วิกิพีเดีย:เงื่อนไขสำหรับการลบทันที

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:ม1)
นโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
หลักการสากล
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
ปล่อยวางกฎทั้งหมด
พฤติกรรม
ประพฤติเยี่ยงอารยชน
นโยบายการเขียน
สงครามแก้ไข
ความเป็นเจ้าของบทความ
อย่าว่าร้ายผู้อื่น
เนื้อหา
มุมมองที่เป็นกลาง
งดงานค้นคว้าต้นฉบับ
การพิสูจน์ยืนยันได้
หลักการตั้งชื่อบทความ
ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่
การลบ
นโยบายการลบ
เงื่อนไขสำหรับการลบทันที
กฎข้อบังคับ
ผู้ดูแลระบบ
นโยบายการบล็อกผู้ใช้
บอต
นโยบายการล็อก
หุ่นเชิด
ชื่อผู้ใช้
การก่อกวน
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
นโยบายการใช้ภาพ
เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

เงื่อนไขสำหรับการลบทันทีเป็นเงื่อนไขเฉพาะที่ผู้ดูแลระบบได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการลบหน้าวิกิพีเดียหรือสื่อโดยทันที ซึ่งกรณีดังกล่าวจะต้องเข้ากับกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขทำให้เหมาะสมสำหรับวิกิพีเดียได้อย่างแน่นอน สำหรับการลบประเภทอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ ผู้ดูแลระบบควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลบ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

วิธีการ

ผู้แจ้งลบ

 1. หากพบว่าหน้าใดมีเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่าง ควรทำการแจ้งลบทันทีเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบว่ามีการแจ้งลบเกิดขึ้น โดยเพิ่มแม่แบบ {{ลบ}} บนสุดของหน้า
  (ถ้าเป็นแม่แบบ ควรใส่ <noinclude>{{ลบ}}</noinclude> แทน)
  การดำเนินการดังกล่าวควรพิจารณาเสียก่อนว่าหน้านั้นไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นสารานุกรมได้อีกแล้ว (กล่าวคือ ใส่ {{โครง}} ย้ายไปรวมกับบทความอื่น เพิ่มเติมข้อมูล ย้อนกลับไปยังรุ่นที่เขียนดีกว่า หรือเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
 2. ควรเพิ่มคำอธิบายอย่างย่อเพื่อกล่าวว่าหน้านั้นถูกเสนอให้แจ้งลบอย่างรวดเร็ว
 3. ผู้สร้างและผู้เขียนหลักของหน้าหรือไฟล์สื่อควรได้รับการเตือนในหน้าอภิปราย (หากเป็นไปได้) รวมทั้งระบุไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการแจ้งลบบทความที่ตนเขียนหรือเริ่มขึ้นภายใต้เงื่อนไข

ผู้สร้างหน้าและผู้เขียนหลัก

สำหรับผู้สร้างหน้าและผู้เขียนหลักที่ไม่เห็นด้วยกับการแจ้งลบทันที ไม่ควรนำป้ายแจ้งลบออกด้วยตนเอง การนำป้ายออกควรจะดำเนินการโดยผู้แก้ไขที่ไม่ใช่ผู้สร้างหน้าเท่านั้น ผู้เขียนที่ไม่เห็นด้วยกับการแจ้งลบควรใส่ {{อย่าเพิ่งลบ}} และชี้แจงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยในหน้าอภิปราย

รายการเงื่อนไข

ทั่วไป

หลักเกณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับทุกเนมสเปซ (บทความ หน้าเปลี่ยนทาง หน้าผู้ใช้ หน้าพูดคุย ไฟล์ ฯลฯ)

ท1 ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน ไม่มีความหมาย หรือไม่อาจเข้าใจได้

เนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อความที่ไม่ปะติดปะต่อกัน หรือไม่มีความหมาย โดยไม่มีเนื้อหาหรือประวัติที่มีความหมาย

 • ไม่รวมการเขียนคุณภาพเลว ข้อความยืดยาว ข้อความเห็นลามก ทฤษฎีที่เหลือเชื่อ การก่อกวนและหลอกลวง ข้อมูลที่เป็นเรื่องแต่ง เนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาไทยที่ปะติดปะต่อกัน และเนื้อหาที่แปลอย่างเลว และไม่รวมหน้าทดลองเขียนและหน้าในเนมสเปซผู้ใช้ กล่าวโดยสรุป คือ "ท1" ใช้กับหน้าที่คุณไม่เข้าใจ
 • {{ลบ|[[WP:G1]]}}, {{ลบ|[[WP:ท1]]}}

ท2 หน้าทดลอง

หน้าที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบการแก้ไขหรือฟังก์ชันอื่นของวิกิพีเดีย รวมหน้าย่อยของหน้าทดลองเขียนวิกิพีเดีย

 • ยกเว้นหน้าทดลองเขียน หน้าในเนมสเปซผู้ใช้ และแม่แบบที่สมบูรณ์แต่ไม่พบใช้หรือซ้ำซ้อน
 • {{ลบ|[[WP:G2]]}}, {{ลบ|[[WP:ท2]]}}

ท3 การก่อกวนและหลอกลวงชัดแจ้ง

รวมการให้ข้อมูลที่ผิดอย่างชัดแจ้ง การหลอกลวงที่ชัดแจ้ง (รวมถึงภาพที่เจตนาให้ข้อมูลที่ผิด) และการเปลี่ยนทางซึ่งสร้างขึ้นจากการเก็บกวาดการก่อกวนย้ายหน้า

ท4 การลบทางเทคนิค

หมายความถึง การบำรุงรักษาอย่างไม่มีข้อพิพาท เช่น การลบหน้าแก้ความกำกวมที่ไม่จำเป็นหรือการเปลี่ยนชื่อหน้าที่ไม่มีข้อพิพาท นอกจากนี้ยังรวมหน้าที่สร้างผิดพลาดอย่างไม่มีข้อสงสัย และ/หรือ ในเนมสเปซที่ไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบควรให้เหตุผลการลบในหน้าอภิปรายหรือในคำอธิบายอย่างย่อด้วย

ท5 ผู้เริ่มเขียนแจ้งลบ

หากมีการร้องโดยมีเจตนาดีและผู้ที่เพิ่มเนื้อหาปริมาณมากแก่หน้าและหน้าอภิปรายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สร้าง (สำหรับหน้าเปลี่ยนทางซึ่งสร้างขึ้นอันเป็นผลของการเปลี่ยนชื่อ ผู้ย้ายยังต้องเป็นผู้เขียนสาระสำคัญของหน้าก่อนที่จะย้ายด้วย)

 • หมายเหตุ: ใช้ไม่ได้กับหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ ซึ่งจะต้องถูกลบภายใต้พฤติการณ์พิเศษจริง ๆ เท่านั้น ถ้าผู้เขียนเพียงคนเดียวทำหน้าว่างนอกเหนือไปจากหน้าเนมสเปซผู้ใช้หรือหน้าหมวดหมู่ อาจถือเป็นการร้องให้ลบเช่นกัน
 • {{ลบ|[[WP:G5]]}}, {{ลบ|[[WP:ท5]]}}

ท6 หน้าซึ่งขึ้นกับหน้าว่าง

ตัวอย่างเช่น หน้าอภิปรายที่ไม่มีบทความเรื่องเดียวกัน; หน้าย่อยที่ไม่มีหน้าหลัก; หน้าของภาพซึ่งไม่มีภาพ; การเปลี่ยนทางไปยังหน้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น หน้าที่ไม่มีอยู่, เปลี่ยนทางวนลูป และชื่อไม่เหมาะสม; และหมวดหมู่ซึ่งบรรจุแม่แบบที่ลบหรือเปลี่ยนทางแล้ว

 • ไม่รวมหน้าที่มีประโยชน์ต่อโครงการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอภิปรายลบ หน้าผู้ใช้ หน้าพูดคุยกับผู้ใช้ กรุหน้าอภิปราย การเปลี่ยนทางซึ่งยังสามารถเปลี่ยนทางไปยังหน้าที่ถูกต้องได้ และหน้าภาพหรือหน้าอภิปรายสำหรับภาพที่มีอยู่ในวิกิมีเดียคอมมอนส์
 • {{ลบ|[[WP:G6]]}}, {{ลบ|[[WP:ท6]]}}

ท7 หน้าซึ่งดูหมิ่น ข่มขู่หรือก่อกวนสิ่งที่เป็นหัวเรื่องหรือสิ่งอื่น และไม่มีความมุ่งหมายอื่น

"หน้าโจมตี" เหล่านี้อาจรวมการหมิ่นประมาท การข่มขู่ทางกฎหมาย เนื้อหาซึ่งมีเจตนาแท้จริงเพื่อก่อกวนหรือข่มขู่บุคคลหรือเนื้อหาชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งกล่าวถึงในแง่ลบทั้งหมดและไม่มีแหล่งอ้างอิง หน้าเหล่านี้ควรถูกลบทันทีเมื่อไม่มีรุ่นที่เป็นกลางในประวัติของหน้าให้ย้อนไป ทั้งชื่อหน้าและเนื้อหาของหน้าอาจถูกนำไปพิจารณาเพื่อประเมินการโจมตี บทความเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ซึ่งถูกลบภายใต้เงื่อนไขนี้ไม่ควรมีการกู้คืนหรือสร้างใหม่โดยผู้ใช้คนใดกระทั่งเข้ามาตรฐานบทความชีวประวัติ

ท8 การโฆษณาหรือส่งเสริมชัดเจน

หน้าที่เป็นเชิงส่งเสริมทั้งหมด และจำต้องมีการเขียนใหม่โดยพื้นฐานเพื่อให้เป็นสารานุกรม

 • หมายเหตุ: บทความเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการอธิบายหัวเรื่องจากมุมมองที่เป็นกลางไม่เข้าเงื่อนไขนี้, คำว่า "การส่งเสริม" ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ สิ่งใดก็สามารถถูกส่งเสริมได้ รวมทั้งบุคคล องค์การที่มิใช่เชิงพาณิชย์ มุมมอง ฯลฯ
 • {{ลบ|[[WP:G8]]}}, {{ลบ|[[WP:ท8]]}}

ท9 การสร้างหน้าที่เคยถูกลบใหม่

เป็นสำเนาเหมือนกันและไม่มีการปรับปรุงอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะชื่อใดก็ตาม ของหน้าที่ถูกลบโดยการอภิปรายลบล่าสุด

 • ไม่รวมหน้าที่ไม่เหมือนกับรุ่นที่ถูกลบเพียงพอ หน้าที่เหตุแห่งการลบสิ้นไปแล้ว และเนื้อหาถูกย้ายไปยังเนมสเปซผู้ใช้เพื่อการปรับปรุงอย่างชัดแจ้ง (แต่มิใช่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายการลบของวิกิพีเดีย) เงื่อนไขนี้ยังไม่รวมเนื้อหาที่ไม่ถูกลบโดยการทบทวนการลบ และหน้าที่ถูกลบโดยการเสนอให้ลบหรือการลบทันที (แม้ว่าในกรณีนี้ เงื่อนไขการลบทันทีอันเป็นเหตุแห่งการลบในครั้งแรกหรือเงื่อนไขการลบทันทีอื่นอาจใช้ได้)
 • {{ลบ|[[WP:G9]]}}, {{ลบ|[[WP:ท9]]}}

ท10 ฉบับร่างหรือหน้าชั่วคราวที่ไม่ได้รับการพัฒนาต่อ

เนมสเปซฉบับร่างหรือหน้าชั่วคราวใด ๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้ (ไม่รวมบอต) ภายในหกเดือน หน้าที่ถูกลบด้วยเงื่อนไข ท10 อาจได้รับการกู้คืนเมื่อมีการขอสำเนาหน้าที่ถูกลบ

บทความ

เหตุผลด้านล่างนี้ใช้กับบทความหรือสถานีย่อยเท่านั้น

บ1 ขาดบริบท

บทความที่ขาดบริบทเพียงพอที่จะระบุหัวเรื่องของบทความ ตัวอย่างเช่น "เขาเป็นชายที่ตลกและมีรถสีแดง เขาทำให้ทุกคนหัวเราะ" เหตุดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกับบทความที่สั้นมาก บริบทนี้แตกต่างจากเนื้อหา (ซึ่งเข้าเงื่อนไข บ3 ด้านล่าง) ผู้แจ้งพึงระวังเมื่อแจ้งบทความที่เพิ่งสร้างใหม่ (ควรเว้นระยะเล็กน้อย)

บ2 บทความภาษาต่างประเทศ หรือคาดว่าใช้โปรแกรมแปลภาษา

บทความที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไม่เป็นภาษาไทย หรือบทความเป็นภาษาไทย แต่เรียบเรียงไม่ถูกต้อง อ่านจับใจความไม่ได้ (อาจมาจากการใช้โปรแกรมแปลภาษา หรือเขียนโดยผู้ไม่รู้ภาษาไทย)

บ3 ขาดเนื้อหา

บทความใด ๆ (นอกเหนือจากหน้าแก้ความกำกวม เปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนทางข้ามโครงการ) ซึ่งมีเพียงแหล่งข้อมูลอื่น ป้ายหมวดหมู่ และส่วน "ดูเพิ่ม" การบอกชื่อบทความซ้ำ ความพยายามที่จะติดต่อกับบุคคลหรือกลุ่มที่เขียนไว้ในชื่อบทความ คำถามที่ควรถามในหน้าปุจฉา-วิสัชนา ความเห็นคล้ายแชต ป้ายแม่แบบ และ/หรือ ภาพ

 • อย่างไรก็ดี บทความสั้นมากอาจเป็นโครงที่สมบูรณ์หากมีบริบท ซึ่งในกรณีนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขการลบดังกล่าว คล้ายกัน เงื่อนไขนี้ยังไม่ครอบคลุมหน้าที่มีเพียงกล่องข้อมูล เว้นเสียแต่เนื้อหายังเข้าเงื่อนไขข้างต้น ผู้แจ้งพึงระวังเมื่อแจ้งบทความที่เพิ่งสร้างใหม่
 • {{ลบ|[[WP:A3]]}}, {{ลบ|[[WP:บ3]]}}

บ4 บทความที่ย้ายข้ามโครงการแล้ว

บทความใด ๆ ซึ่งมีเพียงนิยามพจนานุกรมซึ่งถูกย้ายข้ามโครงการแล้ว (คือ ไปวิกิพจนานุกรม) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งย้ายข้ามโครงการแล้ว (คือ ไปวิกิซอร์ซ) หรือบทความเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เคยมีการอภิปรายแล้วได้ข้อสรุปว่า ให้ย้ายไปยังวิกิอื่น หลังจากมีการย้ายอย่างเหมาะสมและมีการบันทึกสารสนเทศผู้แต่งแล้ว

บ5 ไม่มีสิ่งชี้บอกความสำคัญ

บทความเกี่ยวกับบุคคลที่มีอยู่จริง สัตว์เฉพาะตัว (เช่น หลินปิง หมึกพอล) องค์การ (เช่น วงดนตรี คลับ บริษัท) เนื้อหาเว็บหรือผลงานดนตรีซึ่งไม่มีการชี้บอกว่า เหตุหัวเรื่องจึงมีความสำคัญหรือความโดดเด่น ยกเว้นสถาบันการศึกษา

 • เหตุนี้ต่างจากการพิสูจน์ยืนยันได้และความน่าเชื่อถือของแหล่งอ้างอิง และมาตรฐานที่ต่ำกว่าความโดดเด่นของบทความ
 • เหตุนี้ใช้เฉพาะกับบทความเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บ และบทความเกี่ยวกับบุคคล องค์การและสัตว์เฉพาะตัว ไม่รวมถึงบทความเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ของบุคคล องค์การและสัตว์นั้น
 • เหตุนี้ใช้ไม่ได้กับบทความที่เกี่ยวกับสปีชีส์สัตว์ ใช้ได้กับสัตว์เฉพาะตัวเท่านั้น
 • เหตุนี้ใช้ไม่ได้กับบทความใด ๆ ที่มีการอ้างความสำคัญหรือความโดดเด่นที่น่าเชื่อถือ แม้การอ้างนั้นไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสนับสนุน หรือไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความโดดเด่นของวิกิพีเดีย แต่เหตุนี้ใช้ได้หากการอ้างความสำคัญหรือความโดดเด่นที่ให้มาไม่น่าเชื่อถือ หากการอ้างนั้นมีความเชื่อถือคลุมเครือ คุณสามารถปรับปรุงบทความด้วยตนเอง หรือแจ้งลบ
 • {{ลบ|[[WP:A5]]}}, {{ลบ|[[WP:บ5]]}}

บ6 บทความเพิ่งสร้างที่เป็นสำเนาของหัวเรื่องที่มีอยู่เดิม

บทความที่เพิ่งสร้าง โดยไม่มีประวัติหน้าที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งทำสำเนาของหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วในวิกิพีเดียภาษาไทย และมิได้เพิ่มรายละเอียดหรือปรับปรุงสารสนเทศในบทความที่มีอยู่แล้วใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา และชื่อบทความมิใช่การเปลี่ยนทางที่เป็นไปได้

 • เหตุนี้ไม่รวมการแยกหน้าหรือบทความใด ๆ ที่ขยายความหรือจัดระเบียบบทความที่มีอยู่แล้วใหม่ หรือบทความที่มีเนื้อหาที่มีแหล่งอ้างอิงและสามารถรวมกับบทความอื่นได้
 • เหตุนี้ควรใช้น้อยครั้ง บทความที่เป็นสำเนาส่วนมาก เป็นเพราะชื่อบทความสะกดผิดหรือเป็นอีกชื่อหนึ่งของบทความหลัก และควรสร้างหน้าเปลี่ยนทางแทน เงื่อนไขนี้ควรใช้เฉพาะหากหัวเรื่องสามารถถูกลบทันทีในฐานะหน้าเปลี่ยนทาง
 • {{ลบ|[[WP:A6]]}}, {{ลบ|[[WP:บ6]]}}

หน้าเปลี่ยนทาง

ปท1 การเปลี่ยนทางข้ามเนมสเปซ

การเปลี่ยนทาง นอกเหนือจากลิงก์ย่อ จากเนมสเปซหลักไปยังเนมสเปซอื่นใด ยกเว้นหมวดหมู่:, แม่แบบ:, วิกิพีเดีย:, วิธีใช้: และสถานีย่อย:

