ตำบลบ้านเป็ด

ตำบลในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

บ้านเป็ด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แยกพื้นที่ออกจากตำบลเมืองเก่า

ตำบลบ้านเป็ด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Pet
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด45 ตร.กม. (17 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด42,580 คน
 • ความหนาแน่น946.22 คน/ตร.กม. (2,450.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40000
รหัสภูมิศาสตร์400115
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ตรา
ทต.บ้านเป็ดตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทต.บ้านเป็ด
ทต.บ้านเป็ด
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในจังหวัดขอนแก่น
พิกัด: 16°26′16″N 102°45′53″E / 16.437808°N 102.764752°E / 16.437808; 102.764752
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีปรีดา นิลสาคู
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
รหัส อปท.05400103
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์0 4342 3869, 0 4342 3870, 0 4342 3543, 0 4334 5325
โทรสาร0 4334 5325
เว็บไซต์www.banped.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านเป็ดทั้งตำบลอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดซึ่งเดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จากนั้นได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

อาณาเขต แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

ตำบลบ้านเป็ดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในตำบลบ้านเป็ด
หมู่ที่ หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่) จำนวนประชากร (คน)
1 บ้านเป็ด 1,575 1,099
2 บ้านเป็ด 1,800 2,476
3 บ้านเป็ด 2,137 891
4 บ้านโคกฟันโปง 1,797 1,695
5 บ้านหัวทุ่ง 1,197 1,112
6 บ้านคำไฮ 500 1,660
7 บ้านกอก 787 3,226
8 บ้านหนองโจด 2,000 5,288
9 บ้านหนองขาม 1,050 1,557
10 บ้านคำไฮ 411 893
11 บ้านสันติสุข 1,125 1,576
12 บ้านกอกน้อย 500 1,725
13 บ้านพรสวรรค์ 812 592
14 บ้านหัวทุ่งนคร 2,000 2,253
15 บ้านหนองขาม 1,125 2,205
16 บ้านแก่นพยอม 1,150 1,821
17 บ้านเดชา 1,250 1,226
18 บ้านเป็ด 1,563 954
19 บ้านกังวานนิเวศน์ 643 1,584
20 บ้านสุภัทรา 1,100 1,512
21 บ้านโคกฟันโปง 2,584 3,170
22 บ้านแก่นทอง 750 2,620
23 บ้านไทรทอง 831 1,445

สถานที่สำคัญ แก้

สถานศึกษา แก้

สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด แก้

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แก้

 • โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม ประชาบำรุง
 • โรงเรียนบ้านเป็ด (ทำบึงประชาสงเคราะห์)
 • โรงเรียนบ้านกอก
 • โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แก้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แก้

 • โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแกํน
 • โรงเรียนสุรัสวดี
 • โรงเรียนอนุบาลกุลสิริ
 • โรงเรียนเพ็ญบุรี

สถาบันอุดมศึกษา (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) แก้

สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา แก้

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้