รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2522


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2522

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
ดาวเรือง (2522) ผู้กำกับ: นำแสดงโดย: ลลนา สุลาวัลย์, ธีระยุทธ ศีลาภิรัติ, สุพรรณ บูรณพิมพ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, บู๊ วิบูลย์นันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ชูศรี มีสมมนต์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, เชาว์ แคล่วคล่อง, ขวัญ สุวรรณะ, บังอร (เบี้ยว), แฉ่ง ช่อมะเดื่อ, โกร๋น บางกรวย
2 ผู้ยุ่งเหยิง (2522) ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, ดวงตา โลหะนันท์, เทพ เทียนชัย
35 กะรัต (2522) บทประพันธ์: โตมร ไตรรงค์ ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: เริงศิริ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, อรัญญา นามวงศ์, อัศวิน รัตนประชา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
7 สิงห์ตะวันเพลิง (2522) ผู้สร้าง: ดวงกมลมหรสพ ผู้กำกับ: ดวงกมล นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, เพียงพธู อำไพ, สมชาติ ประชาไท, นพดล ดวงพร, ชาน บ้านสั้น, รงค์ ศิริวัฒน์ ฉายวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522
ขยะสงคราม (2522) ผู้สร้าง: อรภาโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เมฆ เสรี นำแสดงโดย: ลลนา สุลาวัลย์, ภิญโญ ปานนุ้ย, นิภาพร นงนุช, ลักษณ์ อภิชาติ, สุวิน สว่างรัตน์
ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก (2522) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงชีวัน โกมลเสน, วิทยา สุขดำรงค์, อรสา พรหมประทาน
เขยใหม่ ปึ๋ง ปั๋ง (2522) ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สุมิตร สัจเทพ, รุ้งลาวัณย์ ศรีปฏิมากูร, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522
ข้าชื่อไอ้เพลิง (2522) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เผ่าพันธุ์ พงษ์นที, เทพ เทียนชัย, นัยนา ชีวานันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ครรชิต ขวัญประชา
คนภูเขา (2522) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มนตรี เจนอักษร, วลัยกร เนาวรัตน์, สุภาวดี เทียนสุวรรณ, พิสิษฐ์ อนุชิตชาญชัย, เพชรรัช อินทรกำแหง, โรเบิร์ต คีธ ฉายวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2522
คนกลางแดด (2522) ผู้กำกับ: คิด สุวรรณสร นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, นพดล ดวงพร, เบญจวรรณ บุญญกาศ, ด.ญ.ศศิธร พันธุ์รัตน์, มนัส บุญยเกียรติ, แม้นมาศ เรืองอนันต์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ครูทิม (2522) ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, ล้อต๊อก
คุณพ่อขอโทษ (2522) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชูศรี มีสมมนต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พนม นพพร
แควเถื่อน (2522) บทประพันธ์: อ.อ่ำเสงี่ยม ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จารึก สงวนพงษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รสริน จันทรา, ฤทธิ์ ลือชา, สตีฟ เมสัน ฉายวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522
แค้นไอ้เพลิน (2522) ผู้สร้าง: บีเอสวายโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: เพลิน พรหมแดน, วิยะดา อุมารินทร์ ฉายวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2522
จิ๊กกี๋ก็มีหัวใจ (2522) ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ฉกาจ ปูคะวนัช
ชีวิตนี้เพื่อเธอ (2522) บทประพันธ์: นที สีทันดร ผู้สร้าง: ไพโรจน์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สุประวัติ ปัทมสูตร นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, วาสนา สิทธิเวช, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ภิญโญ ทองเจือ ฉายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ชื่นรัก (2522) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: เศรษฐา ศิระฉายา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2522
ฐานันดร 4 (2522) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, เศรษฐา ศิระฉายา, รุ่งนภา กลมกล่อม, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมภพ เบญจาธิกุล
ดอกไม้ร่วงที่แม่ริม (2522) ผู้สร้าง: ทรัพย์ประเสริฐภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ วัชรา, นิภาพร นงนุช, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, มานพ อัศวเทพ, จรัล มโนเพ็ชร
แดร๊กคูล่าต๊อก (2522) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วิยะดา อุมารินทร์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี มีสมมนต์, เศรษฐา ศิระฉายา, สีเทา ฉายวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2522
ตลกร้องไห้ (2522) ผู้สร้าง: จินดามณีภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, นิภาพร นงนุช, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ตลุมบอน (2522) ผู้กำกับ: ปาฏิหาริย์ นำแสดงโดย: นิรุตต์ ศิริจรรยา, กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นัยนา ชีวานันท์
เตือนใจ คดีที่ไม่มีวันลืม (2522) ผู้สร้าง: อดุลย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ดุลย์พิจิตร นำแสดงโดย: สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อรัญญา นามวงศ์, มนฤดี ยมาภัย, ทวนธน คำมีศรี, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2522
ถล่มจอมอิทธิพล (2522) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ล้อต๊อก
ถล่มแหลมทองคำ (2522) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อุเทน บุญยงค์, ปิยะมาศ โมนยะกุล
ทำไมถึงต้องเป็นเรา (2522) ผู้กำกับ: ทานทัต วิภาตะโยธิน นำแสดงโดย: ปืนไทย เสาเวียง, นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, จริยา วิภารัตน์, ไกร ครรชิต, สุชาติ ไตรโภค
เทวดาบ๊องส์ (2522) ผู้สร้าง: สันติสุขาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สันต์ชัย ทับทิมแดง นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, จักร มหาชัย, แสงระวี บุญแสง, บู๊ วิบูลย์นันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2522
โทนทุ่งกระทิง (2522) บทประพันธ์: อ้อย ผู้สร้าง: พรานนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, พิมลรัตน์ วิเศษโวหาร, เทพ เทียนชัย, เทพ โพธิ์งาม, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2522
นรกบนดิน (2522) ผู้กำกับ: สาทิส นำแสดงโดย: สมเกียรติ ไสยานนท์, ลลนา สุลาวัลย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รัชนู บุญชูดวง, สุวิน สว่างรัตน์
นรกแตก (2522) บทประพันธ์: น่าน นฤบดินทร์ ผู้สร้าง: เดชาโปรโมชั่น ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นันทนา เงากระจ่าง, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
นักรักรุ่นกระเตาะ (2522) บทประพันธ์: สุรพล โทณะวนิก ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา นำแสดงโดย: เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์, มนฤดี ยมาภัย, อารีรัตน์ วัฒนา, อรชุมา ธีรวรรณ, ดอน สอนระเบียบ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2522
นักเลงบ้านนอก (2522) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ปรียา รุ่งเรือง
นายอำเภอปฏิวัติ (2522) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมจินต์ ธรรมฑัต
นาล่ม (2522) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จตุจักร นำแสดงโดย: จักร มหาชัย, รสริน จันทรา, มณทิรา ศศิสนธิ์, ชานนท์ สันติชัย, ประมวล ศรีธาตุ ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2522
บัณฑิตเหลือแดน (2522) บทประพันธ์: ปฏิมา อินทรวิเชียร ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิภาพร นงนุช, สมจินต์ ธรรมทัต, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2522
บ้านทรายทอง (2522) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ทาริกา ธิดาทิตย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สุปราณี ยุวกนิษฐ์
บี้ บอด ใบ้ (2522) ผู้กำกับ: สิทธิชัย พัฒนดำเกิง นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, เศรษฐา ศิระฉายา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
บุพเพสันนิวาส (2522) ผู้กำกับ: รุจิพจน์ บุญหชัยรัตน์ นำแสดงโดย: สมชาติ ประชาไท, พัชรินทร์ วัชโรบล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ชูศรี มีสมมนต์, สุวิน สว่างรัตน์, มารศรี ณ บางช้าง ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ปริญญาครึ่งใบ (2522) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: ทรงวิทย์ จิรโศภิน, อำภา ภูษิต, วิไล เพชรเงาวิไล, สิริธนา หงส์โสภณ ฉายวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2522
ปริศนาแห่งหัวใจ (2522) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ปล้น บ้า ๆ บวมส์ ๆ (2522) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เพชร ราชภรณ์ นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, นิภาพร นงนุช, ดวงชีวัน โกมลเสน, ดามพ์ ดัสกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สีเทา ฉายวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
