พระองค์เจ้านโรดม พงางาม

สมเด็จพระราชอัยยิกาขัตติยกัลยาราชสุดาวดีนโรดมพงางาม (พ.ศ. 2417 - พ.ศ. 2487) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตารกับเจ้าจอมมารดานวล และเป็นพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

นโรดม พงางาม
สมเด็จ(เสมอด้วยชั้นเจ้าฟ้าของไทย)
ประสูติค.ศ. 1874
พนมเปญ กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 1944
พระสวามีสมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส
พระราชบุตรนักองค์มจะนโรดม เอกอัศนีย์
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
นักองค์มจะนโรดม ภาวฤทธิ์
สมเด็จพระราชกนิษฐานโรดม รัศมีโสภณ
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
(สายราชสกุลนโรดม)
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
พระราชมารดาเจ้าจอมมารดานวล

พระองค์ประสูติในปี พ.ศ. 2417 เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตารกับพระมเนียงจามสุชาติบุปผานารี นวล[1]

สมเด็จพระราชอัยยิกาขัตติยกัลยาราชสุดาวดีนโรดมพงางาม ทรงเสกสมรสกับสมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส (พ.ศ. 2415 - พ.ศ. 2488) พระเชษฐาต่างพระมารดา มีพระโอรส-ธิดา 5 พระองค์ ได้แก่

สมเด็จพระราชอัยยิกาขัตติยกัลยาราชสุดาวดีนโรดมพงางาม สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2487[2] ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (ครั้งแรก) ในราชอาณาจักรกัมพูชา และตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในราชอาณาจักรไทย

อ้างอิง

แก้
  1. norodom A great WordPress.com site
  2. cambodiatheroyalandourland ខេមរៈបូរី: June 2008