สมเด็จกรมขุนนโรดม สิริวุธ

สมเด็จกรมขุนนโรดม สิริวุธ (อังกฤษ: His Royal Highness Norodom Sirivudh) ประสูติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2494 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ใน พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต และ คุณเทพกัญญาโสภา (คิม อันยิป) มีพระเชษฐภคินีร่วมพระอุทร 1 พระองค์คือ พระองค์เจ้านโรดม วิชรา เป็นพระราชอนุชาต่างพระราชชนีของ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และเป็นพระราชปิตุลา (อาชาย) ใน พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตั้งแต่ปี 2536 - 2537 เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ พรรคฟุนซินเปก และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในปี 2547 - 2549 พระองค์ยังร่วมมือกับ ซาร์ เคง นักการเมืองของประเทศ ในการผนึกกระทรวงมหาไผท และ กระทรวงอื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

สมเด็จกรมขุนนโรดม สิริวุธ

นโรดม สิริวุธ
Norodom Sirivudh.jpg
พระชายานักนางนโรดม วาศนาดีวา สิริวุธ
พระบุตรหม่อมเจ้านโรดม สิริฤทธิ์
หม่อมเจ้านโรดม รัศมี
หม่อมเจ้านโรดม สารา
หม่อมเจ้านโรดม มาฤทธิวงศ์
ราชวงศ์ราชวงศ์กัมพูชา
(สายราชสกุลนโรดม)
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
พระราชมารดาคุณเทพกัญญาโสภา (คิม อันยิป)
ประสูติ8 มิถุนายน พ.ศ. 2494 (71 ปี)
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ด้านชีวิตครอบครัว พระองค์เสกสมรสกับ นักนางนโรดม วาศนาดีวา สิริวุธ มีพระบุตรดังนี้

  1. หม่อมเจ้านโรดม สิริฤทธิ์
  2. หม่อมเจ้านโรดม รัศมี
  3. หม่อมเจ้านโรดม สารา
  4. หม่อมเจ้านโรดม มาฤทธิวงศ์

เหรียญในพระองค์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "Prince Sirivudh in hospital after stroke".
  • "HRH Samdech Krom Khun (Grand Prince) Norodom Sirivudh of Cambodia".