โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (อังกฤษ: Saint Dominic School) ตั้งอยู่บนเลขที่ 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ข้อมูล
คำขวัญขยัน ศรัทธา ร่าเริง
สีน้ำเงิน ขาว

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนได้รับการสถาปนาจัดตั้งและถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เดิมโรงเรียนมีชื่อว่า "ดอนบอสโกวิทยา" โดยแยกออกจาก "โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก" เนื่องจาก โดนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตัดแบ่งครึ่งไปจนถึงแยกคลองตัน เพื่อใช้เป็นที่เรียนวิชาสายสามัญ เปิดสอนเพียงชั้น ป.1 ก-ข-ค ถึง ป.5 ก-ข-ค จำนวนนักเรียนตามบัญชีเรียก 214 คน[1] ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เซนต์ดอมินิก" เนื่องจาก ชื่อ เซนต์ดอมินิก ซึ่งเป็นชื่อของชมรมซาเลเซียนเก่า ได้เปลี่ยนชื่อจากชมรม เซนต์ดอมินิก เป็นชื่อชมรมเพื่อนซาวีโอ เราจึงนำชื่อนี้มาใช้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 โดยมีนายปรีดา แสงสว่าง รับเป็นเจ้าของเอง (ทั้งผู้จัดการและครูใหญ่) เพราะหลักฐานเอกสารของ มูลนิธิยังไม่เรียบร้อยต่อมาโอนการเป็นเจ้าของให้แก่ "คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย" โดยมีบาทหลวงยอห์น อุลลิอานา เป็นเจ้าของ เจ้าของโรงเรียนในปัจจุบันได้แก่ "มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ" โดย บาทหลวงมนูญ สนเจริญ เป็นผู้ถือใบอนุญาต[2]

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเปิดรับตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูไทยจำนวน 173 คน ครูต่างชาติ จำนวน 15 คน และนักเรียนรวมประมาณ 2,000 กว่าคน

เปิดตัวชั้นประโยคแก้ไข

ป.1 ปีแรก ปี 2504
ป.7 ปีแรก ปี 2506
ป.4 ปีแรก ปี 2507
ม.ศ.3 ปีแรก ปี 2509
ม.ศ.5 ปีแรก ปี 2514
เริ่ม ป.1 หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ปี 2521
เริ่ม ม.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ปี 2521
จบ ม.3 ปีแรก ปี 2523
เริ่ม ม.4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ปี 2524
จบ ป.6 ปีแรก และ ม.6 ปีแรก ปี 2526
เริ่ม ป.1, ม.1 และ ม.4 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ปี 2534
จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ปีแรก ปี 2536
เริ่ม ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปี 2545

สัญลักษณ์ของโรงเรียนแก้ไข

ตราประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ตราประจำโรงเรียนประกอบด้วย โล่ ดาว หัวใจ ช่อดอกไม้และช่อชัยพฤกษ์
 • โล่ หมายถึง ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตให้เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ
 • ดาว หมายถึง ความสว่างแห่งสติปัญญา
 • หัวใจ หมายถึง ความร้อนรนในความรักต่อกันและกัน
 • ช่อดอกไม้ หมายถึง เจตนาที่บริสุทธิ์และความเที่ยงตรงในการทำความดี
 • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ชัยชนะหรือสัญลักษณ์แห่งความดีที่ได้กระทำ

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

สีน้ำเงิน เป็นสีของท้องฟ้า ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาล โอบอุ้มจักรวาลทั้งหมด แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน

สีขาว เป็นสีแห่งความสะอาด บริสุทธิ์ แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ มองโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดี

เพลงประจำสถาบันแก้ไข

 • เพลง สดุดีเซนต์ดอมินิก
 • เพลง บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน
 • Graduation Song

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนเซนต์ดอมินิกแก้ไข

อาคารเรียนในปัจจุบันแก้ไข

 • SAVIO (7 ชั้น)
 • BOSCO (3 ชั้น)
 • MICHAEL RUA [3] (4 ชั้น)
 • Joseph (4 ชั้น)
 • มารีอนุสรณ์ 48 ปี [8ชั้น (+ชั้นM+ชั้นดาดฟ้า คือ 10ชั้น)]
 • อนุสรณ์​ 200 ปี ชาตกาล(9ชั้น)

อาคารมารีย์ (2509-2551)แก้ไข

ไฟล์:อาคารมารีย์ SD.JPG
อาคารมารีย์หรือตึกเจ้าคณะ (2509-2551) ปัจจุบันคืออาคารมารีย์อนุสรณ์ 48 ปี
ไฟล์:ถ้ำพระแม่มารีย์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก SD.JPG
ถ้ำพระแม่มารีย์ เคยอยู่บริเวณอาคารมารีย์
ไฟล์:อาคารมารีย์อนุสรณ์ 48 ปี.png
อาคารมารีย์อนุสรณ์ 48 ปี และอาคาร Joseph ในปัจจุบัน

อาคารมารีย์ เป็นชื่อตึกที่ในอดีตเคยเรียกว่า "ตึกเจ้าคณะ" หรือ "บ้านเจ้าคณะ" เพราะเป็นที่ตั้งสำนักงานคณะซาเลเซียน และเป็นที่พำนักของอธิการเจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนในประเทศไทย รวมทั้งผู้ใหญ่ท่านอื่นด้วย ปัจจุบันได้สร้างอาคารมารีย์อนุสรณ์ 48 ปีแทนอาคารมารีย์หลังเดิม[4]โดยเป็นตึกสีขาว เอียงเป็นตัว L มีสระว่ายน้ำหนึ่งสระ มีลิฟต์ 3 ตัว บันได 2 ด้าน (ด้านหัว L และท้าย L) ชั้น 1 จะเป็นห้องโถง โดยจะมีวัดพระแม่องค์อุปถัมป์ไว้ทำพิธีต่าง ๆ ชั้น 2 จะเป็นของ ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและห้องนาฏยศิลป์ไทย ชั้น 3 จะเป็นของ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีห้องรวมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และห้องขับร้องเซซีลีอา ชั้น 4 ของ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีห้องสมุดมัธยมศึกษา ชั้น 5 จะเป็นชั้นของห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมรีนัลดี ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะมีห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องเรียน Learn education ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ชั้น 7 จะมีห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตนักบวช ผู้ใหญ่ในโรงเรียน และห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น 8 มีห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เขตนักบวชและชั้นสุดท้าย ชั้นดาดฟ้า

ตึกมารีย์มีกล้องวงจรปิดทั้งสิ้น 48 ตัว (เฉพาะนอกห้อง) และมีห้องเรียน 45 ห้อง และถือเป็นตึกที่สร้างเก่าแต่นำมาดัดแปลงใหม่และทันสมัยที่สุดในโรงเรียน

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญด้านอาคารสถานที่แก้ไข

 • พิธีวางศิลฤกษ์อาคารบอสโก 3 ชั้น (และสร้างเสร็จในปี 2508) - 7 กรกฎาคม 2505
 • สร้างอาคารมารี - ปี 2508-2509
 • สร้างอาคารไมเคิล รัว (ตึกวิทย์, ม.ศ.ต้น) - ปี 2511
 • สร้างอาคารบอสโก 4 ชั้น (ตึกห้องสมุด และ ม.ศ.ปลาย) - ปี 2512
 • พิธีเปิดอาคารไมเคิล รัว (ตึกวิทย์, ม.ศ.ต้น) และมอบใบรับรองวิทยฐานะ โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - 7 กุมภาพันธ์ 2513
 • พิธีเปิดอาคารบอสโก 4 ชั้นและห้องสมุดมัธยมศึกษา โดยนายสมชัย วุฑฒิปรีชา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน - 10 พฤศจิกายน]] 2516
 • สร้างอาคารซาวีโอและหอประชุมใหญ่ - ปี 2522
 • พิธีเปิดอาคารซาวีโอและหอประชุมใหญ่ โดย ศาตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ปลัดประทรวงศึกษาธิการ - 19 ธันวาคม 2524
 • ย้ายเสาธงจากหน้าอาคารบอสโกไปอยู่ที่กึ่งกลางสนาม - ปี 2528
 • สร้างอนุสาวรีย์นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ หน้าอาคารบอสโก - ปี 2528
 • ปรับปรุงโบสถ์น้อยอาคารมารีและตั้งชื่อใหม่ว่า "โบสถ์แม่พระองค์อุปถัมภ์" - ปี 2541
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเจิมศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (ตึกมารีอนุสรณ์ 48 ปี) - 7 ธันวาคม 2542
 • สร้างโดมโครงหลังคาผ้าใบบริเวณสนามวอลเลย์บอล, สนามตะกร้อ - มีนาคม-เมษายน 2545
 • สร้างอาคารมารีอนุสรณ์ 48 - ปี 2551-2552
 • สร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล - ปี 2559-2562
 • ย้ายเสาธงจากกลางสนามมาที่ข้างสระว่ายน้ำ - ปี 2559
 • ซ่อมแซมโดมและสร้างหลังคาโดม - ปี2562-2563

เกียรติประวัติแก้ไข

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกในปัจจุบันแก้ไข

 • บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ / ผู้อำนวยการ
 • บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ / จิตตาธิการ
 • บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ / เหรัญญิก
 • มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
 • มาสเตอร์บุญชู ชูศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
 • มิสธนพร ยมะสมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา
 • มาสเตอร์ปิยะ บ่างสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
 • มิสนิลรยา ภักตร์ผ่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 • มาสเตอร์ประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
 • มาสเตอร์สามารถ จั่นมุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
 • มาสเตอร์จักรพงศ์ กันกล่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน
 • มิสมณี เงากระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
 • มิสยุพาภรณ์ บุญพยุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 • มิสโสภณา เศวตคชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ทำเนียบอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิกแก้ไข

ลำดับ รายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 บาทหลวงยอห์น อุลลิอานา 2504-2505
2 บาทหลวงยอร์ช ไบน้อตตี 2506
3 บาทหลวงอัลบีโน ปองกิโอน 2507-2508
4 บาทหลวงมัสสิมีลิอาโน โกมิเอโร 2509
5 บาทหลวงแอนโทนี สมิต 2510
6 บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ 2511-2515
7 บาทหลวงยอห์น อีวาโน แปร์ตีเล่ 2515-2518
8 บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล 2519-2520
9 บาทหลวงตีโต เปตรอน 2520-2521
10 บาทหลวงไรมุนโด การ์เซีย 2522
11 บาทหลวงยอห์น บัพตีสตา โกลมบีนี 2523
12 บาทหลวงบัพตีสตา แปร์โซเนนี 2524-2525
13 บาทหลวงยอห์น อีวาโน แปร์ตีเล่ 2526-2531
14 บาทหลวงชาร์ลส์ เวลาร์โด 2532-2534
15 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา 2535-2540
16 บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์ 2541-2543
17 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ์ 2543-2551
18 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ 2551 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าแก้ไข

ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล บุคคลสมชาติปรารถนาแก้ไข

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกพิจารณามอบรางวัล”บุคคลสมชาติปรารถนา“ให้กับศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งชื่อนั้นได้นำมาจากวลีหนึ่งของบทเพลงประจำโรงเรียน “สดุดีเซนต์ดอมินิก“ โดยได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป

ศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัล”บุคคลสมชาติปรารถนา“นี้ล้วนเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของครอบครัวเซนต์ดอมินิกและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ปัจจุบันเพื่อก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมสืบไป

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบุคคลสมชาติปรารถนาแก้ไข

ประจำปี 2555 มอบรางวัล 19 มกราคม 2556แก้ไข

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ (SD1)แก้ไข
2. ลลิต ถนอมสิงห์ (SD11)แก้ไข
3. บาทหลวงประเสริฐ สมงาม (SD13)แก้ไข
4. นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล(SD24)แก้ไข
5. ดร.วิชาพันธ์ วีระภาคย์การุณ (SD29)แก้ไข

