พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ – ภาษาอื่น ๆ