บุนเดิสทาค

สภานิติบัญญัติแห่งประเทศเยอรมนี รัฐสภา

บุนเดิสทาค (เยอรมัน: Bundestag; แปลว่า สภาสหพันธ์) เป็นสภากลางของประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันนิติบัญญัติเดียวที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ บุนเดิสทาคอาจเทียบได้กับสภาล่างในประเทศที่ใช้ระบบสองสภา เช่น สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ บุนเดิสทาคดำรงอยู่ตามบทบัญญัติหมวดที่สามของกฎหมายพื้นฐานสำหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (รัฐธรรมนูญ)[2] ซึ่งบังคับใช้เมื่อ ค.ศ. 1949 เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่รับช่วงมาจากไรชส์ทาคของนาซีเยอรมนี อย่างไรก็ตาม กฎหมายพื้นฐานไม่ได้บัญญัติว่าประเทศเยอรมนีใช้ระบบสองสภา

สภาสหพันธ์
(บุนเดิสทาค)

Bundestag
ชุดที่ 20
ประวัติ
สถาปนาค.ศ. 1949
ก่อนหน้าไรชส์ทาค (นาซีเยอรมนี) ค.ศ. 1933–1945
หอประชาชน (เยอรมนีตะวันออก) ค.ศ. 1949–1990
ผู้บริหาร
เบร์เบิล บัส, SPD
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2021
โครงสร้าง
สมาชิก736 คน[1]
กลุ่มการเมืองใน
บุนเดิสทาค
ฝ่ายรัฐบาล (417)
  •   SPD (207)
  •   The Greens (118)
  •   FDP (92)

ฝ่ายค้าน (319)

การเลือกตั้ง
ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (MMP)
การเลือกตั้งสมาชิกบุนเดิสทาคครั้งล่าสุด
26 กันยายน ค.ศ. 2021
การเลือกตั้งสมาชิกบุนเดิสทาคครั้งหน้า
ก่อน ตุลาคม ค.ศ. 2025
ที่ประชุม
อาคารที่ประชุมใหญ่ไรชส์ทาค
เขตมิทเทอ, เบอร์ลิน
 เยอรมนี
เว็บไซต์
www.bundestag.de/en แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
ข้อบังคับ
Rules of Procedure of the German Bundestag and Mediation Committee (ภาษาอังกฤษ)

บรรดาสมาชิกบุนเดิสทาคคือผู้แทนของประชาชนชาวเยอรมันทั้งปวง ไม่อยู่ใต้อาณัติคำสั่งใด อยู่ใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น มีเพียงภาระรายงานเรื่องต่างๆ ต่อประชาชนของตน จำนวนสมาชิกบุนเดิสทาคขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 598 คน[3] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการชดเชยที่นั่งส่วนขยายเพื่อให้เกิดความเป็นสัดส่วนนั้นทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกถึง 709 คน ซึ่งถือเป็นบุนเดิสทาคที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา

สมาชิกสภาสหพันธ์มาการเลือกตั้งจัดขึ้นทุกสี่ปีโดยประชาชนเยอรมันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[4] การเลือกตั้งนั้นใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมซึ่งผสมผสานระหว่างระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุดกับระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ขนาดของพรรคต่างๆ ในสภานั้นตรงกับคะแนนเสียงโดยรวมจากคะแนนรวมทั้งประเทศ

บทบาทหน้าที่ของสภาสหพันธ์มีหลายประการ บุนเดิสทาคนั้นถือเป็นสภานิติบัญญัติส่วนกลางของประเทศเยอรมนี โดยเปิดทางให้แต่ละมลรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติผ่านทาง บุนเดิสราท (คณะมนตรีสหพันธ์) ซึ่งคล้ายกับสภาสูงในระบบสองสภา อย่างไรก็ตาม กฎหมายพื้นฐาน[5]แบ่งแยกอำนาจทั้งสององค์กรออกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่ยังคงร่วมมือกันในการตรากฎหมายสำหรับใช้ในระดับสหพันธ์ บุนเดิสทาคยังมีหน้าที่ในการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร และยังมีบทบาทในการกำกับการทำงานของรัฐบาล รวมทั้งการจัดการด้านงบประมาณในระดับสหพันธ์ด้วย

ตั้งแต่การรวมประเทศในปี 1999 ที่ทำการสภาสหพันธ์ตั้งอยู่ที่อาคารไรชส์ทาคในเบอร์ลิน[6] และยังมีสำนักงานย่อยตามอาคารอื่นของรัฐ ทั้งยังมีตำรวจสภาสหพันธ์ (Bundestagspolizei) ซึ่งเป็นตำรวจที่ขึ้นตรงต่อสภา

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Sitzverteilung des 20. Deutschen Bundestages" (ภาษาเยอรมัน). Bundestag.de. 2022-05-30. สืบค้นเมื่อ 2022-11-26. |
  2. มาตรา 38 ถึง 49
  3. Paragraph 1 Section 1 of the Federal Elections Act (Bundeswahlgesetz)
  4. มาตรา 38 วรรค 2 แห่งกฎหมายพื้นฐานสหพันธ์: บุคคลผู้มีอายุถึงสิบแปดปีสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถรับเลือกตั้งได้
  5. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (PDF) (23.12.2014 ed.). Bonn: Parlamentarischer Rat. 8 May 1949. สืบค้นเมื่อ 19 June 2016.
  6. "Plenarsaal "Deutscher Bundestag" – The Path of Democracy". www.wegderdemokratie.de (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2019-12-11.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

52°31′07″N 13°22′34″E / 52.51861°N 13.37611°E / 52.51861; 13.37611