชา ส่วนพระองค์เองได้ออกจากพรรคฟุนซินเปก มาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลฮุน เซน ภายใต้แรงกดดันของรัฐบาลกลาง ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหนุ โปรดเกล้า เฉลิมพระอิสริยยศเป็ย สมเด็จกรมขุน (Sdech Krom Khun)

ภายหลังการยึดอำนาจของนายพลสิน สอง (Sin Song) และนายพลสิน เซน (Sin Sen) สมเด็จกรมขุนนโรดม จักรพงศ์ เสด็จออกนอกประเทศโดยทรงประทับในประเทศมาเลเซียเป็นแห่งแรก และเสด็จไปประทับ ณ ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง

ในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2004 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศให้สมเด็จกรมขุนนโรดม จักรพงศ์ เป็น สมเด็จพระมหิสสรานโรดม จักรพงศ์

พระชายาและพระบุตร แก้ไข

 1. นักนางฮุน เสือน (Anak Munang Soeun) เดิมชื่อ ฮุน เสือน เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1943 เดิมเธอเป็นนางรำในราชสำนัก มีพระโอรสด้วยกัน 5 พระองค์ ได้แก่
  • พระองค์เจ้านโรดม พุทธพงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม อัมฤทธิวงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม นราวงศ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1970)
  • พระองค์เจ้านโรดม นฤทธิพงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม รวิจักร (ประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1974)
 2. นักนางเคธี (Anak Munang Kethy) เดิมชื่อ เคธี เตียวลง เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1951 โดยเสกสมรสกันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 ณ พระราชวังเขมรินทร์ เธอเป็นบุตรีของนายแญก เตียวลง โดยเจ้าจักรพงศ์ และเคธี มีพระธิดาด้วยกัน 1 พระองค์ คือ
  • พระองค์เจ้านโรดม นันทาเทวี
 3. นักนางทิญาติ (Anak Munang Diyathi) เดิมชื่อ ดวง ทิญาติ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1948 เสกสมรสกันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967 ณ พระราชวังเขมรินทร์ เธอเป็นบุตรีของนายดวง โดยเจ้าจักรพงศ์ และทิญาติมีพระโอรส-พระธิดาด้วยกัน 3 พระองค์ โดย 2 องค์แรกเป็นพระธิดา และองค์สุดท้ายเป็นโอรส คือ
  • พระองค์เจ้านโรดม วิมาลา (ประสูติเมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1968)
  • พระองค์เจ้านโรดม บุปผารี (ประสูติเมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1971)
  • พระองค์เจ้านโรดม อิทธิพงศ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1972)
 4. นักนางญาณี (Anak Munang Yani) เดิมชื่อ ดวง ญาณี เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 เธอเสกสมรสกับเจ้าจักรพงศ์ในปี ค.ศ. 1974 ณ ปักกิ่ง ประเทศจีน เธอเป็นบุตรีของนายดวง เธอมีพระโอรสด้วยกันกับเจ้าจักรพงศ์ 1 พระองค์ คือ
  • พระองค์เจ้านโรดม รินทรา (ประสูติเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1975)
 5. นักนางจารุวรรณี (Anak Munang Yaruvani) พระชายาชาวไทย เดิมชื่อจารุวรรณ ดวงจันทร์[2] เป็นบุตรีของนางจงจิตร ดวงจันทร์ และสืบเชื้อสายราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ จากเจ้าสายทอง ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นยาย[3][4]
  • พระองค์เจ้านโรดม จารุรักษ์ (ประสูติในปี ค.ศ. 1985) เสกสมรสแล้วกับนางเรศ สุพร ปัจจุบันพระองค์ต้องคดีอาญาเนื่องจากพระองค์ได้ตั้งแก๊งอาชญากรรมปล้นจี้ชิงทรัพย์[5]
 6. นักนางมุนีเร็ม (Anak Munang Munirimi) ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาในปี ค.ศ. 2006[6] โดยมีพระโอรส-ธิดา 2 พระองค์ คือ
  • พระองค์เจ้านโรดม พงสุริยา (ประสูติในปี ค.ศ. 1997)
  • พระองค์เจ้านโรดม พงมุนีเรศ (ประสูติในปี ค.ศ. 2000)
 7. นักนางคชานิภา (Anak Munang Kachanipha) พระชายาชาวไทย

พงศาวลี แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. Prince Norodom Chakrapong เก็บถาวร 2009-04-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Biographies
 2. ลูกสะใภ้สีหนุหนี แฉถูกทำร้าย 5 ปี
 3. "เมีย-สะใภ้เจ้าเขมรผวาอิทธิพลมืด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-14. สืบค้นเมื่อ 2010-03-14.
 4. เจ้านายฝ่ายเหนือ ราชตระกูลคู่บารมีจักรีวงศ์
 5. ยุทธการบ่อนทำลายราชตระกูล “นโรดม”[ลิงก์เสีย]
 6. รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา 2549[ลิงก์เสีย]
 7. ‘พระราชวงศ์เขมร’ และ ‘พระราชวงศ์ไทย’ โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ฉบับที่ 2500 ปีที่ 48 ประจำวัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2545

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข