วัดคีรีวัน เป็นวัดเก่าแก่ มีพระแก้วมรกตองค์จำลองขนาดใหญ่ ทำจากเรซิน ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารบนยอดเขา ในสมัยก่อนวัดนี้เคยอยู่กลางทุ่งมาก่อน และได้ย้ายวัดไปอยู่ที่เขากะเหรี่ยง เดิมชื่อ วัดสว่างอารมณ์ ต่อมาวัดนี้จึงได้ย้ายไปอยู่ที่ภูเขาแห่งใหม่ และตั้งชื่อวัดใหม่ว่า วัดคีรีวัน โดยมีพระครูคีรีวนานุกูลโอภาโส (หลวงพ่อรี) เป็นเจ้าอาวาสประจำวัดแห่งนี้

พระครูคีรีวนานุกุล วัดคีรีวัน จ.นครนายก

ที่ตั้งของวัดคีรีวันแก้ไข

วัดคีรีวันตั้งอยู่ที่ตำบล ศรีนาวา อำเภอ เมือง จ.นครนายก ไปตามทางถนนนครนายก-ท่าด่าน ห่างจากอำเภอเมืองนครนายก 9 กิโลเมตร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

รูปภาพภายในวัด คีรีวันแก้ไข

ไฟล์:พระแก้วมรกตจำลองวัดคีรีวัน.jpg
พระแก้วมรกตจำลอง วัดคีรีวัน จ.นครนายก
ไฟล์:อุโบสถพระแก้วมรกตจำลงวัดคีรีวัน.jpg
พระอุโบสถประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง วัดคีรีวัน จ.นครนายก