การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(Bundestag)ครั้งที่ 18 ของประเทศเยอรมนี จำนวน 598 ที่นั่ง และ เพิ่มเติมอีก 33 ที่นั่งจากผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งครั้งนี้อังเกลา แมร์เคิลนำพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้รับที่นั่งรวมกัน 311 ที่นั่ง ซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2533 แต่ที่นั่งของพรรคน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากกับพรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)ซึ่งได้รับที่นั่ง 193 ที่นั่ง และเป็นครั้งที่ 3 ที่สองพรรคการเมืองหลักจัดตั้งรัฐบาลผสมด้วยกัน[1] พรรคซ้ายได้รับที่นั่ง 64 ที่นั่ง พรรคกรีนได้รับที่นั่ง 63 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปไตยเสรีไม่ได้รับที่นั่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2556

← พ.ศ. 2552 22 กันยายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2560 →

ทั้งหมด 598 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร(Bundestag)
และ 33 ที่นั่งเพิ่มเติม(overhang seat)
ต้องการ 316 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ44,309,925 (71.5%), เพิ่มขึ้น0.7%
  First party Second party
  อังเกลา แมร์เคิล Peer Steinbrück
ผู้นำ อังเกลา แมร์เคิล Peer Steinbrück
พรรค CDU/CSU พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี
ผู้นำตั้งแต่ 10 เมษายน 2543 28 กันยายน 2555
เขตของผู้นำ Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I North Rhine-Westphalia
การเลือกตั้งล่าสุด 239 ที่นั่ง, 33.8% 146 ที่นั่ง, 23.0%
ที่นั่งที่ชนะ 311 193
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น72 เพิ่มขึ้น47
คะแนนเสียง 18,165,446 11,252,215
ร้อยละ 41.5% 25.7%
ร้อยละเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น7.8 เพิ่มขึ้น2.7

German Federal Election - Party list vote results by state - 2013.png
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในแต่ละรัฐ :


สีน้ำเงินแทน พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)


สีแดงแทน พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อังเกลา แมร์เคิล
CDU/CSU

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

อังเกลา แมร์เคิล
CDU/CSU
รูปแบบการเลือกตั้งแก้ไข

สภาผู้แทนราษฎร(Bundestag)มีจำนวน 598 ที่นั่ง และใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสม(Mixed-member proportional representation) คือ ระบบเขต จำนวน 299 ที่นั่ง และ บัญชีรายชื่อ จำนวน 299 ที่นั่ง พรรคการเมืองที่ลงสมัครต้องได้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 5% หรือ ชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไม่น้อยกว่า 3 เขต จึงจะมีสิทธิได้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากแบบบัญชีรายชื่อ

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

e • d ผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) ในการเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2556[2]
พรรคการเมือง เขต บัญชีรายชื่อ ที่นั่งรวมทั้งสิ้น
คะแนนเสียง % +/− ที่นั่ง +/− คะแนนเสียง % +/− ที่นั่ง +/− ที่นั่ง +/− %
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU)[a] 16,233,642 37.2  5.2 191  18 14,921,877 34.1  6.9 64  43 255  61 40.5
พรรคประชาธิปไตยสังคม (SPD) 12,843,458 29.4  1.5 58  6 11,252,215 25.7  2.7 135  53 193  47 30.5
พรรคซ้าย (DIE LINKE) 3,585,178 8.2  2.9 4  12 3,755,699 8.6  3.3 60 ±0 64  12 10.2
พรรคกรีน (GRÜNE) 3,180,299 7.3  1.9 1 ±0 3,694,057 8.4  2.3 62  5 63  5 10.0
พรรคสหภาพสังคมคริสเตียนในรัฐบาวาเรีย (CSU)[a] 3,544,079 8.1  0.7 45 ±0 3,243,569 7.4  0.9 11  11 56  11 8.9
พรรคประชาธิปไตยเสรี (FDP) 1,028,645 2.4  7.1 0 ±0 2,083,533 4.8  9.8 0  93 0  93 0
พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี (AfD) 810,915 1.9  1.9 0 ±0 2,056,985 4.7  4.7 0 ±0 0 ±0 0
Pirate Party (PIRATEN) 963,623 2.2  2.1 0 ±0 959,177 2.2  0.2 0 ±0 0 ±0 0
พรรคประชาธิปไตยชาติแห่งเยอรมนี (NPD) 635,135 1.5  0.3 0 ±0 560,828 1.3  0.2 0 ±0 0 ±0 0
พรรคผู้ออกเสียงเสรี (FW) 431,640 1.0  1.0 0 ±0 423,977 1.0  1.0 0 ±0 0 ±0 0
Human Environment Animal Welfare (Tierschutzpartei) 4,437 0.0  0.0 0 ±0 140,366 0.3  0.2 0 ±0 0 ±0 0
Ecological Democratic Party (ödp) 128,209 0.3 ±0.0 0 ±0 127,088 0.3 ±0.0 0 ±0 0 ±0 0
พรรครีพับลิกัน (เยอรมนี) (REP) 27,299 0.1 ±0.0 0 ±0 91,193 0.2  0.2 0 ±0 0 ±0 0
Die PARTEI 39,388 0.1  0.1 0 ±0 78,674 0.2  0.2 0 ±0 0 ±0 0
พรรคบาวาเรีย (BP) 28,430 0.1 ±0.0 0 ±0 57,395 0.1 ±0 0 ±0 0 ±0 0
Alliance for Germany (Volksabstimmung) 1,748 0.0 ±0 0 ±0 28,654 0.1 ±0 0 ±0 0 ±0 0
Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD) 12,904 0.0 ±0.0 0 ±0 24,219 0.1 ±0.0 0 ±0 0 ±0 0
Pensioners' Party (RENTNER) 920 0.0 ±0 0 ±0 25,134 0.1  0.1 0 ±0 0 ±0 0
Party of Bible-abiding Christians (PBC) 2,081 0.0 ±0.0 0 ±0 18,542 0.0  0.1 0 ±0 0 ±0 0
Civil Rights Movement Solidarity (BüSo) 17,988 0.0 ±0.0 0 ±0 12,814 0.0  0.1 0 ±0 0 ±0 0
Alliance 21/RRP (Bündnis 21/RRP) 5,324 0.0  0.1 0 ±0 8,578 0.0  0.2 0 ±0 0 ±0 0
The Violets – for Spiritual Politics (DIE VIOLETTEN) 2,516 0.0 ±0.0 0 ±0 8,211 0.0  0.1 0 ±0 0 ±0 0
พรรคครอบครัวแห่งเยอรมนี (FAMILIE) 4,478 0.0 ±0.0 0 ±0 7,449 0.0  0.3 0 ±0 0 ±0 0
พรรคสังคมเท่าเทียม (PSG) 4,564 0.0 ±0 0 ±0 0 ±0 0
กลุ่มผู้สมัคร and ผู้สมัครอิสระ 131,873 0.3 ±0 0 ±0 143,462 0.3 ±0 0 ±0 0 ±0 0
ใช้ได้ทั้งสิ้น 43,625,042 98.4  0.2 299 ±0 43,726,856 98.7  0.1 332  8 631  8 ±0
บัตรเสีย 684,883 1.6  0.1 583,069 1.3  0.1
รวมทั้งสิ้น (มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง: 71.5%  0.7%) 44,309,925 100.0 44,309,925 100.0
  1. 1.0 1.1 พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU) เป็นพรรคพี่น้องที่ทำงานร่วมกัน พรรคทั้งสองจะไม่แข่งขันซึ่งกันและกันในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน และจะนั่งเป็นกลุ่มเดียวกันในสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag)

ผลการเลือกตั้งในแต่ละรัฐแก้ไข

ผลการเลือกตั้งเฉพาะบัญชีรายชื่อ

รัฐ[3] (ผลการเลือกตั้งเป็น %) CDU/CSU SPD พรรคซ้าย พรรคกรีน พรรคประชาธิปไตยเสรี พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี อื่นๆ
  บาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค 45.7 20.6 4.8 11.0 6.2 5.2 6.5
  รัฐไบเอิร์น 49.3 20.0 3.8 8.4 5.1 4.2 9.2
  เบอร์ลิน 28.5 24.6 18.5 12.3 3.6 4.9 7.6
  รัฐบรันเดินบวร์ค 34.8 23.1 22.4 4.7 2.5 6.0 6.5
  เบรเมิน 29.3 35.7 10.1 12.1 3.4 3.7 5.7
  ฮัมบวร์ค 32.2 32.4 8.8 12.6 4.8 4.1 5.1
  เฮ็สเซิน 39.2 28.8 6.0 9.9 5.6 5.6 4.9
  รัฐเมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น 42.5 17.8 21.5 4.3 2.2 5.6 6.1
  นีเดอร์ซัคเซิน 41.1 33.1 5.0 8.8 4.2 3.7 4.1
  นอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน 39.8 31.9 6.1 8.0 5.2 3.9 5.1
  ไรน์ลันท์-ฟัลทซ์ 43.3 27.5 5.4 7.6 5.5 4.8 5.9
  ซาร์ลันท์ 37.8 31.0 10.0 5.7 3.8 5.2 6.5
  ซัคเซิน 42.6 14.6 20.0 4.9 3.1 6.8 8.0
  รัฐซัคเซิน-อันฮัลท์ 41.2 18.2 23.9 4.0 2.6 4.2 5.9
  ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ 39.2 31.6 5.2 9.4 5.6 4.6 4.4
  ทือริงเงิน 38.8 16.1 23.4 4.9 2.6 6.2 8.0


ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)
  
41.54%
พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)
  
25.73%
พรรคซ้าย(The Left)
  
8.59%
พรรคกรีน(Alliance '90/The Greens)
  
8.45%
พรรคประชาธิปไตยเสรี(FDP)
  
4.76%
พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี(AfD)
  
4.70%
อื่นๆ
  
6.21%


จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(Bundestag)
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)
  
49.29%
พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)
  
30.59%
พรรคซ้าย(The Left)
  
10.14%
พรรคกรีน(Alliance '90/The Greens)
  
9.98%
 
ผลการเลือกตั้งแบบเขต
น้ำเงินเข้ม: พรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CSU), น้ำเงินอ่อน: พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน(CDU), แดง: พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD), ม่วง: พรรคซ้าย(The Left), เขียว: พรรคกรีน(Alliance '90/The Greens)

อ้างอิงแก้ไข

  1. BBC News - German parliament confirms Angel Merkel for new term
  2. "Final result of the Election to the German Bundestag 2013". The Federal Returning Officer. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-25. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. "Land (sic) results". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-25. สืบค้นเมื่อ 2015-07-02.