วัดสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2421 และในปี พ.ศ. 2455 หลวงพ่อฉายได้นิมนต์หลวงพ่อหิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณปางนาคปรกมาประดิษฐาน ณ ที่วัดแห่งนี้ด้วย ปัจจุบันมีพระครูผาสุกโพธิธรรม เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสำราญ

วัดสำราญ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข