สภารัฐมนตรีเยอรมนีตะวันออก

สภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมัน: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik) คือคณะรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีตะวันออก ซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่ปีค.ศ. จนถึงการรวมประเทศเยอรมนีในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990[1]

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
Regierung der Republik
State arms of German Democratic Republic.svg
ตราแผ่นดิน
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950
ยุบเลิก2 ตุลาคม ค.ศ. 1990
เขตอำนาจประเทศเยอรมนีตะวันออก
ต้นสังกัดหอประชาชน

รัฐธรรมนูญปี 1949 บัญญัติให้สภารัฐมนตรีอยู่ภายใต้การนำของประธาน โดยมีรองประธานจำนวนสองคน สภารัฐมนตรีประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 18 คนเมื่อแรกจัดตั้ง แล้วสมาชิกก็เพิ่มจำนวนจนมีถึง 44 คนในปี 1989

ผู้นำสภารัฐมนตรีแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
(Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik)
1 อ็อทโท โกรเทอโวล
(Otto Grotewohl)
  7 ตุลาคม 1949 – 21 กันยายน 1964
ประธานสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
(Vorsitzende des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik)
2 วิลลี ชโตฟ
(Willi Stoph)
  21 กันยายน 1964 – 3 ตุลาคม 1973
3 ฮอสท์ ซินเดอร์มัน
(Horst Sindermann)
  3 ตุลาคม 1973 – 29 ตุลาคม 1976
4 วิลลี ชโตฟ
(Willi Stoph)
  29 ตุลาคม 1976 – 13 พฤศจิกายน 1989
5 ฮันส์ โมโดร
(Hans Modrow)
  13 พฤศจิกายน 1989 – 12 เมษายน 1990
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
(Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik)
6 โลทาร์ เดอ เม็ซซีแอร์
(Lothar de Maizière)
  12 เมษายน 1990 – 2 ตุลาคม 1990

อ้างอิงแก้ไข

  1. Starcevi, Nesha (8 November 1989) East German Government Resigns, Pro-Reform Marches Continue in AP News. Retrieved 30 August 2019.