ราชสกุลนโรดม

ราชสกุลนโรดม แห่งราชวงศ์วรมันของกัมพูชา สถาปนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2403 โดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร ซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี ปัจจุบันประมุขของราชสกุลนโรดมคือพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ราชสกุลนโรดมเป็นหนึ่งในสองราชสกุลของกัมพูชา ราชสกุลนโรดมเป็นราชสกุลของพระมหากษัตริย์ 4 พระองค์ของกัมพูชา และนายกรัฐมนตรี 3 คน

ราชสกุลนโรดม
Royal Arms of Cambodia.svg
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์กัมพูชา
สมเด็จพระราชินีแห่งกัมพูชา
สมเด็จกรมพระ
สมเด็จกรมขุน
สมเด็จพระอนุช
ปกครอง กัมพูชา
ประมุขพระองค์แรกพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
สถาปนา1860
เชื้อชาติเขมร, ไทย, เวียดนาม, ฝรั่งเศส