ตำบลทางขวาง

ตำบลในอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ทางขวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ตำบลทางขวาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Thang Khwang
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอแวงน้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด23 ตร.กม. (9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด5,042 คน
 • ความหนาแน่น219.21 คน/ตร.กม. (567.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40230
รหัสภูมิศาสตร์401406
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอแวงน้อย
รหัส อปท.06401406
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
เว็บไซต์www.thang.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ทางขวาง เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเขตตำบลโคกสง่า อำเภอพล ซึ่งตั้งอยู่ข้างหนองน้ำบริเวณริมถนนยุทธศาสตร์ (สายอำเภอชนบท–นครราชสีมา) โดยถนนสายนี้วางตัวในแนวเหนือ–ใต้ ซึ่งขวางทางการขึ้น–ลงของดวงอาทิตย์ จึงได้เรียกหมู่บ้านตามลักษณะที่ตั้งถนนว่า "บ้านทางขวาง"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513[1] ทางราชการได้แบ่งโอนหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้านของตำบลโคกสง่า ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลทางขวาง อำเภอพล และต่อมาได้มีการจัดตั้งอำเภอแวงน้อยขึ้น จึงมีผลทำให้ตำบลทางขวางย้ายมาขึ้นตรงต่อเขตปกครองอำเภอแวงน้อย และในเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 มีการจัดตั้ง สภาตำบลทางขวาง กิ่งอำเภอแวงน้อย[2] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย[3]จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลทางขวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลทางขวางแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

หมู่ที่ 1 บ้านทางขวาง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 3 บ้านโนนงิ้ว
หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา
หมู่ที่ 5 บ้านโนนบก
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสง่า
หมู่ที่ 7 บ้านหันโสกเชือก
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 9 บ้านพระเจ้า
หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 11 บ้านทางขวาง 2

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพล.PDFราชกิจจานุเบกษา 87 (94):3012-3013. 13 ตุลาคม 2513.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):5. 24 สิงหาคม 2516
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):29. 25 ธันวาคม 2539
  4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลทางขวาง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/แวงน้อย/ทางขวาง (ม.ป.ป.). สืบค้น 23 ธันวาคม 2560.