ตำบลโนนสะอาด

ตำบลโนนสะอาด สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ถึง 8 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