มาร์ชธงไชยเฉลิมพล

มาร์ชธงไชยเฉลิมพล หรือ The Colours March เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๗ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กองทัพไทย เพื่อใช้ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพ[1]

ธงไชยเฉลิมพล

อ้างอิง

แก้
  1. เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com. "www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com". www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้