สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส

สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส (พ.ศ. 2415 - พ.ศ. 2488) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตารกับเจ้าจอมมารดาเอี่ยม และเป็นพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส
สมเด็จกรมพระ
ประสูติค.ศ. 1872
พนมเปญ กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 1945
พระชายาพระองค์เจ้านโรดม พงางาม
พระราชบุตรนักองค์มจะนโรดม เอกอัศนีย์
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
นักองค์มจะนโรดม ภาวฤทธิ์
สมเด็จพระราชกนิษฐานโรดม รัศมีโสภณ
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
(สายราชสกุลนโรดม)
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
พระราชมารดาเจ้าจอมมารดาเอี่ยม

พระองค์ประสูติในปี พ.ศ. 2415 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตารกับเจ้าจอมมารดาเอี่ยม ธิดาพระสุพรรณพิศาล (กอง อภัยวงศ์) ทรงมีพระเชษฐาร่วมมารดาอีกพระองค์คือพระองค์เจ้านโรดม เกศรา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2452)[1]

สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส ทรงเสกสมรสกับพระองค์เจ้านโรดม พงางาม (พ.ศ. 2417 - พ.ศ. 2487) พระขนิษฐาต่างพระมารดา มีพระโอรส-ธิดา 5 พระองค์ ได้แก่

สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2488[2] ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (ครั้งแรก) ในราชอาณาจักรกัมพูชา และตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในราชอาณาจักรไทย

อ้างอิง แก้

  1. norodom A great WordPress.com site
  2. cambodiatheroyalandourland ខេមរៈបូរី: June 2008