วันพุธรับเถ้า (อังกฤษ: Ash Wednesday) เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต[2] ซึ่งจะมีระยะเวลา 46 วันก่อนวันปัสกา แต่ละปีวันที่จะเปลี่ยนไปเพราะยึดตามวันปัสกาเป็นหลัก

วันพุธรับเถ้า
เครื่องหมายกางเขนที่ใช้เถ้าบนหน้าผากของผู้บูชา
จัดขึ้นโดยชาวคริสต์ตะวันตกจำนวนมาก
การถือปฏิบัติพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์, Holy Qurbana, Service of worship, Divine Service
การอดอาหารและการงดเว้น
การโรยเถ้าบนศีรษะ
วันที่46 วัน ก่อนวันอาทิตย์ปัสกา
วันที่ในปี 202322 กุมภาพันธ์
วันที่ในปี 202414 กุมภาพันธ์[1]
วันที่ในปี 20255 มีนาคม
วันที่ในปี 202618 กุมภาพันธ์
ความถี่ทุกปี
ส่วนเกี่ยวข้องShrove Tuesday/มาร์ดิกรา
Shrovetide/Carnival
เทศกาลมหาพรต
อีสเตอร์
Eastertide

ชื่อวันมาจากการที่บาทหลวงจะใช้นิ้วหัวแม่มือแตะเถ้าและทำเครื่องหมายกางเขนบนหน้าผากของชาวคริสต์ หรืออาจจะโรยเถ้าบนศีรษะ[3] ซึ่งสื่อความหมายถึงความสุภาพถ่อมตนต่อพระเจ้า สำนึกถึงความต้อยต่ำของตนเอง เนื่องจากในสมัยพระคัมภีร์เถ้าเป็นสัญลักษณ์ของการไว้อาลัย

ชาวคริสต์เกือบทุกนิกายจะมีพิธีนี้ ทั้งคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และแองกลิคัน

อ้างอิง

แก้
  1. Selected Christian Observances, 2024, U.S. Naval Observatory Astronomical Applications Department
  2. วันพุธรับเถ้า เก็บถาวร 2011-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  3. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร (2011). "มหาพรต". สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (3). {{cite journal}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |month= ถูกละเว้น (help)