โป่งกระทิง (2522) บทประพันธ์: เสรี สีลม ผู้สร้าง: เจดีย์ทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทิดแดง นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ผมรักคุณ (2522) ผู้สร้าง: นัฐพงศ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุ่งนภา กลมกล่อม, เศรษฐา ศิระฉายา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ผานกเค้า (2522) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
แผ่นดินแห่งความรัก (2522) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: ราวิน บุรารักษ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ฤทัยรัตน์ อมตวณิชย์, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ผดุงศรี โสภิตา, ท้วม ทรนง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ส.อาสนจินดา
แผ่นเสียงตกร่อง (2522) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิไพโรจน์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไผ่ชะเลือด (2522) ผู้กำกับ: จตุจักร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยยัณห์ สรไกร, รสริน จันทรา, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, ชาติ ชโลธร ฉายวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2522
ไผ่แดง (2522) บทประพันธ์: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, สุรพล วิรุฬห์รักษ์, ปาริชาติ บริสุทธิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกรลาศ เกรียงไกร ฉายวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522
ฝนเดือด (2522) ผู้สร้าง: สิงหศิวานนท์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมภพ เบญจาธิกุล, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สีเทา ฉายวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2522
พรุ่งนี้ก็สายเกินไป (2522) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ลลนา สุลาวัลย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมจินต์ ธรรมทัต, สกรรจ์ รามบุตร ฉายวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
พลิกล๊อกค์ (2522) บทประพันธ์: บอมบ์ ผู้สร้าง: อัศจรรย์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พัทยา ลดาวัลย์, วิทยา สุขดำรงค์, ช.อ้น ณ บางช้าง, อุมา ไอยทิพย์, ดอน สอนระเบียบ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2522
พะเนียงแตก (2522) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ลักษณ์ อภิชาติ, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงชีวัน โกมลเสน, ดามพ์ ดัสกร
พี่น้องสองเสือ (2522) ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยยัณห์ สรไกร, รสลิน จันทรา, รจนา พูนทรัพย์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
เพลิน (2522) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ฉายวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2522
เพียงคำเดียว (2522) บทประพันธ์: ภราดร ศักดา ผู้สร้าง: วินวดีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นัฐ ไชยยงค์, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร
พ่อกระดิ่งทอง (2522) ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
พ่อหม้ายลูกติด (2522) ผู้สร้าง: จัตุรัสฟิล์ม ผู้กำกับ: หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, พล พลาพร ฉายวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2522
แฟน (2522) ผู้กำกับ: เล็ก กิติพราภรณ์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมควร กระจ่างศาสตร์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
ไฟรักใต้น้ำ (2522) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมชาย สามิภักดิ์
ไฟในทรวง (2522) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เสถียร ธรรมเจริญ, พรพรรณ วรรณมาศ ฉายวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2522
มนต์เพลงลูกทุ่ง (2522) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค, ล้อต๊อก นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, นัยนา ชีวานันท์, มยุรา ธนะบุตร, ล้อต๊อก
มนต์เรียกผัว (2522) ผู้กำกับ: นิยม ตันติเวชกุล นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สรพงศ์ ชาตรี
มนุษย์ 100 คุก (2522) ผู้กำกับ: หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สลิตตา กระแสนิธิ, เศรษฐา ศิระฉายา, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, สุพรรณี จิตต์เที่ยง ฉายวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2522
มัจจุราชผู้น่ารัก (2522) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มานพ อัศวเทพ, จอย เวชชาชีวะ
แม่ค้าขายผัก (2522) ผู้สร้าง: ธรรมจักรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สายัณห์ ธรรมเจริญ ฉายวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
รอยลิขิต (2522) ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม, ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แสนยากร, สุประวัติ ปัทมสูตร นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, อำภา ภูษิต, สุชาติ คงเจริญ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2522
รักต้องกระซิบ (2522) ผู้กำกับ: เอกวิทย์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รุ่งนภา กลมกล่อม, บู๊ วิบูลย์นันท์
รักบ้า ๆ บอ ๆ (2522) ผู้กำกับ: สมศักดิ์ สายสินธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นันทนา เงากระจ่าง, ฉัตร มงคลชัย, เทพ เทียนชัย, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
รักพี่ต้องหนีพ่อ (2522) ผู้สร้าง: ไทยโยธินภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, มยุรา ธนะบุตร, ภาวนา ชนะจิต, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2522
รักริษยา (2522) ผู้สร้าง: จี.พี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ นำแสดงโดย: ธิติมา สังขพิทักษ์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, จุรี โอศิริ ฉายวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เรือเพลง (2522) ผู้สร้าง: พี.78 โปรดักชั่น ผู้กำกับ: อนิรุติ์ นำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, วาสนา สิทธิเวช, พนม นพพร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พิมพ์ใจ พรหมมาลี
ร้ายก็รัก (2522) บทประพันธ์: ถาวร สุวรรณ ผู้สร้าง: พี.78 โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, นัฐ ไชยยงค์, ทาริกา ธิดาทิตย์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง ฉายวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
ไร้เสน่หา (2522) บทประพันธ์: ว.วินิจฉัยกุล ผู้สร้าง: นครพิงค์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิภาพร นงนุช ฉายวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ลาบเลือด (2522) ผู้สร้าง: ไพโรจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2522
ลูกทาส (2522) ผู้สร้าง: ไทยสตาร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รพีพร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, วงเดือน อินทราวุธ, สมภพ เบญจาธิกุล, วิทยา สุขดำรงค์, สมจินต์ ธรรมทัต, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
เลือดสุพรรณ (2522) ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2522
วิมานไฟ (2522) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รอง เค้ามูลคดี, สมชาย สามิภักดิ์ ฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2522
วีรบุรุษ น.ป.ข. (2522) ผู้สร้าง: สุขสวัสดิ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: บรรจง เลาหะจินดา นำแสดงโดย: เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ดวงชีวัน โกมลเสน, จิตติ สุขสวัสดิ์, รัชนก จินดาวรรณ, เกชา เปลี่ยนวิถี, จรูญ สินธุเศรษฐ์ ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ส.ต.ท.บุญถึง (2522) ผู้กำกับ: พจน์ ศรีพันธุ์ นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุวิน สว่างรัตน์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ทศพร สีใส ฉายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สมิงบ้านไร่ (2522) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: สิริรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, สมจินต์ ธรรมทัต, เทพ โพธิ์งาม, อาทิตย์ ชัยทัศน์, สีเทา
สวรรค์ปิด (2522) ผู้สร้าง: อัจฉริยะภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปิยะ รัตนะ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, บัญชา คล่องแคล่ว ฉายวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522
สองเรา (2522) บทประพันธ์: นที สีทันดร ผู้สร้าง: ตรีบุบผาฟิล์ม ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, นันทนา เงากระจ่าง, สมภพ เบญจาธิกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล
สัญชาตญาณโหด (2522) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, นันทนา เงากระจ่าง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปาริชาติ บริสุทธิ์, ลักษณ์ อภิชาติ, นพดล มงคลพันธุ์ ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
สาวใช้แม่เอ๊ย (2522) บทประพันธ์: พร้อม รุ่งรังษี ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: แสนยากร, เมตตา รุ่งรัตน์ นำแสดงโดย: สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด่น ดอกประดู่, เทพ เทียนชัย, เมตตา รุ่งรัตน์, สีเทา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2522
สิงห์ล่าสิงห์ (2522) ผู้กำกับ: นำดี วิตตะ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2522
