รายชื่อนายกรัฐมนตรีเยอรมนี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายนามนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐชาติเยอรมนี ซึ่งระหว่างปีค.ศ. 1867 ถึง 1871 มีชื่อตำแหน่งทางการว่า นายกรัฐมนตรีสหพันธ์ (เยอรมัน: Bundeskanzler) ระหว่างค.ศ. 1871 ถึง 1933 มีชื่อตำแหน่งว่า นายกรัฐมนตรีไรช์ (เยอรมัน: Reichskanzler) และหลังปีค.ศ. 1949 มีชื่อตำแหน่งว่า นายกรัฐมนตรีสหพันธ์ (เยอรมัน: Bundeskanzler)

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดได้แก่ อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค ครองตำแหน่งยาวนานถึง 22 ปี 364 วัน บุคลที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดได้แก่ โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์ ครองตำแหน่งเพียง 1 วัน บุคคลที่ถึงแก่อสัญกรรมขณะครองตำแหน่งมีสองคนได้แก่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และโยเซ็ฟ เกิบเบิลส์ ทั้งคู่อสัญกรรมจากการฆ่าตัวตาย

ในประเทศเยอรมนีตะวันออก หัวหน้ารัฐบาลไม่ได้ใช้ชื่อตำแหน่งว่านายกรัฐมนตรี (เยอรมัน: Kanzler) แต่ใช้ชื่อตำแหน่งว่า ประธานสภารัฐมนตรี (เยอรมัน: Vorsitzender des Ministerrats) ดังนั้น รายนามหัวหน้ารัฐบาลเยอรมนีตะวันออกจึงไม่รวมอยู่ในบทความนี้

นายกรัฐมนตรีสหพันธ์ (ยุคสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ; ค.ศ. 1867–1871)แก้ไข

ภาพ ชื่อ
(เกิด–ตาย)
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พรรค
ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลา
  กราฟ
อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค
(1815–1898)
1 กรกฎาคม
1867
21 มีนาคม
1871
3 ปี 263 วัน ไม่มี

นายกรัฐมนตรีไรช์ (ยุคจักรวรรดิ; ค.ศ. 1871–1918)แก้ไข

พรรคการเมือง

      พรรคกลาง       ไม่มี

ภาพ ชื่อ
(เกิด–ตาย)
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พรรค ชื่อคณะรัฐบาล
เข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลา
  เฟือสท์
อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค
(1815–1898)
21 มีนาคม
1871
20 มีนาคม
1890
18 ปี 364 วัน ไม่มี Bismarck
  กราฟ
เลโอ ฟ็อน คาพรีวี
(1831–1899)
20 มีนาคม
1890
26 ตุลาคม
1894
4 ปี 220 วัน ไม่มี Caprivi
  เฟือสท์
โคลทวิชแห่งโฮเอินโลเออ-ชิลลิงส์เฟือสท์
(1819–1901)
29 ตุลาคม
1894
17 ตุลาคม
1900
5 ปี 353 วัน ไม่มี Hohenlohe-Schillingsfürst
  เฟือสท์
แบร์นฮาร์ท ฟ็อน บือโล
(1849–1929)
17 ตุลาคม
1900
14 กรกฎาคม
1909
8 ปี 270 วัน ไม่มี Bülow
  เทโอบัลท์ ฟ็อน เบทมัน-ฮ็อลเวค
(1856–1921)
14 กรกฎาคม
1909
13 กรกฎาคม
1917
7 ปี 364 วัน ไม่มี Bethmann-Hollweg
  เกออร์ค มิชชาเอลิส
(1857–1936)
14 กรกฎาคม
1917
1 พฤศจิกายน
1917
0 ปี 110 วัน ไม่มี Michaelis
  กราฟ
เกออร์ค ฟ็อน แฮร์ทลิง
(1843–1919)
1 พฤศจิกายน
1917
30 กันยายน
1918
0 ปี 333 วัน พรรคกลาง แฮร์ทลิง
  เจ้าชาย
มัคซีมีลีอานแห่งบาเดิน
(1867–1929)
3 ตุลาคม
1918
9 พฤศจิกายน
1918
0 ปี 37 วัน ไม่มี บาเดิน

