บุนเดิสทาค

สภานิติบัญญัติแห่งประเทศเยอรมนี รัฐสภา

บุนเดิสทาค (เยอรมัน: Bundestag; แปลว่า สภาสหพันธ์) เป็นรัฐสภากลางของประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันนิติบัญญัติเดียวที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ บุนเดิสทาคอาจเทียบได้กับสภาล่างในประเทศที่ใช้ระบบสองสภา บุนเดิสทาคดำรงอยู่ตามบทบัญญัติหมวดที่สามของกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (รัฐธรรมนูญเยอรมัน)[1] ซึ่งบังคับใช้เมื่อ ค.ศ. 1949 เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่รับช่วงมาจากไรชส์ทาคของนาซีเยอรมนี

บุนเดิสทาค
Bundestag
ก่อตั้ง ค.ศ. 1949
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทสภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธานว็อล์ฟกัง ช็อยเบลอ
ตั้งแต่ 27 กันยายน 2017
โครงสร้าง
สมาชิก709 คน
ที่ประชุม
อาคารไรชส์ทาค กรุงเบอร์ลิน
เว็บไซต์
bundestag.de

บรรดาสมาชิกบุนเดิสทาคคือผู้แทนของประชาชนชาวเยอรมันทั้งปวง ไม่อยู่ใต้อาณัติคำสั่งใด อยู่ใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น มีเพียงภาระรายงานเรื่องต่าง ๆ ต่อประชาชนของตน จำนวนสมาชิกบุนเดิสทาคขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 598 คน[2] แต่ด้วยเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 709 คน การเลือกตั้งจัดขึ้นทุกสี่ปีโดยประชาชนเยอรมันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. มาตรา 38 ถึง 49
  2. Paragraph 1 Section 1 of the Federal Elections Act (Bundeswahlgesetz)
  3. มาตรา 38 วรรค 2 แห่งกฎหมายพื้นฐานสหพันธ์: บุคคลผู้มีอายุถึงสิบแปดปีสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถรับเลือกตั้งได้