ตำบลหินตั้ง (อำเภอบ้านไผ่)

ตำบลในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

หินตั้ง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งน้ำ ดินเป็นดินร่วน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านไผ่

ตำบลหินตั้ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Hin Tang
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
ประชากร
 • ทั้งหมด8,163 คน
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์401014
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
รหัส อปท.6401006
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เว็บไซต์www.hintang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

หินตั้งเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเขตปกครองตำบลบ้านลาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2524 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลบ้านลานออกมาเพื่อจัดตั้งตำบลใหม่ ใช้ชื่อว่า ตำบลหินตั้ง[1] เนื่องจากพื้นที่บริเวณตำบลบ้านลานกว้างขวางมาก มีความลำบากในการบริหารการปกครอง เหตุที่เลือกบ้านหินตั้งเป็นที่ตั้งและชื่อของตำบล เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ตั้งอยู่จุดกึ่งกลาง

ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้มีการจัดตั้ง สภาตำบลหินตั้ง มีสภาพเป็นนิติบุคคล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลหินตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง[2] จนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลหินตั้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลหินตั้งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านหินตั้ง
 • หมู่ที่ 2 บ้านโคกก่อง
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองฮี
 • หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนสิงห์ทอง
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหินลาด
 • หมู่ที่ 8 บ้านสว่าง
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาโน
 • หมู่ที่ 10 บ้านแก่นคำ
 • หมู่ที่ 11 บ้านโคกก่อง
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ...อำเภอบ้านไผ่....PDFราชกิจจานุเบกษา 98 (52):1016-1019. 7 เมษายน 2525.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหินตั้ง" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%%87 (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.