ประจำปี 2556 มอบรางวัล 18 มกราคม 2557แก้ไข

1. พันโท ผศ. นายแพทย์ธนิตย์ สิงห์เจริญ ( SD2)แก้ไข
2. แก่นเพชร ช่วงรังษี (SD5)แก้ไข
3. พลตำรวจโท ดร.ประวุฒิ ถาวรศิริ (SD6)แก้ไข
4. ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ (SD11)แก้ไข
5. อิสระ วงศ์รุ่ง (SD 15/1)แก้ไข

ประจำปี 2557 มอบรางวัล 17 มกราคม 2558แก้ไข

1. พลเรือตรี ดร.มนต์ชัย กาทอง (SD7)แก้ไข
2. ดร.จิรยุทธ ชุษณะโชติ (SD15/1)แก้ไข
3. รศ.พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (SD19)แก้ไข
4. ธนกร ฮุนตระกูล (SD23)แก้ไข
5. ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ (SD31)แก้ไข

ประจำปี 2558 มอบรางวัล 16 มกราคม 2559แก้ไข

1. ดร.ประวิทย์ สุดประเสริฐ (SD8)แก้ไข
2. พลเรือโทนวพล ดำรงพงศ์ (SD9)แก้ไข
3. พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ (SD10)แก้ไข
4. ดร.ปรอง กองทรัพย์โต (SD17)แก้ไข
5. ธีระชาติ ก่อตระกูล (SD30)แก้ไข

ประจำปี 2559 มอบรางวัล 14 มกราคม 2560แก้ไข

1. ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ (SD5)แก้ไข
2. สหณัฐ ศรีสยาม (SD13)แก้ไข
3. สมชาย เวชากร (SD14)แก้ไข
4. ดร.สมพรต สาระโกเศศ (SD15)แก้ไข
5. สุระ คณิตทวีกุล (SD18)แก้ไข

ประจำปี 2560 มอบรางวัล 20 มกราคม 2561แก้ไข

1. ดร.พสุ โลหารชุน (SD8)แก้ไข
2. นที ทับมณี (SD9)แก้ไข
3. ชนะพันธ์ กิตติเกษมศักดิ์ (SD15/1)แก้ไข
4. ธีรวุทธ์ อัศวโสภณ (SD16)แก้ไข
5. อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (SD 23)แก้ไข

ประจำปี 2561 มอบรางวัล 19 มกราคม 2562แก้ไข

1. ปณต บุณยะโหตระ (SD11)แก้ไข
2. ดนัย คาลัสซี (SD13)แก้ไข
3. อนุเทพ ฟองสมุทร (SD15/1)แก้ไข
4. วิบูลย์ ลีรัตนขจร (SD18)แก้ไข
5. วชิระชัย คูนำวัฒนา (SD20)แก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ด้านนักบวชแก้ไข

ด้านการทหารและตำรวจแก้ไข

ด้านข้าราชการพลเรือนแก้ไข

ด้านวิชาการแก้ไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (SD25)

ด้านการเมืองแก้ไข

ด้านการแพทย์แก้ไข

ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแก้ไข

ประธานกองทุน M.A.C. Aids Fund (ประเทศไทย) - กรรมการฝ่ายหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (SD20)

ด้านธุรกิจแก้ไข

Assistant Vice President (Health Care Service) ธนาคารกรุงเทพ​จำกัด (มหาชน) (แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน​ แขนงอาชีวเวชศาสตร์​)(SD25)

ด้านกีฬาแก้ไข

ด้านวงการบันเทิงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. [หนังสืออนุสรณ์ 2546]
 2. [หนังสืออนุสรณ์ 2546]
 3. Michael Rua
 4. สารศิษย์เก่า ซ.ด. สัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′58″N 100°33′34″E / 13.749426°N 100.559436°E / 13.749426; 100.559436