วัดมหรรณพารามวรวิหาร

วัดในกรุงเทพมหานคร
(เปลี่ยนทางจาก วัดมหรรณพาราม)

วัดมหรรณพารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหมื่นอุดมรัตนราษีที่มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอรรณพ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 3 การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากกรมหมื่นอุดมรัตนราษีได้สิ้นพระชนม์แล้ว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดมหรรณพาราม สถาปัตยกรรมภายในวัดมีทั้งแบบไทยและแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน หลังคาของพระอุโบสถไม่มีช่อฟ้า ใบระกา มีพระประธานปั้นด้วยปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนพระวิหารมีขนาดเท่ากับพระอุโบสถ รวมทั้งมีศิลปะแบบเดียวกัน มีพระพุทธรูปหล่อสมัยสุโขทัยนามว่า พระร่วงทองคำ ประดิษฐานอยู่ ปัจจุบันมี พระเทพสุตเมธี (บุญธรรม สุตธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

วัดมหรรณพารามวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดมหรรณพารามวรวิหาร
Map
ชื่อสามัญวัดมหรรณพ
ที่ตั้ง261/4 ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
พระประธานหลวงพ่อบุญฤทธิ์
เจ้าอาวาสพระเทพสุตเมธี (บุญธรรม สุตธมฺโม)
หมายเหตุ
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนวัดมหรรณพาราม
ขึ้นเมื่อ22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขอ้างอิง0000040
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′17″N 100°29′58″E / 13.754741°N 100.499325°E / 13.754741; 100.499325

คลังภาพ แก้