34

ตัวเลขธรรมชาติ

34 (สามสิบสี่) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 33 (สามสิบสาม) และอยู่ก่อนหน้า 35 (สามสิบห้า)

33 34 35
จำนวนเชิงการนับสามสิบสี่
จำนวนเชิงอันดับที่34 (ที่สามสิบสี่)
ตัวประกอบ2 · 17
เลขไทย๓๔
เลขโรมันXXXIV
เลขจีน三十四
ฐานสอง100010
ฐานสาม1021
ฐานสี่202
ฐานห้า114
ฐานหก54
ฐานแปด42
ฐานสิบสอง2A
ฐานสิบหก22
ฐานยี่สิบ1E
ฐานสามสิบหกY

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้