รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2525

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2525

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กระท่อมนกบินหลา (2525) ผู้สร้าง: วีซี โปรโมชั่น ผู้กำกับ: เดชอนันต์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อัจฉราภรณ์ โสมวิภาค, อำภา ภูษิต, ปิยะมาศ โมนยะกุล, โกวิท วัฒนกุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, มานพ อัศวเทพ, เด๋อ ดอกสะเดา, ดี๋ ดอกมะดัน ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2525
กำนันฮาร์ด (2525) ผู้กำกับ: วินัย วรรณเศวต นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, พอเจตน์ แก่นเพชร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด่น ดอกประดู่
กุนซืออ้วน (2525) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ศิริพร เอี่ยมสุนทร
ขุนช้างขุนแผน ตอนปราบจระเข้เถนขวาด (2525) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ส.อาสนจินดา, สีเทา
คนล่าคน (2525) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เด๋อ ดอกสะเดา, พิภพ ภู่ภิญโญ
คนึงหา (2525) ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา ธนะบุตร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ดี๋ ดอกมะดัน
ครูดอย (2525) บทประพันธ์: คำหมาน คนไค ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา สิทธิเวช ฉายวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
คุณนายซาอุ (2525) ผู้สร้าง: พี.อาร์.โปรโมชั่นแอนด์พิคเจอร์ ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ปรัชญา อัครพล, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ศรีไพร ใจพระ, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, สีเทา, ยอด นครนายก, โกร่ง กางเกงแดง, สีดา พัวพิมล, สมควร กระจ่างศาสตร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
คุณย่าเซ็กซี่ (2525) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เด๋อ ดอกสะเดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ฉวีวรรณ บุญปรก, จันทนา ศิริผล ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525
แค้นต้องฆ่า (2525) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วราภรณ์ โล่ห์ประทาน, ตะวัน สุคนธชาติ, อัศวิน รัตนประชา, วิทยา สุขดำรงค์, นัยนา ชีวานันท์
เจ้าสาวของอานนท์ (2525) บทประพันธ์: ว.ณ ประมวญมารค ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, เอกลักษณ์ ยลระบิล, นิภาพร นงนุช, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2525
ใจเดียว (2525) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: พบโชคภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ทูน หิรัญทรัพย์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2525
จ้าวนรก (2525) ผู้สร้าง: เดชาโปรโมชั่น ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อรัญญา นามวงศ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, ล้อต๊อก
จ้าวนักเลงปืน (2525) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รสริน จันทรา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2525
ดอกโศก (2525) ผู้สร้าง: ดาราฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพรัช สังวริบุตร นำแสดงโดย: มนฤดี ยมาภัย, พล พลาพร, เอกรัฐ ศรีเบญจรัฐ, ธิติมา สังขพิทักษ์
ดาวกลางดิน (2525) ผู้กำกับ: วิน วิษณุรักษ์ นำแสดงโดย: พล พลาพร, พัทยา ลดาวัลย์
ดาวพระเสาร์ (2525) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: เอส.เอ.ภาพยนตร์ภ ผู้กำกับ: ดามพ์ ดัสกร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิยะดา อุมารินทร์, ดามพ์ ดัสกร, เกชา เปลี่ยนวิถี, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชาลี อินทรวิจิตร ฉายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2525
ดาวเคียงเดือน (2525) ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม, แอล.เอ.โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มารศรี ณ บางช้าง
ตามรักตามฆ่า (2525) บทประพันธ์: อานนท์ ผู้สร้าง: ไทยฟิล์ม ผู้กำกับ: ณรงค์ ภูมินทร์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, โกวิท วัฒนกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, มยุรา ธนะบุตร, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2525
เต้าฮวยเกศทิพย์ (2525) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: ธรรมจักรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: อาภาพร กรทิพย์, สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต, รอง เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
แต่งกับงาน (2525) ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เด่น ดอกประดู่, อำภา ภูษิต, เด๋อ ดอกสะเดา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
ถล่มค่ายนรกจางซีฟู (2525) ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทวนธน คำมีศรี, พยัคฆ์ รามวาทิน, นันทิดา แก้วบัวสาย, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, มานพ อัศวเทพ, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, สมจินต์ ธรรมทัต ฉายวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2525
