ไรชส์ทาค (สาธารณรัฐไวมาร์)

ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstag) ของสาธารณรัฐไวมาร์ ดำรงอยู่ระหว่างค.ศ. 1918-33 สมาชิกไรชส์ทาคถูกเลือกตั้งเข้ามาโดยระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน ทุก ๆ 60,000 คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับ พรรคนั้นจะสามารถส่งผู้แทนหนึ่งคนเข้าไปนั่งในไรชส์ทาค เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษบางประการ จึงทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างการแบ่งคะแนนเสียงและการแบ่งจำนวนผู้แทน

ไรชส์ทาค
ฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐไวมาร์
Coat of arms or logo
ตราแผ่นดินเยอรมนี
ประเภท
ประเภทระบบสองสภา
  • ไรชส์ทาค (Reichstag)
  • ไรชส์รัท (Reichsrat)
ประวัติ
สถาปนาค.ศ. 1919
ยุบค.ศ. 1933
ก่อนหน้าสมัชชาแห่งชาติไวมาร์
ถัดมานาซีไรชส์ทาค
สมาชิก661 สมาชิก (ณ วันยุบ)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบแข่งขันโดยตรง
การเลือกตั้งครั้งหลังสุด
13 มีนาคม ค.ศ. 1938
ที่ประชุม
อาคารไรชส์ทาค กรุงเบอร์ลิน
บทความนี้เกี่ยวกับรัฐสภาของสาธารณรัฐไวมาร์ (1919-1933) สำหรับรัฐสภาของจักรวรรดิเยอรมัน (1871-1918) ดูที่ ไรชส์ทาค (จักรวรรดิเยอรมัน)

อำนาจแก้ไข

ระหว่าง ค.ศ. 1920 และ 1923 และนับตั้งแต่ ค.ศ. 1930 เป็นต้นไป กระบวนการต่าง ๆ ถูกหลีกเลี่ยงจากไรชส์ทาคโดยเครื่องมือสองอย่างที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่

  • การใช้อำนาจเกินขอบเขตตามที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีภายใต้กฤษฎีกาฉุกเฉินในมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ
  • การใช้รัฐบัญญัติมอบอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ค.ศ. 1919-23 และอีกครั้งใน รัฐบัญญัติมอบอำนาจ ค.ศ. 1933 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองแบบเผด็จการของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์