นายกรัฐมนตรีไรช์ (ยุคปฏิวัติ; ค.ศ. 1919)แก้ไข

พรรคการเมือง

      SPD

ภาพ ชื่อ
(เกิด–ตาย)
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พรรค ชื่อคณะรัฐบาล
เข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลา
  ฟรีดริช เอเบิร์ท
(1871–1925)
นายกรัฐมนตรีไรช์และ
ประธานคณะมนตรีผู้แทนราษฎร)
9 พฤศจิกายน
1918
13 กุมภาพันธ์
1919
0 ปี 96 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี คณะมนตรีผู้แทนราษฎร

นายกรัฐมนตรีไรช์ (ยุคสาธารณรัฐไวมาร์; ค.ศ. 1919–1933)แก้ไข

พรรคการเมือง

      SPD       พรรคกลาง       DVP       DDP       DNVP       ไม่มี

ภาพ ชื่อ
(เกิด–ตาย)
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พรรค ชื่อคณะรัฐบาล ไรชส์ทาค
เข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลา
  ฟิลลิพ ไชเดอมัน
(1865–1939)
(มุขมนตรีไรช์) [a]
13 กุมภาพันธ์
1919
20 มิถุนายน
1919
0 ปี 127 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี ไชเดอมัน Nat.Ass.
(1919)
  กุสทัฟ เบาเออร์
(1870–1944)
มุขมนตรีไรช์;
นายกรัฐมนตรีไรช์ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 1919 [a]
21 มิถุนายน
1919
26 มีนาคม
1920
0 ปี 279 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี Bauer
  แฮร์มัน มึลเลอร์
(1876–1931)
27 มีนาคม
1920
21 มิถุนายน
1920
0 ปี 86 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี Müller I
  คอนชตันทีน เฟเรินบัค
(1852–1926)
25 มิถุนายน
1920
4 พฤษภาคม
1921
0 ปี 313 วัน พรรคกลาง Fehrenbach 1
(1920)
  โยเซ็ฟ เวียร์ท
(1879–1956)
10 พฤษภาคม
1921
14 พฤศจิกายน
1922
1 ปี 188 วัน พรรคกลาง Wirth I
Wirth II
  วิลเฮ็ล์ม คูโน
(1876–1933)
22 พฤศจิกายน
1922
12 สิงหาคม
1923
0 ปี 263 วัน ไม่มี Cuno
  กุสทัฟ ชเตรเซอมัน
(1878–1929)
13 สิงหาคม
1923
30 พฤศจิกายน
1923
0 ปี 109 วัน พรรคประชาชนเยอรมัน Stresemann I
Stresemann II
  วิลเฮ็ล์ม มาคส์
(1863–1946)
30 พฤศจิกายน
1923
15 มกราคม
1925
1 ปี 46 วัน พรรคกลาง Marx I
Marx II 2
(พฤษภาคม.1924)
  ฮันส์ ลุทเทอร์
(1879–1962)
15 มกราคม
1925
12 พฤษภาคม
1926
1 ปี 117 วัน ไม่มี Luther I 3
(ธ.ค. 1924)
Luther II
  วิลเฮ็ล์ม มาคส์
(1863–1946)
17 พฤษภาคม
1926
12 มิถุนายน
1928
2 ปี 26 วัน พรรคกลาง Marx III
Marx IV
  แฮร์มัน มึลเลอร์
(1876–1931)[b]
28 มิถุนายน
1928
27 มีนาคม
1930
1 ปี 272 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี Müller II 4
(1928)
  ไฮน์ริช บรือนิง
(1885–1970)[c]
30 มีนาคม
1930
30 พฤษภาคม
1932
2 ปี 61 วัน พรรคกลาง Brüning I 5
(1930)
Brüning II
  ฟรันทซ์ ฟ็อน พาเพิน
(1879–1969)[c]
1 มิถุนายน
1932
17 พฤศจิกายน
1932
0 ปี 169 วัน ไม่มี Papen 6
(Jul.1932)
  ควร์ท ฟ็อน ชไลเชอร์
(1882–1934)[c]
3 ธันวาคม
1932
28 มกราคม
1933
0 ปี 56 วัน ไม่มี Schleicher 7
(Nov.1932)
 1. 1.0 1.1 ไม่ได้ใช้ชื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระกว่ารัฐธรรมนูญบังคับใช้ ไชเดอมันและเบาเออร์จึงมีตำแหน่งเป็นมุขมนตรีไรช์ (Reichsministerpräsident) ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารเช่นกัน
 2. มึลเลอร์เป็นนายกรัฐมนตรีไรช์คนสุดท้ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเสียงข้างมากในสภา
 3. 3.0 3.1 3.2 นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับเลือกจากสภา, แต่งตั้งโดย ประธานาธิบดีไรช์ เพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค หลังไม่สามารถจัดตั้งเสียงข้างมากได้