ถล่มแผนจ้าวโลก (2525) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ณรงค์ จันทร์เรือง, สมจินต์ ธรรมฑัต, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, มารศรี ณ บางช้าง, ศรีไพร ใจพระ
ทอง ภาค 2 (2525) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, รณ ฤทธิชัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลลนา สุลาวัลย์ ฉายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
เทพธิดาโรงงาน (2525) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
เทพบุตรข้างถนน (2525) ผู้กำกับ: วันเฉลิม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ไกรลาศ เกรียงไกร, บู๊ วิบูลย์นันท์, ครรชิต ขวัญประชา
นักฆ่าจากเจ้าพระยา (2525) บทประพันธ์: สยุมภู ทศพล ผู้สร้าง: ตรีเพชรฟิล์ม ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2525
นักบุญทรงกลด (2525) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้สร้าง: ไอยราโปรโมชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก
นักสืบฮาร์ด (2525) ผู้สร้าง: แอคส์ แอนด์ อาร์ตส์ พิคเจอร์ ผู้กำกับ: ชาติ รอบกิจ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมจินต์ ธรรมฑัต, นพดล ดวงพร, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525
นักเลงคอมพิวเตอร์ (2525) ผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ลลนา สุลาวัลย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ลักษณ์ อภิชาติ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รอง เค้ามูลคดี, ฤทธิ์ ลือชา, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ดี๋ ดอกมะดัน, สมภพ เบญจาธิกุล ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2525
นักเลงโตเมืองอีสาน (2525) ผู้กำกับ: วิทยา สุขดำรงค์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยอดสร้อย โกมารชุน, ลักษณ์ อภิชาติ, รสริน จันทรา, เกชา เปลี่ยนวิถี, บู๊ วิบูลย์นันท์
นางแมวป่า (2525) บทประพันธ์: ช่อลิลลี่ พริ้มเพรา ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ดวงตา ตุงคะมณี, มยุรา ธนะบุตร, ปรัชญา อัครพล ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2525
นายอำเภอไข่ดาว (2525) บทประพันธ์: มณเฑียรทอง โชคชนะ ผู้สร้าง: ไทยโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วินัย วิเศษศิริ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ส.อาสนจินดา, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, ฉวีวรรณ บุญปรก
นี่หรือมนุษย์ (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, พอเจตน์ แก่นเพชร, อาภาพร กรทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิยะดา อุมารินทร์, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, มารศรี อิศรางกูร
น้ำพริกก้นถ้วย (2525) ผู้สร้าง: ถนอมขวัญโปรดักชั่น ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อำภา ภูษิต, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, สมภพ เบญจาธิกุล, วิยะดา อุมารินทร์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, บู๊ วิบูลย์นันท์ ฉายวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
บุญยังจับกังกำลัง 2 (2525) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ลักษณ์ อภิชาติ, มานพ อัศวเทพ, สุริโย มโนรมย์
ประกาศิตนักเลง (2525) ผู้กำกับ: ชาย นิมิตโชตินัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, พอเจตน์ แก่นเพชร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รอง เค้ามูลคดี, มานพ อัศวเทพ, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, รอง เค้ามูลคดี, มารศรี, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, โกร่ง กางเกงแดง, สังข์ทอง สีใส
ปริศนา (2525) บทประพันธ์: ว.ณ ประมวญมารค ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ปรัชญา อัครพล, เอกลักษณ์ ยลระบิล ฉายวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2525
พยัคฆ์ร้าย 6 แผ่นดิน (2525) ผู้สร้าง: ฟิล์มทองโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ฤทธิ์ ลือชา, พิภพ ภู่ภิญโญ, เยิ่นต๊ะหัว, หว่านจือเหลียง, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์ (2525) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อาภาพร กรทิพย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ส.อาสนจินดา, มานพ อัศวเทพ, สีเทา, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2525
พระเอกรับจ้าง (2525) ผู้สร้าง: พรพจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เด๋อ ดอกสะเดา, ภัทรา ทิวานนท์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, วรารัตน์ เทพโสธร, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2525
พลฯ ทองดีใจซื่อ (2525) ผู้กำกับ: ยอด มาลา นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, ทวนธน คำมีศรี, มนตรี เจนอักษร, วิทยา สุขดำรงค์
พายุอารมณ์ (2525) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ธิติมา สังขพิทักษ์
