จะเอา 112 และพิทักษ์ซึ่งสถาบันกษัตริย์ ถ้าคิดว่าประเทศไทยกดขี่คุณมากก็เชิญไปอเมริกาไม่มีใครว่า

และขอย้ำว่าวิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ข้อความปกป้องสถาบัน
Rattakorn c
Rattakorn c
เพศชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
เริ่มเขียนธันวา 53
สิ่งที่สนใจศาสนา
ธรรมะ/ปรัชญา
ประวัติศาสตร์
ความตั้งใจทำวิกิพีเดียไทยให้เป็นอิสระจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
ระดับทักษะ2
ผู้ใช้คนนี้รักประเทศไทย
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนระบอบอำมาตย์ ระบอบที่พิทักษ์ ๓ สถาบันหลัก และพิทักษ์ประชาชนที่รักชาติ
“ระบอบพระมหากษัตริย์เป็นระบอบการปกครองหนึ่งที่มีการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์และความสุขความสวัสดีของส่วนรวม”
— อริสโตเติล
200ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนา
220ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ไบเบิล
270ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสนาคริสต์
290ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ
320ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรจีน
ผู้ใช้คนนี้ ชอบดูรายการของ
ไทยพีบีเอส
ผู้ใช้คนนี้เล่นไวโอลิน
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบงานเพลงของ
เซลีน ดิออน
コナンผู้ใช้คนนี้ชอบ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
ผู้ใช้คนนี้เล่นเทนนิส
NUFCผู้ใช้คนนี้เป็นแฟนบอล
นิวคาสเซิลยูไนเต็ด
ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้

บทความที่เขียน แก้

บทความที่เกี่ยวข้อง แก้

ศาสนาทั่วไป แก้

ศาสนสัมพันธ์ (Interfaith dialog) · พหุนิยมทางศาสนา (Religious pluralism) · คริสตสัมพันธ์ (Ecumenism) · การยอมรับศาสนาอื่น (Inclusivism) · การปฏิเสธศาสนาอื่น (Exclusivism) · การชักจูงให้เปลี่ยนศาสนา (proselytism) · การออกจากศาสนา (apostasy) · เอกเทวนิยม (monotheism) · พหุเทวนิยม (polytheism) · การเปลี่ยนศาสนา (religious conversion) · การบังคับให้เปลี่ยนศาสนา (forced conversion) · การเปลี่ยนศาสนาก่อนตาย (Deathbed conversion) · การเปลี่ยนศาสนาหลังแต่งงาน (marital conversion) · ศาสนาและผู้รักร่วมเพศ (Religion and homosexuality) · การแตกนิกาย (Schism (religion)) · จำนวนประชากรศาสนาแบ่งตามประเทศ (List of religious populations) · การศึกษาศาสนา (Religious education) · พหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) · (social integration) · (secularization) · อัตราการเข้าโบสถ์ (church attendance) · political religion · civil religion · การเลิกยุ่งเกี่ยวกับศาสนา (religious disaffliation) · วิกฤตแห่งศรัทธา (crisis of faith) · อัครศาสนูปถัมภก (defender of all faiths) · การเปิดเผย (revelation) · ศาสนาเปรียบเทียบ · เทววิทยา · การผสานกลืนทางวัฒนธรรม

ศาสนศาสตร์ แก้

ศาสนศาสตร์ (Religious studies) · ประวัติศาสตร์ศาสนา (History of religions) · ศาสนาในฐานะสังคมวิทยา (Sociology of religion) · ศาสนาในฐานะมานุษยวิทยา (Anthropology of religion) · ศาสนาในฐานะปรัชญา (Philosophy of religion) · ศาสนาในฐานะจิตวิทยา (psychology of religion) · วิวัฒนาการของศาสนา (Evolutionary origin of religions) · ศาสนาในฐานะทฤษฎี (Theories of religion) ศาสนาและวิทยาศาสตร์ (Relationship between religion and science) · หลักฐานของการไม่มีอยู่ (evidence of absence)

ศาสนาคริสต์ แก้

เทศกาลสมโภชพระจิตเจ้า (Pentecost) · พระเจ้าผู้เป็นพระบุตร (God the Son) · พระจิตเจ้า (the holy spirit) · เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซู (Advent) · ปัสกา · อีสเตอร์ · วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) · วัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulchre) · พระคูหาของพระเยซู (Tomb of Christ) · เนินเขากลโกธา (Calvary) · การประกาศพระวรสาร (Evangelism) · ศาสนาคริสต์ตะวันตก (Western Christianity) · ศาสนาคริสต์ตะวันออก (Eastern Christianity) · มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (Via Dolorosa) · คริสตจักรประจำชาติ (state church) · ภาคคริสตจักร (ecclesiastical province) · หลักข้อเชื่อไนเซีย (Nicene Creed) · หลักข้อเชื่อของอัครทูต · (Apostle's Creed) · หลักข้อเชื่ออะทาเนเซียน (Athanasian Creed) กลุ่มไม่เชื่อพระตรีเอกภาพ (nontrinitarianism) · คำพยาน (testimony) · เทวดามาโปรด (deus ex machina) · พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด (Gloria in excelsis Deo) · วันทามารีอา (ave maria) · เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (Trinitarian formula) · station of the cross · เทววิทยาคริสเตียน · มิชชันนารี

วลีละติน แก้

ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงมีอยู่จริง (cogito ergo sum) · ความรู้ก่อนและหลังประสบการณ์ (a priori and posteri) · บทอภิปรายแบบอ้าง (argumentum ad) · เฉพาะกิจ (ad hoc) · สู่อนันต์ (ad infinitum)

คุณธรรม แก้

ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness/Altruism) · ความหลงตนเอง (Narcissism) · ความยุติธรรมทางสังคม (Social justice) · social gospel · การกระทำทางสังคม (social action) · การกุศล (charity) · คำสอนทางสังคมของคาทอลิก (Catholic social teaching)

อนุรักษนิยม แก้

อนุรักษนิยม · ระเบียบสังคม (social order) · การจัดช่วงชั้นทางสังคม (social stratification) · ขนบธรรมเนียม (convention)

คนผิวสีในสหรัฐอเมริกา แก้

ระบบทาสในสหรัฐอเมริกา (Slavery in the United States) · กฎหมายไล่ล่าทาสที่หลบหนี (Fugitive Slave law) · การเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา · สงครามกลางเมืองอเมริกัน · การเคลื่อนไหวของคนผิวสียุคแรก (African-American Civil Rights Movement (1896–1954) ) · การเคลื่อนไหวของคนผิวสียุคหลัง (African-American Civil Rights Movement (1955–1968) ) · Thomas Clarkson · Granville Sharp · จอห์น นิวตัน (John Newton) · วิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซ (William Wilberforce) · มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ · แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์ · การเลิกทาส

การเมืองยุโรป แก้

พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร · ความเคลือบแคลงสหภาพยุโรป (Euroscepticism) · การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional integration) · การรวมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป (European integration) · สหภาพนิยมบริเตน (British unionism) · สหภาพนิยมไอร์แลนด์ (Irish nationalism)

วิทยาศาสตร์/ภูมิศาสตร์ แก้

การเบนของพืช · กระบวนการของธารน้ำ · รูปแบบการไหลของลำน้ำ · ลำน้ำ

สัตว์ แก้

สิทธิสัตว์ (Animal rights) · แมว

ออสเตรเลีย แก้

ประเทศออสเตรเลีย · รัฐวิกตอเรีย · บัลลาแรต, รัฐวิกตอเรีย (Ballarat)

คั่น แก้