กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน

กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (คำย่อ พัน ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย.) ที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สัญลักษณ์ของกองพัน คือ "ฉลามเสือ" สีประจำกองพันก็คือสีฟ้าและสีเหลือง

หน่วยนี้มีภารกิจในการทำลายกำลังข้าศึกและยึดพื้นที่ ด้วยการวางกำลังเข้าประชิดข้าศึกด้วยการยิงและผลักดัน และการเข้าตีปะทะข้าศึก ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย และก่อความไม่สงบในทุกรูปแบบ

ผลงานแก้ไข

  • วันที่ 2 สิงหาคม 2512 กองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกการฝึกยกพลขึ้นบกของ กรมนาวิกโยธิน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณหาดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส การฝึกในครั้งนี้เรียกว่า “ทักษิณ ๑๒” ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุด ของกองทัพเรือ และกรมนาวิกโยธิน ที่จะต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากการฝึกในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฉลองพระองค์ด้วยชุดฝึกของทหาร นย.เสด็จฯ ประทับยานสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่ง หมายเลข ๑๐๑ ทอดพระเนตรการฝึก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระกระแสรับสั่งว่า "นย.ควรจะอยู่ที่บ้านทอน" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กองทัพเรือจึงได้ทำการสนธิกำลังกรมนาวิกโยธิน ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณหาดบ้านทอน ฯ เพื่อก่อตั้งเป็นที่ตั้งหน่วยถาวรขึ้น
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2516 กองทัพเรือ ได้อนุมัติงบประมาณให้ กรมนาวิกโยธิน จัดซื้อที่ดินบริเวณหาดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • วันที่ 29 เมษายน 2518 กองทัพเรือ ได้อนุมัติหลักการให้จัดตั้ง กองพันทหารราบที่ 9 กรมผสมนาวิกโยธิน (พัน.ร.๙ ผส.นย.) เพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างปี พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2524
  • วันที่ 10 สิงหาคม 2521 กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง กองพันทหารราบที่ 9 กรมทหารราบที่ 3 กรมผสมนาวิกโยธินขึ้น โดยมี น.ท.สุพันธ์ ศุภสมุทร เป็นผู้บังคับกองพันคนแรก จึงได้ถือเอา “วันที่ 10 สิงหาคม” ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน สถาปนาหน่วยเป็นต้นมา
  • วันที่ 2 ตุลาคม 2521 ทำการสนธิกำลังเป็นกองพันทหารราบที่ 9 กรมทหารราบที่ 3 กรมผสมนาวิกโยธิน (พัน.ร.๙ กรม ร.๓ ผส.นย.) ณ ค่ายแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบกำลังจากกองพันผสม พัน.ร.๑, พัน.ร.๒, พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย. และ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ นย. และได้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล, อาวุธ และยุทโธปกรณ์ มายังที่ตั้งหน่วยแห่งใหม่ ในห้วง 18 – 23 ตุลาคม 2521

เครื่องแต่งกายแก้ไข

  • หมวกยอดมีพู่สีดำ ตรา ภปร.
  • เสื้อคอปิดสีแดง แผงคอและข้อมือสักหลาดสีน้ำเงินดำติดแถบไหมทอง
  • คอเสื้อปักด้วยไหมทองรูปชัยพฤกษ์ จำนวน 8 ใบ ปลายแขนเสื้อติดป้ายแฉลบสีขาว กึ่งกลางแฉลบติดแถบทองเครื่องหมายยศ
  • กางเกงสักหลาดสีน้ำเงินดำ แถบไหมสีทอง
  • เครื่องหมาย : มีพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ทำด้วยโลหะสีทอง ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา