ตำบลบ้านลาน

ตำบลในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

บ้านลาน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านลาน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Lan
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
พื้นที่
 • ทั้งหมด53 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด8,898 คน
 • ความหนาแน่น167.88 คน/ตร.กม. (434.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์401009
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
รหัส อปท.6401005
ที่อยู่ที่ทำการถนนบ้านไผ่–หนองสองห้อง ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เว็บไซต์www.baanlansao.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

แต่เดิมนั้น[1] บริเวณที่ตั้งตำบลบ้านลานเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ได้มีผู้คนอพยพเข้ามาจับจองที่ทำกินทำสวนอยู่รวมกันกลายเป็นหมู่บ้าน จึงพากันตั้งชื่อว่า "บ้านโนนลาน" เพราะเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะมาทำลานนวดข้าวรวมกันเป็นหมู่ ๆ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากบริเวณนี้มีเสือลายพาดกลอนมาจับเอาสัตว์เลี้ยงไปกินอยู่เสมอ

ครั้นนานเข้าผู้คนก็มากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นประจำหมู่บ้าน ต่อมาได้เกิดโรคระบาด (โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ) ขึ้นในบ้านโนนลาน ผู้คนล้มตายกันมาก เป็นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยต้องอพยพหนีกันมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ในบริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านลานอยู่ทุกวันนี้ บางครอบครัวได้โยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ ห่างจากบ้านโนนลานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร เรียกว่า "บ้านดอนโกทา" ปัจจุบันเป็นบ้านร้างไปแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งย้ายไปตั้งทางทิศเหนือชื่อบ้านว่า "บ้านลิงส่อง" ปัจจุบันคือบ้านหินตั้งนั่นเอง และอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพไปทางทิศตะวันออกห่างออกไปรวม 3 กิโลเมตร ไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ คือ บ้านกุดเชือกในปัจจุบันนี้

เมื่อได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นในบริเวณอันเป็นที่อยู่ของบ้านลานในขณะนี้แล้ว ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมกันใจพัฒนาบ้านเรือนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นและเปลี่ยนชื่อบ้านโดยคงชื่อเดิมไว้เพียงแต่ตัดคำว่าโนนออกไปเป็น "บ้านลาน" จนมาถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2534 ทางราชการได้จัดตั้ง ตำบลบ้านลาน มีประชาชนอพยพมาจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ให้จัดตั้งสภาตำบลบ้านลาน[2] ปกครองในพื้นที่ตำบลบ้านลานทั้งตำบล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลบ้านลานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน[3] จนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลบ้านลานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

ตำบลบ้านลานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านสร้างแป้น
 • หมู่ที่ 2 บ้านผักหวาน
 • หมู่ที่ 3 บ้านดอนนาแพง
 • หมู่ที่ 4 บ้านลาน
 • หมู่ที่ 5 บ้านลาน
 • หมู่ที่ 6 บ้านลาน
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง
 • หมู่ที่ 8 บ้านดอนเงิน
 • หมู่ที่ 9 บ้านขามป้อม
 • หมู่ที่ 10 บ้านกุดเชือก
 • หมู่ที่ 11 บ้านกุดเชือก
 • หมู่ที่ 12 บ้านสร้างแป้น
 • หมู่ที่ 13 บ้านหนองค้อ
 • หมู่ที่ 14 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ 15 บ้านลาน

อ้างอิง แก้

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติตำบล" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.baanlansao.com/386892/%A5 เก็บถาวร 2017-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบ้านลาน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/99 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.