เพชรี พรหมช่วย (เกิด 27 มกราคม พ.ศ. 2509) พิธีกรรายการ โต๊ะข่าวบันเทิง ทางช่อง 3 เอชดี

เพชรี พรหมช่วย
เกิด27 มกราคม พ.ศ. 2509 (58 ปี)
เพชรี พรหมช่วย
อาชีพพิธีกร, ผู้ประกาศข่าว, นักแสดง

การทำงาน แก้

2530-2539 ผู้สื่อข่าว, ผู้ประกาศข่าว บริษัทแปซิฟิกอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

2539-2548 พิธีกรรายการบันเทิง ทาง ททบ. 5 และสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ผู้ดำเนินรายการวิทยุ คลื่น ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม

2549-ปัจจุบัน พิธีกรและผู้ดูแลการผลิต รายการโต๊ะข่าวบันเทิง ทางไทยทีวีสีช่อง 3 / รายการธรรมในใจ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และวิทยุครอบครัวข่าว

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประชาชนหรือทางราชการ แก้

  • ในฐานะผู้ดูแลการผลิต รายการธรรมในใจ ได้รับรางวัล “รายการโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2551 จาก สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว มูลนิธิพัฒนา เยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • ในฐานะผู้ดูแลการผลิต “รายการโต๊ะข่าวบันเทิง” ได้รับรางวัลสื่อมวลชนคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ละครโทรทัศน์ แก้

ภาพยนตร์ แก้