ตำบลพระลับ

ตำบลในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

พระลับ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 36 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,500 ไร่ ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่การเกษตร ประชาชนประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก

ตำบลพระลับ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phra Lap
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด36 ตร.กม. (14 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)
 • ทั้งหมด22,719 คน
 • ความหนาแน่น631.08 คน/ตร.กม. (1,634.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40000
รหัสภูมิศาสตร์400107
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลพระลับ
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลพระลับ
ตรา
ทต.พระลับตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทต.พระลับ
ทต.พระลับ
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลพระลับในจังหวัดขอนแก่น
พิกัด: 16°24′55″N 102°54′01″E / 16.415233°N 102.900256°E / 16.415233; 102.900256
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
รหัส อปท.05400112
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนขอนแก่น–เชียงยืน ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์0 4332 7696
เว็บไซต์www.phalub.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลพระลับทั้งตำบลอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระลับซึ่งได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

เทศบาลตำบลพระลับ มีพื้นที่เขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลพระลับแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านผือ
 • หมู่ที่ 2 บ้านผือ
 • หมู่ที่ 3 บ้านพระคือ
 • หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย
 • หมู่ที่ 5 บ้านหัวถนน
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์
 • หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ
 • หมู่ที่ 9 บ้านเลิงเปือย
 • หมู่ที่ 10 บ้านพระคือ
 • หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพธิ์
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง
 • หมู่ที่ 13 บ้านเลิงเปือย
 • หมู่ที่ 14 บ้านโคกน้อย
 • หมู่ที่ 15 บ้านดอนดู่เมืองใหม่
 • หมู่ที่ 16 บ้านพระคือ
 • หมู่ที่ 17 บ้านหนองแสง
 • หมู่ที่ 18 บ้านแสงอรุณ
 • หมู่ที่ 19 บ้านผือ