 • หากการเปลี่ยนทางนั้นเป็นผลมาจากการย้ายหน้า พิจารณารอ 1-2 วันก่อนลบหน้าเปลี่ยนทางนั้น
 • {{ลบ|[[WP:R1]]}}, {{ลบ|[[WP:ปท1]]}}

ปท2 ความผิดพลาดในการพิมพ์

หน้าเปลี่ยนทางที่เพิ่งสร้างจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือการเรียกชื่อผิด อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนทางจากการสะกดผิดหรือการเรียกชื่อผิดโดยทั่วไปมักเป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับที่บางครั้งเป็นการเปลี่ยนทางในภาษาอื่น

 • เงื่อนไขนี้ใช้ไม่ได้กับการเปลี่ยนทางที่ถูกสร้างขึ้นอันเป็นผลจากการย้ายหน้า บทความและโครงที่เพิ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นหน้าเปลี่ยนทาง รวมถึงหน้าเปลี่ยนทางที่สร้างขึ้นจากการรวม หรือหน้าเปลี่ยนทางที่ลงท้ายด้วย "(แก้ความกำกวม)" ซึ่งชี้ไปยังหน้าแก้ความกำกวม
 • {{ลบ|[[WP:R2]]}}, {{ลบ|[[WP:ปท2]]}}

ไฟล์

เหตุผลด้านล่างนี้ใช้กับไฟล์ ภาพ หรือสื่ออื่น

ฟ1 เกิน

ใช้กับสำเนาของไฟล์วิกิพีเดียอื่นที่ไม่ใช้หรือมีคุณภาพ/ความละเอียดต่ำกว่าของไฟล์บนวิกิพีเดียอีกไฟล์หนึ่งซึ่งมีรูปแบบไฟล์เดียวกัน ไม่รวมภาพในวิกิมีเดียคอมมอนส์ (ดู ฟ7)

ฟ2 ภาพวิบัติหรือว่าง

ใช้กับไฟล์วิบัติ สูญหาย ว่างหรือมีสารสนเทศที่ไม่จำเป็นหรือมิใช่ metadata อย่างชัดแจ้ง เหตุนี้ยังรวมถึงหน้ารายละเอียดไฟล์สำหรับไฟล์ในคอมมอนส์ ยกเว้นหน้าที่มีสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่น (เช่น แม่แบบภาพคัดสรร)

 • {{ลบ|[[WP:F2]]}}, {{Tlp|ลบ|[[WP:ฟ2]]}

ฟ3 สัญญาอนุญาตไม่มีผลใช้ได้

เกณฑ์นี้ใช้กับสื่อซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต "สำหรับการใช้งานมิใช่เพื่อการค้าเท่านั้น" (รวมสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ที่มิใช่เพื่อการค้า), "ห้ามใช้ดัดแปลง", "สำหรับการใช้งานบนวิกิพีเดียเท่านั้น" หรือ "ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำไปใช้" อาจถูกลบ เว้นแต่ไฟล์เหล่านั้นเข้ากันได้กับมาตรฐานอันจำกัดสำหรับการใช้เนื้อหาชอบธรรม ไฟล์ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต GFDL รุ่นก่อนหน้า 1.3 โดยไม่อนุญาตตามรุ่นที่ออกมาภายหลัง อาจถูกลบเช่นกัน

ฟ4 ขาดสารสนเทศสัญญาอนุญาต

ใช้กับไฟล์สื่อซึ่งขาดสารสนเทศสัญญาอนุญาตที่จำเป็นเพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานภาพลิขสิทธิ์อาจถูกลบหลังมีการระบุ 7 วัน หากยังไม่มีการเพิ่มสารสนเทศดังกล่าว ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบแหล่งที่มาในการสรุปอัปโหลด หน้าสารสนเทศไฟล์ และตัวภาพเองก่อนลบด้วยเกณฑ์นี้

ฟ5 สื่อไม่เสรีไม่ได้ใช้

ใช้กับภาพและสื่ออื่นที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรีหรือเป็นสาธารณสมบัติ ที่ไม่พบใช้ในบทความใด ๆ อาจถูกลบหลังระบุมาแล้วเกิน 7 วัน หรืออาจถูกลบทันทีหากภาพนั้นใช้เฉพาะในบทความที่ถูกลบและมีแนวโน้มน้อยมากที่จะใช้ในบทความสมบูรณ์อื่น ๆ เกณฑ์นี้รวมรุ่นก่อนหน้าของภาพด้วย อาจมีข้อยกเว้นอย่างสมเหตุสมผลแก่ภาพที่อัปโหลดมาเพื่อใช้กับบทความที่กำลังจะสร้าง

ฟ6 การอ้างใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบไม่ถูกต้อง

 • ภาพหรือสื่อไม่เสรีที่ติดป้ายระบุการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้งอาจถูกลบทันที
 • ภาพหรือสื่อไม่เสรีจากแหล่งพาณิชย์ (เช่น ไทยรัฐ) ซึ่งตัวไฟล์มิใช่เรื่องของคำอธิบายที่มา (subject of sourced commentary) ถือว่าเป็นข้ออ้างไม่สมเหตุสมผลของการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเข้มงวดของวิกิพีเดีย:เงื่อนไขสำหรับเนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม และอาจถูกลบทันที
 • ภาพหรือสื่อไม่เสรีที่มีการระบุว่ากำลังใช้ภาพเสรีทดแทนและมีการติดป้ายระบุอาจถูกลบหลังจากนั้น 2 วันหากไม่มีการให้เหตุผลสำหรับข้ออ้างการทดแทนมิได้ (irreplaceability) หากการทดแทนได้มีการพิพาท ผู้เสนอไม่ควรเป็นผู้ลบภาพ
 • การอ้างการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบไม่สมเหตุสมผลที่ถูกระบุอาจถูกลบหลังจากนั้น 7 วัน หากไม่มีการเพิ่มคำชี้แจงเหตุการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบอย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • {{ลบ|[[WP:F6]]}}, {{ลบ|[[WP:ฟ6]]}}

ฟ7 มีไฟล์เดียวกันบนวิกิมีเดียคอมมอนส์

หากเข้าเงื่อนไขด้านล่างนี้:

 • รุ่นบนคอมมอนส์เป็นรูปแบบไฟล์เดียวกันและมีคุณภาพ/ความละเอียดเท่ากันหรือสูงกว่า
 • สัญญาอนุญาตและสถานภาพแหล่งที่มาของภาพสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล และสัญญาอนุญาตนั้นได้รับการยอมรับที่คอมมอนส์โดยไม่ต้องสงสัย เพื่อเลี่ยงการถูกลบที่คอมมอนส์ โปรดประกันว่าหน้าคำอธิบายที่คอมมอนส์มีรายละเอียดดังนี้:
  • ชื่อและวันที่เสียชีวิตของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นเจ้าของงานที่ไฟล์นั้นแสดง หรือหลักฐานชัดเจนว่ามีการให้สัญญาอนุญาตเสรี หากไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ประกันให้หน้าคำอธิบายมีหลักฐานซึ่งพิสูจน์สถานภาพไม่ปรากฏชื่อ
  • ประเทศซึ่งงานศิลปะที่ไฟล์แสดงนั้นตั้งอยู่ หรือเผยแพร่ครั้งแรก
  • วันที่สร้างงานศิลปะที่ไฟล์แสดงนั้นหรือเผยแพร่ครั้งแรก แล้วแต่กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต้นกำเนิด
  • ทุกรุ่นของภาพที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขข้อแรกถูกโอนไปยังคอมมอนส์เป็นรุ่นของสำเนาคอมมอนส์และมีการทำเครื่องหมายอย่างเหมาะสม
 • ภาพนั้นไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าห้ามย้ายไปคอมมอนส์หรือเก็บไว้ในวิกิพีเดียภาษาท้องถิ่น
  • สารสนเทศทั้งหมดบนหน้าอธิบายภาพปรากฏบนหน้าคำอธิบายภาพในคอมมอนส์ รวมถึงประวัติการอัปโหลดที่สมบูรณ์โดยโยงไปหน้าผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาท้องถิ่นของผู้อัปโหลด (ประวัติการอัปโหลดอาจไม่จำเป็นหากสัญญาอนุญาตของไฟล์ไม่กำหนด แต่ยังแนะนำอยู่) หากมีสารสนเทศใดที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นใดบนหน้าคำอธิบายภาพ (เช่น แม่แบบภาพคัดสรร) จะต้องกู้คืนหน้าคำอธิบายภาพนั้นหลังมีการลบไฟล์
 • หากมีภาพบนคอมมอนส์ภายใต้ชื่อต่างจากในวิกิพีเดียภาษาท้องถิ่น ต้องปรับการอ้างอิงไปภาพในวิกิพีเดียภาษาท้องถิ่นทั้งหมดให้ชี้ไปชื่อที่ใช้บนคอมมอนส์
 • ภาพนั้นไม่ถูกล็อก อย่าลบภาพที่ถูกล็อก แม้ว่าจะมีสำเนาเดียวกันบนคอมมอนส์ ภาพเหล่านี้มักถูกอัปโหลดในวิกิพีเดียภาษาท้องถิ่นและถูกล็อกเพราะมีใช้ในอินเตอร์เฟซหรือแม่แบบความเสี่ยงสูงที่ใช้กันกว้างขวางบางแม่แบบ
 • {{ลบ|[[WP:F7]]}}, {{ลบ|[[WP:ฟ7]]}}

