ทมยันตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กนกเรขา)

ทมยันตี (Damayantī, दमयन्ती) อาจหมายถึง