รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี

ผู้ประกาศข่าว

สำหรับรายนามผู้ประกาศและรายงานข่าวของสถานีฯในยุคปัจจุบัน ดูรายละเอียดได้ที่ รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายนามอดีตผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี/ทีไอทีวี เรียงชื่อตามลำดับอักษร

หมายเหตุ

  • วงเล็บหลังชื่อคือรายการที่บุคคลดังกล่าวที่เคยทำงาน
  • บางรายได้แยกย้ายไปอยู่สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และ บางรายยังคงดำเนินงานอยู่ หรืออาจกลับมาทำงานอีกครั้งในนามของ ไทยพีบีเอส
เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข