รายชื่อวัดในจังหวัดขอนแก่น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดขอนแก่น

พระอารามหลวงในจังหวัดขอนแก่นแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

  • วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
  • วัดป่าแสงอรุณ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น

วัดราษฎร์ในจังหวัดขอนแก่นแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอกระนวนแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอโคกโพธิ์ไชยแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเขาสวนกวางแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอชนบทแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอชุมแพแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอน้ำพองแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนศิลาแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านไผ่แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านฝางแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเปือยน้อยแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

🇹🇭วัดเลียบโพธิ์ทอง บ้านวังผือตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดชัยสวาสดิ์ ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดนาเลา ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดมาลา ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดศรีหงษ์ทอง ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดอิสานโพธิ์ทอง ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดศรีชัยยาราม ตำบลขามป้อม

🇹🇭สำนักสงฆ์โคกทอง บ้านวังผือตำบลขามป้อม

🇹🇭สำนักสงฆ์ป่าดอกคุต ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดนันทาราม ตำบลขามป้อม

🇹🇭สำนักสงฆ์วัดนาทอง บ้านวังผือตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดธาตุกู่ทอง ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดโพธิ์ชัย ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดศรีสมพร ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดศรีสว่างวงษ์ ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดสิงห์ทอง ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดโชติการาม ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดฤๅษี ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดศรีสุมังค์ ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดแจ้งอรุณศิลป์ตำบลสระแก้ว

🇹🇭วัดโพธิ์ศรี ตำบลสระแก้ว

🇹🇭วัดสายทอง ตำบลสระแก้ว

🇹🇭วัดอุดรมีชัย) ตำบลสระแก้ว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฎร์ในอำเภอพระยืนแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอพลแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอภูผาม่านแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอภูเวียงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอมัญจาคีรีแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองขอนแก่นแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอแวงน้อยแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอแวงใหญ่แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอสีชมพูแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองเรือแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองสองห้องแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภออุบลรัตน์แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข