เพชรี พรหมช่วย

เพชรี พรหมช่วย (เกิด 27 มกราคม พ.ศ. 2509) พิธีกรรายการ โต๊ะข่าวบันเทิง ทาง ช่อง 3 เอสดี (ช่อง 28)

เพชรี พรหมช่วย
เกิด27 มกราคม พ.ศ. 2509 (54 ปี)
เพชรี พรหมช่วย
อาชีพพิธีกร, ผู้ประกาศข่าว, นักแสดง

การทำงานแก้ไข

2530-2539 ผู้สื่อข่าว, ผู้ประกาศข่าว บริษัทแปซิฟิกอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

2539-2548 พิธีกรรายการบันเทิง ทาง ททบ. 5 และสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ผู้ดำเนินรายการวิทยุ คลื่น ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม

2549-ปัจจุบัน พิธีกรและผู้ดูแลการผลิต รายการโต๊ะข่าวบันเทิง ทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันศุกร์ เวลา 10:55 น. - 11:20 น. ทางช่อง 3 (ช่อง 3 เอชดี) / รายการธรรมในใจ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 33 (ช่อง 3 เอชดี) และ วิทยุครอบครัวข่าว ทุกวันเสาร์ 04:45 น. - 05:10 น.

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประชาชนหรือทางราชการแก้ไข

  • ในฐานะผู้ดูแลการผลิต รายการธรรมในใจ ได้รับรางวัล “รายการโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น” ประจำปี 2551 จาก สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว มูลนิธิพัฒนา เยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • ในฐานะผู้ดูแลการผลิต “รายการโต๊ะข่าวบันเทิง” ได้รับรางวัลสื่อมวลชนคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2549

ละครโทรทัศน์แก้ไข