สุดห้ามใจรัก (2522) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ชูศรี มีสมมนต์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2522
สลักจิต (2522) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: เกียรติศักดิ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ส.อาสนจินดา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เกริก คล่องคำนวณการ, วรินดา วราพันธ์, มานพ อัศวเทพ, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, วิทยา สุขดำรงค์, สุพรรณี จิตเที่ยง, สาวิตตี ศรีอรทัย, นิติมา พรหมมนัส, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, มารศรี ณ บางช้าง, ชัยยะ ปานปรีชา ฉายวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สู้สั่งเมือง (2522) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จารึก สงวนพงษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, อำภา ภูษิต, จักร มหาชัย, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2522
เสือภูเขา (2522) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, นิจ อลิสา, มานพ อัศวเทพ, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เสือสะเออะปล้น (2522) ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สีเทา
หนองหมาว้อ (2522) ผู้สร้าง: ดวงกมลมหรสพ ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: วาสนา สิทธิเวช, อุดม พลเสน, นพดล ดวงพร, เพียงพธู อำไพ, ต้น โตมร, สมศักดิ์ พนมเสริฐ
หนามยอกอก (2522) บทประพันธ์: สุชาติ เกิดเมฆ ผู้สร้าง: โอ.พี.พิคเจอร์อาร์ตติส ผู้กำกับ: กรสวัสดิ์ นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, อำภา ภูษิต, ภิญโญ ทองเจือ, เพ็ญพร ไพฑูรย์, ศรีไศล สุชาตวุฒิ ฉายวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2522
หมอเมืองพร้าว (2522) ผู้สร้าง: วรพินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชรินทร์ ทองสิงห์ นำแสดงโดย: มานิตย์ มัสยวานิช, นันทนา เงากระจ่าง, วิยะดา อุมารินทร์, กาญจนา บุญประเสริฐ, วุฒิ คงคาเขตร, กฤษณ์ เนาวกานต์ ฉายวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2522
หักเหลี่ยมคนดัง (2522) บทประพันธ์: ภราดร ผู้สร้าง: โชคชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2522
หักเหลี่ยมนักเลงปืน (2522) ผู้สร้าง: รัศมีฟิล์ม ผู้กำกับ: ทักษิณ แจ่มผล นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, ล้อต๊อก, เทพ เทียนชัย
อยู่กับก๋ง (2522) บทประพันธ์: หยก บูรพา ผู้สร้าง: โคลีเซียมฟิล์ม, พี.ดี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อี้หมิง, ทาริกา ธิดาทิตย์, มานพ อัศวเทพ, สุประวัติ ปัทมสูต, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2522
อยู่อย่างเสือ (2522) บทประพันธ์: อรชร ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, นาท ภูวนัย, ดวงชีวัน โกมลเสน, มานพ อัศวเทพ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
อวนดำ (2522) ผู้สร้าง: อมรรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กิจติพงษ์ เวชภูญาณ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522
โอ้กุ๊กไก่ (2522) ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: เทียรี่ เมฆวัฒนา, ชลธิชา สุวรรณรัต, ชูศรี มีสมมนต์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2522
ไอ้คลั่งทะเลโหด (2522) บทประพันธ์: ชาติ ทรนงค์ ผู้สร้าง: กมลโปรดักชั่น ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, วิยะดา อุมารินทร์, มานพ อัศวเทพ, ดวงชีวัน โกมลเสน, ดามพ์ ดัสกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522
ไอ้ติงต๊อง (2522) บทประพันธ์: กิมหลอ ผู้สร้าง: ทองธิวภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดอน สอนระเบียบ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ไอ้ฟ้าผ่า (2522) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: สงกรานต์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ลลนา สุลาวัลย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงชีวัน โกมลเสน, บู๊ วิบูลย์นันท์ ฉายวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ไอ้หนุ่มตังเก (2522) ผู้กำกับ: น้อย เศวต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล, ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ไอ้เขี้ยวตัน (2522) ผู้สร้าง: สหไพศาลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ร้อยคม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สมชาติ ประชาไท, นันทนา เงากระจ่าง, ปริศนา ชบาไพร, ดามพ์ ดัสกร, ไพโรจน์ ใจสิงห์ ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2522

อ้างอิง

แก้