เซเดอู/เซเอ็สอู

พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน (อังกฤษ: the Christian Democratic Union of Germany (CDU) and the Christian Social Union in Bavaria (CSU)) มีชื่อย่อว่า เซเดอู/เซเอ็สอู (เยอรมัน: CDU/CSU) หรือเรียกรวมกันว่า the Union เป็นกลุ่มการเมืองในประเทศเยอรมนี ก่อตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทั้ง 2 พรรคมีอุดมการณ์และจุดยืนเดียวกันคือ ประชาธิปไตยคริสเตียนและกลาง-ขวา ตามลำดับ โดยพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนจะทำงานในทุกรัฐ ยกเว้นรัฐบาวาเรียซึ่งพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนจะทำงานรัฐนี้รัฐเดียว[1] โดยทั้ง 2 พรรคจะนั่งเป็นกลุ่มเดียวในสภาผู้แทนราษฎร[2] มีอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีคนปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรค

เซเดอู/เซเอ็สอู
หัวหน้าอังเกลา แมร์เคิล
อุดมการณ์ประชาธิปไตยคริสเตียน, อนุรักษนิยม
จุดยืนกลาง-ขวา
สภาผู้แทนราษฎร
311 / 631
เว็บไซต์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
การเมืองเยอรมนี
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข