เปิดเมนูหลัก

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

  • คนไทยเชื่อว่ามนุษย์มีอวัยวะสำคัญ 32 ชิ้น
  • โดยปกติผู้ใหญ่ มีฟันแท้ทั้งหมด 32 ซี่
  • 32 เป็นเลขอะตอมของ เจอร์เมเนียม

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=32&oldid=5245051"