เทศบาลเมืองศิลา

เทศบาลเมืองในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ศิลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองศิลา
โรงเรียนขามแก่นนคร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองศิลา
ตรา
ทม.ศิลาตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทม.ศิลา
ทม.ศิลา
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองศิลา
พิกัด: 16°28′29.4″N 102°50′56.1″E / 16.474833°N 102.848917°E / 16.474833; 102.848917
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด52.5 ตร.กม. (20.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)[1]
 • ทั้งหมด53,613 คน
 • ความหนาแน่น1,029.04 คน/ตร.กม. (2,665.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04400115
ทางหลวง
ที่อยู่
สำนักงาน
722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์0 4324 6505-6
โทรสาร0 4324 6507
เว็บไซต์www.sila-kk.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

เทศบาลเมืองศิลา มีพื้นที่เขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลสำราญ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองตูม และเขตองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลโคกสี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบึงเนียม เขตเทศบาลตำบลพระลับ และเขตเทศบาลนคร​ขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาล​ตำ​บล​บ้านเป็ด​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แดงใหญ่และเทศบาล​ตำบลบ้านค้อ​

ประวัติ

แก้

เดิมพื้นที่ตำบลศิลาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่นทั้งหมด ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2490 ได้แยกพื้นที่หมู่ 2, 4–14, 17–18, 20 และหมู่ที่ 24 รวมทั้งหมด 15 หมู่บ้าน จัดตั้งขึ้นเป็นตำบล ชื่อว่า "ตำบลบ้านศิลา"[2] (ปัจจุบันชื่อตำบลศิลา)

ตำบลศิลามีฐานะเป็นสภาตำบลที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516[3] และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539[4] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองศิลาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555[5]

อ้างอิง

แก้
  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ stat
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2490
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1–72. วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 9 ง): 5–219. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-05-03. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลเมืองศิลา" (PDF). กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น: 1. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้