ฟ8 ไฟล์ไม่ใช่สื่อซึ่งไม่เป็นประโยชน์

ไฟล์ไม่ใช่สื่อ หมายถึงไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่ได้มีการใช้งานในบทความใด และไม่เป็นประโยชน์ในเชิงสารานุกรมในภายภาคหน้า หมายเหตุ การพิจารณาว่าไฟล์ใดไม่ใช่สื่อ ให้ดูที่เนื้อหาของไฟล์ ไม่ควรพิจารณาที่ส่วนขยายของไฟล์ (นามสกุล) เพียงเท่านั้น

หมวดหมู่

เหตุผลด้านล่างนี้ใช้กับหน้าหมวดหมู่เท่านั้น

ม1 หมวดหมู่ว่าง

 • หมวดหมู่ที่ไม่มีบทความหรือหน้าใดถูกจัดประเภทอยู่เลยเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วัน ไม่รวมถึงหมวดหมู่ที่อาจว่างเป็นบางครั้ง (เช่น หมวดหมู่ประเภทตรวจสอบของวิกิพีเดีย)
 • {{ลบ|[[WP:C1]]}}, {{ลบ|[[WP:ม1]]}}

ม2 เปลี่ยนชื่อหรือรวมหมวดหมู่

 • (ก) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดด้านภาษา
 • (ข) เพื่อปฏิบัติตามหลักการตั้งชื่อ
 • (ค) เพื่อให้มีรูปแบบในทำนองเดียวกัน
 • (ง) เพื่อให้ชื่อหมวดหมู่สัมพันธ์กับชื่อบทความ
 • (จ) ผู้เขียนร้องขอให้เปลี่ยนชื่อ และเหตุผลอื่นที่ไม่เข้ากับข้างต้น
 • {{ลบ|[[WP:C2]]}}, {{ลบ|[[WP:ม2]]}}

หน้าผู้ใช้

เหตุผลด้านล่างนี้ใช้กับหน้าผู้ใช้เท่านั้น

ผ1 เจ้าของหน้าผู้ใช้แจ้งลบ

 • หน้าผู้ใช้และหน้าย่อยส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นเอง ในกรณีที่ผู้ใช้นั้นไม่มีความต้องการใช้หน้าดังกล่าว ไม่รวมถึงหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับการลบทันที
 • {{ลบ|[[WP:U1]]}}, {{ลบ|[[WP:ผ1]]}}

ผ2 ผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่จริง

 • หน้าผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ไม่มีในระบบ ยกเว้นหน้าผู้ใช้เก่าที่เปลี่ยนทางไปยังหน้าใหม่ของผู้ใช้ที่ถูกเปลี่ยนชื่อ และชื่อผู้ใช้ที่ประกาศว่าไม่อนุญาตให้ใช้
 • {{ลบ|[[WP:U2]]}}, {{ลบ|[[WP:ผ2]]}}

ผ3 ระเบียงภาพไม่เสรี

 • ระเบียงภาพของผู้ใช้ซึ่งประกอบด้วยภาพชอบธรรมเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้นว่าผู้ใช้นั้นจะอัปโหลดภาพขึ้นมาเอง การใช้ภาพสาธารณสมบัติหรือภาพที่ใช้สัญญาอนุญาตเสรีอื่น ๆ สามารถใช้ได้
 • {{ลบ|[[WP:U3]]}}, {{ลบ|[[WP:ผ3]]}}

เกณฑ์ที่ไม่เข้ากรณี

เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่ใช่เงื่อนไขสำหรับการลบอย่างรวดเร็วในตัวมันเอง

