ตำบลหนองแซง (อำเภอบ้านแฮด)

ตำบลในอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

หนองแซง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร

ตำบลหนองแซง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Saeng
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านแฮด
พื้นที่
 • ทั้งหมด45 ตร.กม. (17 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด5,181 คน
 • ความหนาแน่น115.13 คน/ตร.กม. (298.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์402404
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านแฮด
รหัส อปท.6402405
เว็บไซต์www.tambon-nongsang.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เมื่อราว พ.ศ. 2474[1] บ้านหนองแซง แรกเริ่มก่อตั้งโดยมีกลุ่มคนพากันอพยพมา โดยมีพ่อไสย์ ชุมแสง เป็นคนนำพามาจากบ้านดอนก่อน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และคนกลุ่มนี้ได้มาตั้งบ้านเรือนที่อยู่ที่บ้านขามป้อม ตำบลหนองแซง (ปัจจุบัน) และมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 4 ครอบครัว ได้อพยพต่อมาทางด้านทิศเหนือ ห่างกัน 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่มีหนองน้ำ (หนองแซง) คนกลุ่มนี้จึงได้ตั้งบ้านเรือนทำมาหากินในที่แห่งนี้ 

ในระยะต่อมา ได้มีผู้คนมาจากบ้านโนนบะแต้ บ้านเก่าเขวา (ปัจจุบันหมู่บ้านทั้งสองได้ล่มสลายไปแล้ว) ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมมีครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 20 ครอบครัว จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ให้ชื่อว่า “บ้านหนองแซง” โดยตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ำหนองแซง และได้พร้อมใจกันตั้งให้ นายเสน ศรียา เป็นผู้ใหญ่บ้านแยกมาเป็นบ้านหนองแซง หมู่ที่ 25 ตำบลบ้านเป้า (บ้านแฮดปัจจุบัน) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2520[2] บ้านหนองแซงและหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแซง บ้านหนองเต่า บ้านห้วยม่วง บ้านขอนสัก บ้านขามป้อม และบ้านสว่างพัฒนา ได้ขอแยกเขตการปกครองมาเป็นตำบลหนองแซง ขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ในขณะนั้น โดยมีการจัดตั้งสภาตำบลหนองแซง และต่อมาบ้านแฮดได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด ดังนั้น ตำบลหนองแซงจึงต้องย้ายไปขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นโดยปริยาย จนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลหนองแซงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง[3] และได้แยกหมู่ที่ 1 บ้านหนองแซง ออกเป็นหมู่บ้านอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซง จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลหนองแซงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลหนองแซงแบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองแซง 
 • หมู่ที่ 2 บ้านขามป้อม 
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า 
 • หมู่ที่ 4 บ้านสว่างพัฒนา 
 • หมู่ที่ 5 บ้านห้วยม่วง 
 • หมู่ที่ 6 บ้านขอนสัก 
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซง

อ้างอิง

แก้
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:https://www.tambon-nongsang.org/index.php?show=menu&file=detail&id=1 2540. สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านไผ่....PDF ราชกิจจานุเบกษา 94 (60):2718-2720. 5 กรกฎาคม 2520
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองแซง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%B8%81 (ม.ป.ป.). สืบค้น 7 กันยายน 2560.