ไรชส์ทาค (สาธารณรัฐไวมาร์)

ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstag, "สภานิติบัญญัติแห่งไรช์") เป็นสภาล่างของสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ เริ่มต้นขึ้นหลังจากการก่อตั้งรัฐธรรมนูญไวมาร์ ใน ค.ศ. 1919 ภายหลังจากการล่มสลายของสาธารณรัฐไวมาร์ใน ค.ศ. 1933 รัฐสภาไรซส์ทาคยังคงดำเนินต่อไป ถึงแม้ว่าจะเป็นบางระยะ ๆ ก็ตาม ในฐานะสภานิติบัญญัติของนาซีเยอรมนีที่เป็นทางการอย่างสิ้นเชิง

ไรชส์ทาค
ฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐไวมาร์
ตราแผ่นดินเยอรมนี
ประเภท
ประเภท
  • ไรชส์ทาค (Reichstag)
  • ไรชส์รัท (Reichsrat)
ประวัติ
สถาปนาค.ศ. 1919
ยุบค.ศ. 1933
ก่อนหน้าสมัชชาแห่งชาติไวมาร์
ถัดมานาซีไรชส์ทาค
สมาชิก661 สมาชิก (ณ วันยุบ)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบแข่งขันโดยตรง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
13 มีนาคม ค.ศ. 1938
ที่ประชุม
อาคารไรชส์ทาค กรุงเบอร์ลิน

อำนาจ แก้

ระหว่าง ค.ศ. 1920 และ 1923 และนับตั้งแต่ ค.ศ. 1930 เป็นต้นไป กระบวนการต่าง ๆ ถูกหลีกเลี่ยงจากไรชส์ทาคโดยเครื่องมือสองอย่างที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่

  • การใช้อำนาจเกินขอบเขตตามที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีภายใต้กฤษฎีกาฉุกเฉินในมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ
  • การใช้รัฐบัญญัติมอบอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ค.ศ. 1919-23 และอีกครั้งใน รัฐบัญญัติมอบอำนาจ ค.ศ. 1933 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองแบบเผด็จการของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์