 1. เหตุผลที่สืบเนื่องจากนโยบาย วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย ซึ่งได้แก่ วิกิพีเดียไม่ใช่ "สารานุกรมหรือพจนานุกรมที่เป็นรูปเล่ม" "แก้วสารพัดนึก" "เอกสารคู่มือหรือตำรา" เป็นต้น
 2. งานค้นคว้าต้นฉบับ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถแยกแยะเนื้อหาที่เป็นงานค้นคว้าต้นฉบับ กับเนื้อหาที่ไม่ได้อ้างอิงออกจากกันได้
 3. ศัพท์ใหม่ คำศัพท์เฉพาะทางใหม่ ๆ ควรมีการใช้อย่างแพร่หลายเสียก่อน
 4. ไม่ผ่านเกณฑ์ "ความโดดเด่น" บทความที่ไม่อาจนับได้ว่าเป็นสารานุกรมอย่างชัดแจ้ง จะเข้าข่ายการแจ้งลบอย่างรวดเร็วก็ต่อเมื่อบทความไม่ได้แสดงเหตุผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบทความมีความสำคัญหรือมีความโดดเด่นอย่างไร
 5. การแจ้งลบโดยผู้เขียน หลังจากผู้เขียนอื่นได้เพิ่มเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม หากผู้เขียนคนอื่นได้เพิ่มเนื้อหาในบทความอย่างเป็นรูปธรรม (ไม่ใช่เพียงการแก้ตัวสะกด ติดป้ายแสดงปัญหา หรือการบำรุงรักษาอื่น ๆ) ผู้เขียนเดิมไม่สามารถแจ้งลบตามหลักเกณฑ์ ท5 เนื่องจากบทความดังกล่าวมีผู้อื่นมาเขียนด้วยได้
 6. บทความสั้นมาก บทความสั้นมากที่มีบริบทและเนื้อหามากพอที่จะจัดอยู่ในระดับโครงได้ ไม่สามารถถูกแจ้งลบด้วยเงื่อนไข บ1 และ บ3 แต่อาจถูกแจ้งลบด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ ได้
 7. บทความที่ไม่สามารถจัดความสำคัญ หากแต่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ บ5 ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะลบบทความที่มิได้ถูกระบุประเภทตามหมวดหมู่ บ5
 8. เนื้อหาที่ต้องสงสัยแต่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ การแก้ไขในลักษณะนี้ไม่ใช่การก่อกวนเสียทั้งหมด ดังนั้นควรรักษาเจตนาดี และไม่ควรลบโดยถือว่าเป็นการก่อกวนก่อนที่คุณจะแน่ใจ
 9. บทความที่เขียนในภาษาหรืออักษรต่างประเทศ บทความในลักษณะนี้ ควรดำเนินการอย่างอื่นเพื่อให้มีการแปลภาษา บทความอาจได้รับพิจารณาใหม่หลังจากการแปลว่าบทความควรจะทำการลบ เก็บรักษาไว้ หรือปรับปรุงตามแท็กที่เหมาะสม

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบควรระมัดระวังในการลบตามการแจ้งลบ กล่าวคือ ไม่ควรลบหน้าหรือสื่อใด ๆ โดยทันทียกเว้นในบางกรณีโดยเฉพาะ หน้าหรือสื่อที่ไม่ถูกลบตามผลของการพิจารณาลบครั้งก่อนหน้า ไม่ควรจะถูกลบโดยทันทียกเว้นกรณีที่เนื้อหาที่สร้างขึ้นมาใหม่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน ผู้เขียนบางคนได้สร้างชื่อเสียงจากที่ได้แก้ไขหน้าในวิกิพีเดียแล้วพักหนึ่ง ผู้ดูแลระบบจึงควรหลีกเลี่ยงที่จะลบหน้าที่มีลักษณะการเขียนที่ไม่สมบูรณ์หลังจากบทความถูกสร้างได้ไม่นานนัก

ผู้ดูแลระบบควรเอาใจใส่ไม่ดำเนินการลบหน้าหรือสื่ออย่างรวดเร็วยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ถ้าหน้านั้นรอดจากการอภิปรายให้ลบก่อนหน้า มันก็ไม่ควรที่จะถูกลบยกเว้นจะพบส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ร่วมแก้ไขในบางครั้งอาจสร้างหน้าในการแก้ไขหลายครั้ง ดังนั้น ผู้ดูแลระบบควรหลีกเลี่ยงการลบหน้าที่พบว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่นานนักหลังจากที่ถูกสร้างขึ้น

ผู้ดูแลระบบควรระบุเหตุผลของการลบในคำอธิบายทุกครั้ง เช่นเดียวกัน ในบางครั้ง ผู้สร้างบทความก็ควรที่จะได้รับการบอกกล่าวด้วย

ก่อนการลบหน้า ตรวจสอบประวัติของหน้าเพื่อดูว่าสามารถย้อนไปยังรุ่นก่อน ๆ ที่เป็นสารานุกรมได้หรือไม่ เช่นเดียวกัน:

 • คำอธิบายอย่างย่อครั้งแรกอาจมีข้อความเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือเหตุผลสำหรับบทความ
 • หน้าอภิปรายอาจมีการอภิปรายลบครั้งก่อนหรือมีการอภิปรายที่กำลังดำเนินอยู่ที่เกี่ยวข้องกับบทความ
 • ปูมของหน้าอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการลบครั้งก่อนซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการป้องกันการสร้างบทความโดยมีเหตุผลที่สมควร