สารานุกรมคาทอลิก

สารานุกรมคาทอลิก (อังกฤษ: Catholic Encyclopedia) หรือ สารานุกรมคาทอลิกเก่า (อังกฤษ: Old Catholic Encyclopedia) คือสารานุกรมภาษาอังกฤษที่พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา เล่มแรกพิมพ์ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1907 และเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1914 จุดประสงค์ของการรวบรวมสารานุกรมก็เพื่อ “เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้อ่านที่มีทั้งหัวข้อที่เป็นความสนใจ กิจการ และหลักความเชื่อต่าง ๆ ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นทางการและสมบูรณ์”[1]

“สารานุกรมคาทอลิก” พิมพ์โดยบริษัทโรเบิร์ต แอ็ปเพิลตันที่ก่อตั้งลงทะเบียนที่นิวยอร์กในปี ค.ศ. 1905 เพื่อการพิมพ์สารานุกรมโดยเฉพาะ สมาชิกกองบรรณาธิการมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการของบริษัทด้วย ในปี ค.ศ. 1912 บริษัทก็เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักพิมพ์สารานุกรม” (The Encyclopedia Press) สารานุกรมเป็นกิจการเดียวตลอดอายุของบริษัท[2]

จุดประสงค์

แก้

สารานุกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับคริสตจักรและอธิบายประเด็นต่าง ๆ ตามทัศนะคาทอลิก เนื้อหาของสารานุกรมนอกจากจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับศาสนาและเทววิทยาศาสนาคริสต์โดยตรงแล้วก็ยังรวมข้อมูลแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรมันคาทอลิกที่มาจากศิลปิน นักการศึกษา กวี และนักวิทยาศาสตร์

นอกจากนั้นแล้วสารานุกรมก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปรัชญา บุคคล และเหตุการณ์จากมุมมองแบบคาทอลิก รวมทั้งประเด็นที่แบ่งแยกคาทอลิกออกจากโปรเตสแตนต์และคริสตจักรอื่น ๆ

ตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1913 หัวข้อบางหัวข้อในสารานุกรมก็ไม่ได้รับการเพิ่มเติมแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะหัวข้อที่เกิดขึ้นก่อนการก่อตั้งนครรัฐวาติกันและสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง (ค.ศ. 1962 - ค.ศ. 1965) ที่เสนอความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ หลายอย่างในคริสตจักรโรมันคาทอลิก

ประวัติ

แก้

การเขียนสารานุกรมเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1905 ภายใต้การนำของกองบรรณาธิการที่ประกอบด้วย:

บรรณาธิการทุกคนพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาพบปะกันครั้งแรกในนครนิวยอร์ก เนื้อหาได้รับการอนุมัติ (“Nihil obstat” - “nothing hinders”) จากเรมี ลาฟอร์ตผู้ตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 และ การอนุญาตให้พิมพ์ (“Imprimatur” - “let it be printed”) โดยพระคาร์ดินัลจอห์น เมอร์ลีย์ ฟาร์ลีย์ อาร์ชบิชอปแห่งนิวยอร์กในขณะนั้น การตรวจสอบอาจจะเร็วขึ้นเพราะการใช้เนื้อหาจากบทความบางบทความที่เขียนขึ้นแล้วบ้างก่อนหน้านั้น นอกจากนั้นกองบรรณาธิการก็ยังมีการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการหรือการติดต่อกันทางจดหมายอีกหลายครั้ง กองบรรณาธิการพบปะกันอย่างเป็นทางการ 134 ครั้งเพื่อทำการตกลงกันเรื่องแผนการ, เนื้อหา และความก้าวหน้าของโครงการ ที่ในที่สุดก็พิมพ์ออกมาเป็นสารานุกรมเมื่อวันที่19 เมษายน ค.ศ. 1913 ต่อมาก็มีฉบับเพิ่มเติมที่พิมพ์ใน ค.ศ. 1922

ต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันต่อเหตุการณ์ภายใต้มหาวิทยาลักคาทอลิกแห่งอเมริกา สารานุกรมฉบับปรับปรุง 17 เล่มชื่อ “สารานุกรมคาทอลิกฉบับใหม่” พิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1967 และต่อมาในปี ค.ศ. 2002

การเป็นเจ้าของสารานุกรมคาทอลิกในห้องสมุดสาธารณะในสหรัฐอเมริกาในบางครั้งก็ทำให้ปัญหาขัดแย้งทางการเมือง โดยผู้ประท้วงอ้างว่าการเป็นเจ้าของสารานุกรมในสถาบันที่สนับสนุนโดยเงินภาษีจากรัฐเป็นการขัดกับหลักการการแบ่งแยกระหว่างคริสตจักรกับรัฐ (separation of church and state) ที่นำไปสู่การอุธรณ์ที่สำเร็จในกรณีหนึ่งที่เบลล์วิลล์[3]

สารานุกรมฉบับออนไลน์

แก้

ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา (United States copyright law) เอกสารใดๆ ที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ. 1923 ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติ ในปี ค.ศ. 1993 เควิน ไนท์จากเดนเวอร์ โคโลราโดได้รับแรงบันดาลใจหลังจากการมาเยือนสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ในโอกาสวันเยาวชนโลก (World Youth Day) ที่ทำให้ริเริ่มโครงการพิมพ์เผยแพร่สารานุกรมฉบับ ค.ศ. 1913 บนอินเทอร์เน็ต ไนท์ก่อตั้งเว็บไซต์New Advent” เพื่อเป็นที่พิมพ์เผยแพร่เนื้อหาของสารานุกรมโดยมีอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ฝรั่งเศส และ บราซิลเป็นผู้ช่วยถ่ายเนื้อหาจากต้นฉบับ บริการของเว็บไซต์เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1995 และถ่ายเนื้อหาจากต้นฉบับยุติลงในปี ค.ศ. 1997

ในปี ค.ศ. 2007 เว็บไซต์Catholic Answers ก็เผยแพร่หน้าที่สแกนจากต้นฉบับที่ “version เก็บถาวร 2008-08-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

สารานุกรมฉบับเพิ่มเติมที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1922 ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติเช่นกัน แต่ยังไม่ได้รับการพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต ส่วน “สารานุกรมคาทอลิกฉบับใหม่” ฉบับออนไลน์มีในบางห้องสมุด

สารานุกรมฉบับสแกนเป็นบริการของกูเกิลบุคส์ (Google Books) เฉพาะในสหรัฐอเมริกาใน

อ้างอิง

แก้
  1. Preface to the Catholic Encyclopedia
  2. "The Making of the Catholic Encyclopedia". The Catholic Encyclopedia and its Makers. New York City: The Encyclopedia Press. 1917. pp. iii–viii. OCLC 748253.
  3. p. 412, Separation of Church and State, by Philip Hamburger, 2002, Harvard University Press

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้