นายกรัฐมนตรีไรช์ (ยุคนาซี; ค.ศ. 1933–1945)แก้ไข

พรรคการเมือง

      พรรคนาซี

ภาพ ชื่อ
(เกิด–ตาย)
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พรรค ชื่อคณะรัฐบาล ไรชส์ทาค[a]
เข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลา
  อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
(1889–1945) [b][c]
(ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์ ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 1934)
30 มกราคม
1933
30 เมษายน
1945
12 ปี 90 วัน พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน ฮิตเลอร์ 8 (มี.ค. 1933)
9 (พ.ย. 1933)
10 (มี.ค. 1936)
11 (เม.ย. 1938)
  โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์
(1897–1945)[c][d]
30 เมษายน
1945
1 พฤษภาคม
1945
0 ปี 1 วัน พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน ฮิตเลอร์
  ลุทซ์ กราฟ ชเวรีน ฟ็อน โครซิค
(1887–1977)
(ประธานที่ประชุมครม.เฟล็นส์บวร์ค)[e][f]
2 พฤษภาคม
1945
23 พฤษภาคม
1945
0 ปี 21 วัน พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน ชเวรีน ฟ็อน โครซิค
 1. ไม่มีการเลือกตั้งเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง ครั้งสุดท้ายจัดเมื่อ 26 เมษายน 1942
 2. นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับเลือกจากสภา, แต่งตั้งโดย ประธานาธิบดีไรช์ เพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค หลังไม่สามารถจัดตั้งเสียงข้างมากในสภาได้
 3. 3.0 3.1 ฆ่าตัวตายในฟือเรอร์บุงเคอร์
 4. แต้งตั้งโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ตามที่ระบุใน พินัยกรรมทางการเมือง
 5. แต่งตั้งโดย ประธานาธิบดีไรช์ คาร์ล เดอนิทซ์ หลังเกิบเบิลส์ฆ่าตัวตาย
 6. ถูกควบคุมตัว; รัฐบาลสิ้นสภาพ[1]

นายกรัฐมนตรีสหพันธ์ (ยุคสหพันธ์สาธารณรัฐ; ค.ศ. 1949–ปัจจุบัน)แก้ไข

พรรคการเมือง

      CDU       SPD       FDP

ภาพ ชื่อ
(เกิด–ตาย)
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พรรค ชื่อคณะรัฐบาล Bundestag
เข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลา
  ค็อนราท อาเดอเนาเออร์
(1876–1967)
15 กันยายน
1949
20 ตุลาคม
1953
14 ปี 30 วัน สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
(CDU)
Adenauer I
CDU/CSUFDPDP
1 (1949)
20 ตุลาคม
1953
29 ตุลาคม
1957
Adenauer II
CDU/CSUFDP/FVPDPGB/BHE
2 (1953)
29 ตุลาคม
1957
14 พฤศจิกายน
1961
Adenauer III
CDU/CSUDP
3 (1957)
14 พฤศจิกายน
1961
13 ธันวาคม
1962
Adenauer IV
CDU/CSUFDP
4 (1961)
14 ธันวาคม
1962
15 ตุลาคม
1963
Adenauer V
CDU/CSUFDP
  ลูทวิช แอร์ฮาร์ท
(1897–1977)
16 ตุลาคม
1963
26 ตุลาคม
1965
3 ปี 45 วัน ไม่สังกัดพรรค;[2]
แต่ภายหลังเข้าสังกัด

สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
(CDU)
Erhard I
CDU/CSUFDP
26 ตุลาคม
1965
30 พฤศจิกายน
1966
Erhard II
CDU/CSUFDP
5 (1965)
  ควร์ท เกออร์ค คีซิงเงอร์
(1904–1988)
1 ธันวาคม
1966
21 ตุลาคม
1969
2 ปี 324 วัน สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
(CDU)
Kiesinger
CDU/CSUSPD
  วิลลี บรันท์
(1913–1992)
22 ตุลาคม
1969
15 ธันวาคม
1972
4 ปี 197 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี
(SPD)
Brandt I
SPDFDP
6 (1969)
15 ธันวาคม
1972
7 พฤษภาคม
1974
Brandt II
SPDFDP
7 (1972)
  วัลเทอร์ เชล
(1919–2016)
รักษาการนายกรัฐมนตรี[a]
7 พฤษภาคม
1974
16 พฤษภาคม
1974
0 ปี 9 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
(FDP)
(acting)
  เฮ็ลมูท ชมิท
(1918–2015)
16 พฤษภาคม
1974
14 ธันวาคม
1976
8 ปี 138 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี
(SPD)
Schmidt I
SPDFDP
16 ธันวาคม
1976
4 พฤศจิกายน
1980
Schmidt II
SPDFDP
8 (1976)
6 พฤศจิกายน
1980
1 ตุลาคม
1982
Schmidt III
SPDFDP
9 (1980)
  เฮ็ลมูท โคล
(1930–2017)
1 ตุลาคม
1982
29 มีนาคม
1983
16 ปี 26 วัน สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
(CDU)
Kohl I
CDU/CSUFDP
30 มีนาคม
1983
11 มีนาคม
1987
Kohl II
CDU/CSUFDP
10 (1983)
12 มีนาคม
1987
18 มกราคม
1991
Kohl III
CDU/CSUFDP
11 (1987)
18 มกราคม
1991
17 พฤศจิกายน
1994
Kohl IV
CDU/CSUFDP
12 (1990)
17 พฤศจิกายน
1994
27 ตุลาคม
1998
Kohl V
CDU/CSUFDP
13 (1994)
  แกร์ฮาร์ท ชเรอเดอร์
(1944–)
27 ตุลาคม
1998
22 ตุลาคม
2002
7 ปี 26 วัน พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี
(SPD)
Schröder I
SPDGreen
14 (1998)
22 ตุลาคม
2002
22 พฤศจิกายน
2005
Schröder II
SPDGreen
15 (2002)
  อังเกลา แมร์เคิล
(1954–)
22 พฤศจิกายน
2005
28 ตุลาคม
2009
14 ปี 308 วัน สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
(CDU)
Merkel I
CDU/CSUSPD
16 (2005)
28 ตุลาคม
2009
17 ธันวาคม
2013
Merkel II
CDU/CSUFDP
17 (2009)
17 ธันวาคม
2013
14 มีนาคม
2018
Merkel III
CDU/CSUSPD
18 (2013)
14 มีนาคม
2018
อยู่ในตำแหน่ง Merkel IV
CDU/CSUSPD
19 (2017)
 1. รักษาการในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีภายหลังบรันท์ลาออก[3]

อ้างอิงแก้ไข

 1. Hillmann, Jörg; Zimmermann, John (2014) [2002]. "Die »Reichsregierung« in Flensburg" [The "Government" in Flensburg]. Kriegsende 1945 in Deutschland (in เยอรมัน). Munich: Walter de Gruyter GmbH & Co KG. pp. 35–65. ISBN 978-3-486-83332-4.
 2. Jörges, Hans Ulrich; Wüllenweber, Walter (25 เมษายน 2007). "CDU-Altkanzler: Ludwig Erhard war nie CDU-Mitglied" (in เยอรมัน). Der Stern. สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2018. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help); Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. McFadden, Robert D. (24 สิงหาคม 2016). "Walter Scheel, Leading Figure in West German Thaw With the East, Dies at 97". The New York Times. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2018. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help); Check date values in: |accessdate=, |date= (help)