หนองไผ่ สามารถหมายถึงสถานที่ที่มีชื่อเดียวกันในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

อำเภอ

แก้

ตำบล

แก้

เทศบาลตำบล

แก้

อื่น ๆ

แก้

หรืออาจหมายถึงตำบลที่มีชื่อนำหน้าด้วย "หนองไผ่" ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้