เพชฌฆาตหน้าเป็น (2525) ผู้สร้าง: มีคุณสุตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, วิฑูรย์ กรุณา, มยุรา ธนะบุตร, โกวิท วัฒนกุล, อุเทน บุญยงค์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2525
เพชรตัดหยก (2525) ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฉี เส้าเฉียน, นันทิดา แก้วบัวสาย, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, เกชา เปลี่ยนวิถี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, ลักษณ์ อภิชาติ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชาลี อินทรวิจิตร ฉายวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2525
เพลิงภูหลวง (2525) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, นาท ภูวนัย, ฤทธิ์ ลือชา, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, รสริน จันทรา
พ่อค้าแม่ขาย (2525) บทประพันธ์: หัสชัย ผู้สร้าง: วราโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วรา ธรรมานนท์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อาภาพร กรทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, โป๋ เป่าปี่, บู๊ วิบูลย์นันท์, โกร่ง กางเกงแดง ฉายวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2525
พ่อดอกรัก (2525) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มนตรี เจนอักษร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, มานพ อัศวเทพ, มาลี เวชประเสริฐ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ท้วม ทรนง
มนต์รักลูกทุ่ง (2525) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อำภา ภูษิต, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พยัคฆ์ รามวาทิน, ธิติมา สังขพิทักษ์ ฉายวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2525
มนต์รักลำน้ำพอง (2525) ผู้สร้าง: ธรรมมงคลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ฤทัยรัตน์ อมตวณิชย์, วินัย พันธุรักษ์ ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2525
มาดามยี่หุบ (2525) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, ธิติมา สังขพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์, วรายุฑ มิลินทจินดา, นพพล โกมารชุน, พิศมัย วิไลศักดิ์, ส.อาสนจินดา, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, มาลี เวชประเสริฐ, ชูศรี มีสมมนต์, ชุมพร เทพพิทักษ์, อัญชลี ไชยศิริ ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
แม่หอยหลอด (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อำภา ภูษิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
แม่แตงร่มใบ (2525) ผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, วินัย พันธุรักษ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2525
แม้เลือกเกิดได้ (2525) บทประพันธ์: ศุภลักษณ์ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, อัจฉรา รอดศาสตรา, ทาริกา ธิดาทิตย์, อัญชลี ไชยศิริ, สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ฉายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
ยอดรักนักสู้ (2525) บทประพันธ์: สรรเพชร ผู้สร้าง: ศิริฟิล์มโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อลิศ คริสตัน, มานพ อัศวเทพ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2525
ยอดเยาวมาลย์ (2525) ผู้สร้าง: จี.เอ็ม.ซีนีวิสชั่น ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา , ธิติมา สังขพิทักษ์, สังข์ทอง สีใส, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, มารศรี ณ บางช้าง
รักข้ามรุ่น (2525) บทประพันธ์: อานนท์ ผู้สร้าง: มดแอนด์มิ้มโปรดักชั่น ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์, ณรงค์ ภูมินทร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เศรษฐา ศิระฉายา, รอง เค้ามูลคดี, เด๋อ ดอกสะเดา, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, พิภพ ภู่ภิญโญ, แองเจิล เคนเน่ ฉายวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2525
รักข้ามรั้ว (2525) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ส.อาสนจินดา
รักต้องหึง (2525) บทประพันธ์: สุข หฤทัย ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, มนฤดี ยมาภัย, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อัญชลี ไชยศิริ, ปัทมา ปานทอง, วรารัตน์ เทพโสธร ฉายวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2525
รักมหาสนุก (2525) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์ ฉายวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2525
ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ (2525) ผู้สร้าง: ประกายเพชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์ ฉายวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2525
แรงรัก (2525) บทประพันธ์: กนกเรขา ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ภัทรา ทิวานนท์, อำภา ภูษิต, เมตตา รุ่งรัตน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
ลำตัดรำเตะ (2525) ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, พยัคฆ์ รามวาทิน, ฤทัยรัตน์ อมตวาณิชย์, ชนาภา นุตาคม, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ลูกสาวนักเลง (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, พยัคฆ์ รามวาทิน, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก
ลูกอีสาน (2525) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: องอาจ มณีวรรณ, จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ, ไกรลาศ เกรียงไกร, ไพลิน โสมนภา, คำพูน บุญทวี, ธงชัย ประสงค์สันติ ฉายวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
เล็บครุฑ78 (2525) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เผ่าพันธุ์ พงษ์นที, สีเทา ฉายวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2525
วังผาเดือด (2525) บทประพันธ์: ธันว์ ทศธรรม ผู้สร้าง: จงรักษ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, พอเจตน์ แก่นเพชร, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฤทธิ์ ลือชา, บู๊ วิบูลย์นันท์, เสี้ยวลิ้มยี่ ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
แววมยุรา (2525) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: สวราฟิล์ม ผู้กำกับ: อนันต์ นนทชัย นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, ธิติมา สังขพิทักษ์, บู๊ วิบูลย์นันท์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดี๋ ดอกมะดัน ฉายวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2525
แว่วเสียงนางพราย (2525) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อาภาพร กรทิพย์, มยุรา ธนะบุตร, ลักษณ์ อภิชาติ, เด๋อ ดอกสะเดา
สมิงจ้าวท่า (2525) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้สร้าง: ไทยโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์
สวัสดีไม้เรียว (2525) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต, ส.อาสนจินดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รอง เค้ามูลคดี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525
สองขวัญขยันหาเมีย (2525) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รอง เค้ามูลคดี, ท้วม ทรนง, ฉวีวรรณ บุญปรก, ปทุมวดี โสภาพรรณ
สัตว์สาวผู้น่ารัก (2525) ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา นำแสดงโดย: สิริรัตน์ นวทรัพย์, เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, รอง เค้ามูลคดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สายสวาทยังไม่สิ้น (2525) บทประพันธ์: แขไข เทวินทร์ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สินจัย หงษ์ไทย, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
สายเลือดเดียวกัน (2525) ผู้กำกับ: ชายน้อย รุจิโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ไกรสร แสงอนันต์, นุสรา โรจน์อำไพ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ
สาวจอมกวน (2525) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, จุรี โอศิริ
สี่คิงส์ (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ครรชิต ขวัญประชา, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ดามพ์ ดัสกร, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
แสนซน (2525) บทประพันธ์: เทพ เทวี ผู้สร้าง: สันตะวินโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไกรสร แสงอนันต์, ด.ช.สานิตย์, ด.ช.เอกชัย, ด.ญ.ดวงตา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
หนูอยากเป็นทหาร (2525) ผู้กำกับ: ประกอบ ไชยพิพัฒน์ นำแสดงโดย: ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, นันทิดา แก้วบัวสาย, เทพ โพธิ์งาม, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อำภา ภูษิต, เพชร ดาราฉาย
หล่อลากดิน (2525) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, มยุรา ธนะบุตร, ไพรวัลย์ ลูกเพชร, เด๋อ ดอกสะเดา ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
หัวใจดื้อรัก (2525) นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไกรสร แสงอนันต์
เหนือชีวิต (2525) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, อลิศ คริสตัน, นิภาพร นงนุช
อาจารย์อ้วนสติเฟื่อง (2525) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, นันทิดา แก้วบัวสาย, อำภา ภูษิต, เทพ โพธิ์งาม, ดู๋ ดอกกระโดน ฉายวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2525
อีสาวทรหด (2525) ผู้สร้าง: แอล.พี.โปรดักชั่น ผู้กำกับ: นันทวัช นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, ไกรสร แสงอนันต์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ดารินทร์ บุญคุ้มครอง ฉายวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525
ไอ้ผาง ร.ฟ.ท. (2525) ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ชาลี อินทรวิจิตร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, พิภพ ภู่ภิญโญ, พันนา ฤทธิไกร, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก ฉายวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
ไอ้หนุ่มรถไถ (2525) ผู้สร้าง: จิ๊กเกอร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยุวนารี ธิดารัตน์, ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, เด๋อ ดอกสะเดา ฉายวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

อ้างอิง

แก้