การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2552

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552 ในการเลือกตั้งครั้งนี้อังเกลา แมร์เคิลนำพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับที่นั่งรวมกัน 239 ที่นั่ง แต่ที่นั่งของพรรคน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากกับพรรคประชาธิปไตยเสรี(FDP)[2]ซึ่งได้รับที่นั่ง 93 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)ได้รับที่นั่ง 146 ที่นั่ง พรรคซ้ายได้รับที่นั่ง 76 ที่นั่ง พรรคกรีนได้รับที่นั่ง 68 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2552
เยอรมนี
← พ.ศ. 2548 27 กันยายน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556 →

ทั้งหมด 598 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร(Bundestag)
และ 24 ที่นั่งเพิ่มเติม(overhang seat)

ต้องการ 312 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ70.8%[1]
  First party Second party Third party
  อังเกลา แมร์เคิล Frank-Walter Steinmeier 20090902-DSCF9761.jpg Guido westerwelle.jpg
ผู้นำ อังเกลา แมร์เคิล ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ กีโด เว็สเทอร์เว็ลเลอ
พรรค CDU/CSU พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี พรรคประชาธิปไตยเสรี (เยอรมนี)
เขตของผู้นำ Stralsund – Nordvorpommern – Rügen North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia
การเลือกตั้งล่าสุด 226 ที่นั่ง, 35.2% 222 ที่นั่ง, 34.2% 61 ที่นั่ง, 9.8%
ที่นั่งที่ชนะ 239 146 93
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น13 ลดลง76 เพิ่มขึ้น32
คะแนนเสียง 14,658,515 9,990,488 6,316,080
ร้อยละ 33.8% 23.0% 14.6%
Swing ลดลง1.4 ลดลง11.2 เพิ่มขึ้น4.8

German Federal Election - Party list vote results by state - 2009.png
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในแต่ละรัฐ :

สีน้ำเงินแทน พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)

สีแดงแทน พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)

สีม่วงแทน พรรคซ้าย(The Left)

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อังเกลา แมร์เคิล
CDU/CSU

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

อังเกลา แมร์เคิล
CDU/CSU
รูปแบบการเลือกตั้งแก้ไข

สภาผู้แทนราษฎร(Bundestag)ใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสม(Mixed-member proportional representation) คือ ระบบเขต และ บัญชีรายชื่อ

ผลการเลือกตั้ง[3]แก้ไข

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)
  
33.80%
พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)
  
23.03%
พรรคประชาธิปไตยเสรี(FDP)
  
14.56%
พรรคซ้าย(The Left)
  
11.89%
พรรคกรีน(Alliance '90/The Greens)
  
10.71%
อื่นๆ
  
6.01%


จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(Bundestag)
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CDU/CSU)
  
38.42%
พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD)
  
23.47%
พรรคประชาธิปไตยเสรี(FDP)
  
14.95%
พรรคซ้าย(The Left)
  
12.22%
พรรคกรีน(Alliance '90/The Greens)
  
10.93%
 
ผลการเลือกตั้งแบบเขต
น้ำเงินเข้ม: พรรคสหภาพสังคมคริสเตียน(CSU), ดำ: พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน(CDU), แดง: พรรคประชาธิปไตยสังคม(SPD), ม่วง: พรรคซ้าย(The Left), เขียว: พรรคกรีน(Alliance '90/The Greens)

อ้างอิงแก้ไข