ไร้เสน่หา บทประพันธ์ของ ว.วินิจฉัยกุล สร้างเป็นภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2522 นำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิภาพร นงนุช, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สมภพ เบญจาธิกุล, ทาริกา ธิดาทิตย์ สร้างเป็นละครโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2528 นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต [1] ผลิตโดยมาเรีย เกตุเลขา ผู้กำกับคือ สุประวัติ ปัทมสูต ออกอากาศทุกวัน เวลา 21.30 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2528

ไร้เสน่หา
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดย(พ.ศ. 2561) CHANGE 2561
เขียนโดยว.วินิจฉัยกุล
กำกับโดยพ.ศ. 2528 :
สุประวัติ ปัทมสูต
พ.ศ. 2561 :
คฑาเทพ ไทยวานิช
แสดงนำพ.ศ. 2528 :
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ก้ามปู สุวรรณปัทม์
ดวงใจ หทัยกาญจน์
พ.ศ. 2561 :
ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์
นิธิดล ป้อมสุวรรณ
เก็จมณี วรรธนะสิน
ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
พ.ศ. 2528 :
รักที่อยากลืม - เกษรา สุดประเสริฐ
พ.ศ. 2561 :
อยากจะบอกใครสักคน - มาเรียม เกรย์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2561 : 18 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
สถาพร พานิชรักษาพงศ์
ความยาวตอนพ.ศ. 2561
75 นาที
การแพร่ภาพ
ออกอากาศครั้งแรกพ.ศ. 2528 :
26 มกราคม 2528 - พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2561 :
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 —
28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ต่อจากละคร รูปทอง
แหล่งข้อมูลอื่น
ไร้เสน่หา (GMM25)

ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 สร้างเป็นละครโทรทัศน์ ทาง จีเอ็มเอ็ม 25 [2] นำแสดงโดย ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, เก็จมณี วรรธนะสิน, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม [3]

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2561
รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ช่อง 3 ละครโทรทัศน์ ช่อง 5 ละครโทรทัศน์ ช่อง จีเอ็มเอ็ม 25
ผู้สร้าง ชนะ คราประยูร H.M.J. PROMOTION BY มาเรีย เกตุเลขา เอ็กแซ็กท์ และเซเนรีโอ้ Change 2561
ผู้กำกับการแสดง ชนะ คราประยูร สุประวัติ ปัทมสูต ยุทธนา มุกดาสนิท คฑาเทพ ไทยวานิช
บทโทรทัศน์/บทภาพยนตร์ ประทิน พวงสำลี ชนะ คราประยูร ปราณประมูล มาวิน อักษรา
นักแสดงหลัก
นงราม พิศมัย วิไลศักดิ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ภัทรา ไวซ์ ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์
อนุพล / นิกร สรพงศ์ ชาตรี ฉัตรชัย เปล่งพานิช ยุรนันท์ ภมรมนตรี นิธิดล ป้อมสุวรรณ
เนตรนลิน (แนท) นิภาพร นงนุช ก้ามปู สุวรรณปัทม์ แคทรียา อิงลิช ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช
นัยนา ทาริกา ธิดาทิตย์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ เก็จมณี วรรธนะสิน
นักแสดงสมทบ
หมอทยา สมภพ เบญจาธิกุล เป็นหนึ่ง ไชยชิต ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
ดนู นิรุตติ์ ศิริจรรยา กำธร สุวรรณปิยะศิริ มนตรี เจนอักษร ธนา ฉัตรบริรักษ์
ทวีลาภ ยิ่งใหญ่ อารยนันท์ พีรวัตร เพชรกล้า เล็ก ไอศูรย์ กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
ประอร หรรษา จริยาพร วิยะดา อุมารินทร์ วราพรรณ​ หงุ่ยตระกูล ศรุชา เพชรโรจน์
พลโทประภพ สมชาย สามิภักดิ์ วุฒิ คงคาเขตร สุประวัติ ปัทมสูต ดิลก ทองวัฒนา
พิมพ์ใจ (แม่โอ้ อ้อม และแอ้ม) ชูศรี มีสมมนต์ สุกัญญา นาคสนธิ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ภัสสร บุณยเกียรติ
พลโทสุชาติ (พ่อโอ้ อ้อม และแอ้ม) ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ทนงศักดิ์ ศุภการ
เจน (เพื่อนเนตรนลิน (แนท)) จันทรา วดี ปู โลกเบี้ยว สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี
อนุคม (อ้อม) สันติชัย จูงพล เล็ก โตปาน ตะวัน วิหครัตน์
อนุพัชรี (แอ้ม) (น้องสาวของอนุพลและอนุคม) รจนา นามวงศ์ ภาลฎา ฐิตะวชิระ
จอมศักดิ์ จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ภูมิ รังษีธนานนท์
ป้าตุ๊ก (คนรับใช้บ้านพลโทประภพ) มาเรีย เกตุเลขา
พี่ฉะเหลา (คนรับใช้บ้านพลโทสุชาติ) ณัฐนี สิทธิสมาน
นักแสดงรับเชิญ
มยุริญ (ริญ) พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา โฉมฉาย ฉัตรวิไล ผอูน จันทรศิริ ณภัทร บรรจงจิตไพศาล
มยุเรศ (เรศ) อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ขวัญชนก อุ่นเรือน ปวันรัตน์ นาคสุริยะ ลาภิสรา อินทรสูต
ป้าชไม ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี
พ่อนงราม บุญศักดิ์ ดวงดารา นิธิโรจน์ สิมะกำธรณ์
แม่นงราม วิตา ดีปลั่งพลอย
พนักงานบริษัท กิติโชค ปิ่นเกตุ
Mr.Copper เจนสุดา ปานโต
หัวหน้างานบริษัท ต่อตระกูล จันทิมา
เชษฐ์ เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ
นงราม (ตอนเด็ก) ด.ญ.อรวรรยา โตสมบัติ
แนท (ตอนเด็ก) ด.ญ.อิรยา พุ่มประจำ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข