ฟือเรอร์บุงเคอร์

บังเกอร์ใต้ดินที่ใช้โดยอดอล์ฟฮิตเลอร์ในปี 2488

ฟือเรอร์บุงเคอร์ (เยอรมัน: Führerbunker "บังเกอร์ท่านผู้นำ") เป็นที่หลบภัยการโจมตีทางอากาศ ตั้งอยู่ในสวนของทำเนียบนายกรัฐมนตรีไรช์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี แบ่งการก่อสร้างออกเป็นสองเฟส คือในปี 1936 และ 1944 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำนาซีเยอรมนีเข้าพำนักในฟือเรอร์บุงเคอร์เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1945 ตั้งแต่นั้นมา ที่นี่ก็กลายเป็นศูนย์อำนาจของประเทศ ต่อมาในช่วงยุทธการที่เบอร์ลิน ฮิตเลอร์และเอฟา เบราน์ ก็ฆ่าตัวตายในบังเกอร์แห่งนี้ในวันที่ 30 เมษายน 1945 หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เยอรมนีจะลงนามยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตร

ภาพจำลองแผนผังของบุงเคอร์ฟือเรอร์ใต้ทำเนียบนายกรัฐมนตรีไรช์

หลังสงคราม ทั้งอาคารทำเนียบรัฐบาลทั้งเก่าและใหม่ถูกฝ่ายโซเวียตพังราบ แม้มีความพยายามระเบิดอยู่บ้าง แต่หน่วยใต้ดินยังไม่ค่อยถูกรบกวนมากนักจน ค.ศ. 1988–1989 ระหว่างการบูรณะพื้นที่ส่วนนั้นของกรุงเบอร์ลิน หลายส่วนของหน่วยบังเกอร์เก่าซึ่งมีการขุดค้นแล้วถูกทำลายไปเสียมาก สถานที่นั้นยังไม่มีการทำเครื่องหมายจน ค.ศ. 2006 เมื่อมีการติดตั้งแผ่นทองเหลืองขนาดเล็กที่มีแผนภาพเค้าร่าง ทางเดินเชื่อมอาคารของบังเกอร์ยังเหลืออยู่บ้าง แต่ถูกปิดมิให้สาธารณชนเข้า

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

แก้