ตำบลคอนฉิม

ตำบลในอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

คอนฉิม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ราบสูงบางส่วนเป็นเนินเตี้ย ดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม

ตำบลคอนฉิม
คำขวัญ: 
คอนฉิมวัฒนธรรมดี มีภูมิปัญญา ไร่นาสวนผสม รื่นรมย์สิ่งแวดล้อม น้อมนำการศึกษา ล้ำหน้าเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตสดใส พัฒนาสังคม ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยว
อักษรไทยตำบลคอนฉิม
อักษรโรมันTambon Khon Chim
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอแวงใหญ่
พื้นที่
 • ทั้งหมด44.20 ตร.กม. (17.07 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด4,699 คน
 • ความหนาแน่น106.31 คน/ตร.กม. (275.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 401301
รหัสภูมิศาสตร์40330
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
ตรา
รหัส อปท.06401302
ที่อยู่ที่ทำการถนนชนบท-กุดรู อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
เว็บไซต์http://www.konchim.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลคอนฉิมนับว่าเป็นตำบลที่เก่าแก่มาก เมื่อก่อนขึ้นตรงต่อปกครองอำเภอพล ในปี พ.ศ. 2492 ได้แยกการปกครองเพิ่มอีกตำบล คือ ตำบลโนนทอง และในปี พ.ศ. 2511 ได้แยกออกไปอีกตำบล คือ ตำบลใหม่นาเพียง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 โอนมาขึ้นกับอำเภอแวงใหญ่ และเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตำบลคอนฉิมแยกออกไปอีกตำบล คือ ตำบลแวงใหญ่

ได้มีการจัดตั้ง สภาตำบลคอมฉิม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[1] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่[2]จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลคอนฉิมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลคอนฉิมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้[3]

หมู่ที่ 1 บ้านคอนฉิม
หมู่ที่ 2 บ้านโนนใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง
หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง
หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย
หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):29. 25 ธันวาคม 2539
  3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลคอนฉิม"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/แวงใหญ่/คอนฉิม (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.