ภาคคริสตจักร (อังกฤษ: ecclesiastical province) หรือ แขวงฝ่ายพระศาสนจักร เป็นเขตปกครองของศาสนาคริสต์ พบในนิกายโรมันคาทอลิก แองกลิคัน และคริสตจักรตะวันออก

นิกายโรมันคาทอลิก

แก้

ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก แต่ละภาคคริสตจักรประกอบด้วยหลายมุขมณฑล โดยมุขมณฑลที่สำคัญที่สุดจะเรียกว่าอัครมุขมณฑลซึ่งมีอัครมุขนายกเป็นประมุข ส่วนมุขมณฑลที่เหลือถือเป็นมุขมณฑลรองจึงเรียกว่าปริมุขมณฑลมีปริมุขนายกเป็นประมุข ประมุขของทั้งภาคคริสตจักรเรียกว่ามุขนายกมหานครซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็คืออัครมุขนายกในภาคคริสตจักรนั้นเอง

คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยได้แบ่งการปกครองออกเป็นสองภาคคือ ภาคกรุงเทพฯ และ ภาคท่าแร่-หนองแสง

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  •   Herbermann, Charles, บ.ก. (1913). "Ecclesiastical province". สารานุกรมคาทอลิก. New York: Robert Appleton Company.