การเลิกทาส เป็นขบวนการในยุโรปตะวันตกและในทวีปอเมริกาเพื่อหยุดการซื้อขายทาสและปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ ระบบทาสพบกับการประท้วงไม่มากนักจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมื่อนักคิดสกุลเหตุผลนิยมในยุคเรืองปัญญาวิพากษ์มันในฐานะที่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ และกลุ่มศาสนา Quaker และโปรแตสแตนท์ตัดสินว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ใช่คริสเตียน

เหรียญประดับ "Am I Not A Man And A Brother?" (ฉันไม่ใช่เพื่อนมนุษย์หรือ?) ซึ่งสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เลิกทาสโดย Josiah Wedgwood, ค.ศ. 1787

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้