ตำบลภูเหล็ก

ตำบลในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ภูเหล็ก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตก ทางตอนกลางมีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำห้วยภูเหล็ก และลำห้วยหนองหญ้าปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบตำบลภูเหล็ก คือ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเหล็กทั้งตำบล

ตำบลภูเหล็ก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phu Lek
ตำบลภูเหล็กตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ตำบลภูเหล็ก
ตำบลภูเหล็ก
พิกัด: 16°06′38″N 102°50′11″E / 16.11056°N 102.83639°E / 16.11056; 102.83639
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
พื้นที่
 • ทั้งหมด73 ตร.กม. (28 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด6,199 คน
 • ความหนาแน่น84.91 คน/ตร.กม. (219.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์401011
เว็บไซต์อบต.ภูเหล็ก
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต

แก้

ตำบลภูเหล็กอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้
 
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ภูเหล็ก[1]แต่ก่อนแต่เดิมนั้น เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเขตตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ กระทั่งมีพลเมืองหนาแน่นขึ้นจึงแบ่งออกเป็นหมู่บ้านเพิ่มอีกหลายแห่ง เช่น บ้านภูเหล็กน้อย บ้านโนนสวรรค์ บ้านภูเงิน เป็นต้น ประกอบกับการเดินทางสัญจรไม่สะดวก และการให้บริการประชาชนยากลำบากเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2517 ทางรชการจึงได้แบ่งท้องที่ของตำบลในเมืองออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลภูเหล็ก และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้ประกาศจัดตั้ง สภาตำบลภูเหล็ก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก[2] จนถึงปัจจุบัน

การตั้งถิ่นฐานของบ้านภูเหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2434 มีผู้คนอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้แก่ กลุ่มของนายภูมี แก้วหย่อง จากอำเภอโกสุมพิสัย กลุ่มที่สองของนายกระดูก สายทอง จากอำเภอบรบือ และอีกกลุ่มหนึ่งของ นายอ้วน นามบุดดี จากบ้านบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ เมื่ออพยพมาแล้วได้พิจารณาเห็นลักษณะพื้นที่ของสันเขาสองลูก ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และสัตว์นานาชนิดคิดว่าน่าจะตั้งหลักแหล่งได้ เพราะไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนัก จึงได้พากันปลูกบ้านสร้างเรือน และตั้งชุมชนจากสิ่งแวดล้อมว่า "บ้านภูเหล็ก" ทั้งนี้ได้อาศัยการสังเกตว่ามีสันเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชื่อภูหนองแซง อยู่ทางทิศตะวันอกเฉียงใต้ ชื่อ ภูหนองผือ ลักษณะหินของภูเขาทั้งสองลูก ดูคล้ายขี้เหล็กที่ถูกถลุงแล้ว แต่ไม่เคยพิสูจน์ยืนยันอายุ และความเป็นมาของลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตามในพื้นที่นั้น มักจะขุดค้นพบหม้อและไหหินเผาอยู่เป็นประจำซึ่งแสดงถึงความที่เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในยุคอดีตล่วงมาแล้วหลายร้อยปี

การปกครอง

แก้

ตำบลภูเหล็กแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านภูเหล็ก
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์
 • หมู่ที่ 3 บ้านภูเหล็กน้อย
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองรูแข้
 • หมู่ที่ 6 บ้านภูเงิน
 • หมู่ที่ 7 บ้านภูเงิน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองรูแข้
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ใหม่

อ้างอิง

แก้
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.phulek.com/data_1891 เก็บถาวร 2017-11-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน(ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลภูเหล็ก" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/401011 เก็บถาวร 2017-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.