ราชสกุลนโรดม (เขมร: រាជត្រកូលនរោត្តម) แห่ง ราชวงศ์กัมพูชา ( Royal House of Cambodia ) ราชสกุลนโรดมแห่งกัมพูชา สถาปนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2403 โดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร ซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี ปัจจุบันประมุขของราชสกุลนโรดมคือพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ราชสกุลนโรดมเป็นหนึ่งในสองราชสกุลของกัมพูชา ราชสกุลนโรดมเป็นราชสกุลของพระมหากษัตริย์ 4 พระองค์ของกัมพูชา และนายกรัฐมนตรี 3 คน

ราชสกุลนโรดม
เขมร: រាជត្រកូលនរោត្តម
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์กัมพูชา
ปกครองกัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา
บรรพบุรุษราชสกุลตระซ็อกประแอม
จำนวนพระมหากษัตริย์4 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ประมุขพระองค์สุดท้าย
ช่วงระยะเวลา
  • ครั้งที่ 1 : ค.ศ. 1860–1904
  • ครั้งที่ 2 : ค.ศ. 1941–1970
  • ครั้งที่ 3 : ค.ศ. 1993–ปัจจุบัน
สถาปนา19 ตุลาคม ค.ศ. 1860
สิ้นสุด
  • ครั้งที่ 1 : 24 เมษายน ค.ศ. 1904
  • ครั้งที่ 2 : 9 ตุลาคม ค.ศ. 1970
เชื้อชาติเขมร,จาม,ญวน,ฝรั่งเศส